Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky ve verzi Leden 2020

Popisovaná verze:
POHODA Leden 2020, release 12400, 19. 12. 2019
Vztaženo k verzi:
POHODA Říjen 2019, release 12300
Aktualizace:
POHODA release 12411,
vydáno 20. 5. 2020

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.

pro uživatele modulu Kasa Offline: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout i novou verzi pro Kasu Offline, rel. 12400.

pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte novou verzi programu POHODA, release 12400 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Účetnictví

Vystavujete doklady s nezaokrouhlenou celkovou částkou a poté při jejich úhradě v agendě Pokladna musíte doklady v korunách zaokrouhlit? POHODA vám ušetří práci a dodatečné zaokrouhlení hotovostních dokladů provede nově automaticky.

V okamžiku, kdy vystavujete například vydanou fakturu, nemusíte vždy vědět, jakou formou bude uhrazená. Při její likvidaci nebo přenosu jiného dokladu do agendy Pokladna pak musí být doklad zaokrouhlený na celé koruny, což POHODA nově provede způsobem uvedeným v agendě Globální nastavení v sekci Platby/Pokladna. Podobný postup při zaokrouhlení se nově použije i při přenosu dokladů do agendy Prodejky. Hotovostní doklady se automaticky zaokrouhlí podle nastavení v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Prodejky.

Při přenosu dokladu do prodejky s formou úhrady platební kartou jsme funkčnost nezměnili. Částka dokladu bude po uložení nezaokrouhlená.

Pokud je zdrojový doklad již zaokrouhlený na koruny, tak při jeho likvidaci nebo přenosu do pokladního dokladu nedojde k zaokrouhlení dle nastavení pro agendu Pokladna a způsob zaokrouhlení POHODA převezme ze zdrojového dokladu.

Pro doklady v agendě Pokladna máte nastaveno zaokrouhlení na koruny, ale pokladní doklady v cizí měně nechcete zaokrouhlovat? To vám POHODA nově umožní díky volbě Valutové pokladny nezaokrouhlovat dostupné v agendě Globální nastavení/Platby/Pokladna.

Zatržením volby Valutové pokladny nezaokrouhlovat se u nově vytvořeného pokladního dokladu v cizí měně částka nezaokrouhlí. Dodatečné zaokrouhlení můžete provést přímo na dokladu prostřednictvím volby Záznam/Zaokrouhlení…

Zatržením volby Valutové pokladny nezaokrouhlovat se u nově vytvořeného pokladního dokladu v cizí měně částka nezaokrouhlí
Pokud chcete podle výchozího nastavení zaokrouhlovat i doklady ve valutové pokladně, ponechte volbu nezatrženou.

Při likvidaci nebo přenosu již zaokrouhleného dokladu POHODA způsob zaokrouhlení ve valutové pokladně nezmění a převezme ho podle zdrojového dokladu.

Vedete účetnictví pro nevýdělečnou organizaci a používáte v bance a pokladně cizí měnu? Pak vás jistě potěší nová funkce Uzávěrka kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen, kterou najdete v nabídce Účetnictví/Uzávěrka.

Tato funkce vypočte k jednotlivým devizovým účtům a valutovým pokladnám kurzové rozdíly. Konečný stav banky a pokladny v cizí měně se přepočítá denním kurzem ČNB k poslednímu dni účetního období zadaným v agendě Nastavení/Seznamy/Kursový lístek a tyto částky se porovnají se zůstatky v korunách. Výsledná hodnota představuje výši kurzových rozdílů. Pro ně POHODA automaticky vystaví příjmové, resp. výdajové doklady v agendách Banka a Pokladna a rovnou je zaúčtuje na předkontace uvedené v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů.

Tato nová funkce vypočte k jednotlivým devizovým účtům a valutovým pokladnám kurzové rozdíly

Účtujete v daňové evidenci nebo jednoduchém účetnictví a potřebujete textovou položku výdajového bankovního dokladu rozúčtovat na daňovou a nedaňovou část? POHODA vám to nyní umožní prostřednictvím povelu Rozúčtování nákladů.

V agendě Banka na záložce Položky dokladu zvolte z místní nabídky přes pravé tlačítko myši povel Rozúčtování nákladů… Povel otevře průvodce s předvyplněnými hodnotami konkrétní položky. Do pole Vyjádření v % zadejte procento nedaňové části a program automaticky dopočte % daňové části. Po dokončení průvodce POHODA původní položku rozdělí na dvě nové položky pro daňovou a nedaňovou část.

V průvodci stačí vyplnit pole Vyjádření v % k nedaňové části a program automaticky dopočte % daňové části

Fakturace

Při vystavení objednávek, poptávek a nabídek, jejichž celkovou částku zaokrouhlujete, si nově můžete zvolit, zda se má ze zaokrouhlení vypočítat DPH.

V agendách Přijaté a Vydané objednávky, Přijaté a Vydané poptávky a Přijaté a Vydané nabídky nyní přes nabídku Záznam/Zaokrouhlení… můžete zvolit, zda se má vypočíst DPH ze zaokrouhlení. Ve starších verzích doklad obsahoval pouze příznak, zda se má počítat DPH ze zaokrouhlení, a k výpočtu DPH došlo až na daňovém dokladu, který byl vystaven přenosem objednávky, poptávky nebo nabídky. Příznak se na dokladu nastavil podle volby Vypočíst DPH ze zaokrouhlení v agendě Globální nastavení v sekcích Pohledávky a Závazky.

Nově si můžete zvolit, zda se má vypočíst DPH ze zaokrouhlení
Po převedení dat do nové verze zůstane u již uložených dokladů stejná funkčnost jako dosud. Volba Vypočíst DPH ze zaokrouhlení v dialogovém okně Zaokrouhlení dokladu zůstane nezatržená a doklad bude opatřen příznakem, že se má při přenosu dokladů vypočítat DPH ze zaokrouhlení. Pokud volbu Vypočíst DPH ze zaokrouhlení zatrhnete ručně, vypočítá se DPH ze zaokrouhlení rovnou na dokladu a uvede se i na tiskových sestavách.

U nových dokladů se zatržení volby Vypočíst DPH ze zaokrouhlení bude řídit podle nastavení v agendě Globální nastavení v sekcích Pohledávky a Závazky.

Hradíte své závazky bezhotovostně prostřednictvím hromadného příkazu k úhradě a potřebujete změnit pořadí položek na příkazu? POHODA vám to nyní umožní.

V agendě Příkazy k úhradě na záložce Položky příkazu otevřete přes pravé tlačítko myši místní nabídku a vyberte povel Pořadí. POHODA zobrazí dialogové okno, kde můžete zvolit buď změnu pořadí aktuální položky, nebo abecední seřazení položek podle sloupce Číslo dokladu nebo Příjemce. Výchozí řazení je vzestupně, volitelně můžete nastavit sestupné řazení položek.

V zobrazeném dialogovém okně si můžete změnit pořadí položek na příkazu

Sklady

Používáte v programu POHODA zásoby typu Textová? Pak jistě uvítáte výrazné rozšíření jejich funkčnosti, které jsme do této verze připravili. Všechny úpravy se týkají jak textových zásob, tak textových položek s vazbou na jinou agendu (například původně skladová položka vydané faktury přenesená do výdejky).

Z textových zásob na položkách dokladu se nově můžete přepnout do agendy Zásoby pomocí povelu Otevřít z nabídky zobrazené přes pravé tlačítko myši.

Pomocí povelu Otevřít se nově můžete přepnout do agendy Zásoby

Při přenosu mezi nákupním a prodejním dokladem se nově i v případě textové zásoby používá prodejní cena z agendy Zásoby podobně jako u skladových položek. Stejně tak se použijí i další údaje zadané v agendě Zásoby v polích Náklad, Výnos, Členění DPH, Záruka a v poli s údaji pro Intrastat.

Nově se při přenosech textových položek použijí i další údaje zadané v agendě Zásoby, a to pole Náklad, Výnos, Členění DPH, Záruka a pole s údaji pro Intrastat

V agendě Zásoby jsme upravili vzhled a funkčnost záložky Internet, aby byla přehlednější a uživatelsky přívětivější.

V sekci Vlastnosti jsme odstranili pole Související soubory a Související odkazy a přidali jsme je jako samostatné sekce. V jednotlivých sekcích jsme nahradili staré ikony pro přidávání a mazání položek (např. obrázků), přidali jsme novou ikonu pro změnu pořadí položek a celé menu s ikonami jsme logicky seřadili. Do sekce Skupiny zásob jsme přidali kontextové menu dostupné přes pravé tlačítko myši. Díky němu nyní jednoduše otevřete agendu Skupiny zásob. V sekci Parametry jsme nahradili ikonu pro seznam položek ve sloupci Hodnota.

Záložku Internet v agendě Zásoby jsme upravili, aby byla přehlednější a uživatelsky přívětivější
Jednotlivé sekce a jejich části lze navíc nově procházet přímo z klávesnice.

Obecný popis zásoby uvedený na záložce Internet můžete nově hromadně upravovat.

Z nabídky Záznam/Editace/Upravit záložku Internet… otevřete průvodce hromadnou úpravou polí ve vybraných sekcích záložky Internet. Na druhou stranu průvodce jsme doplnili nové parametry Stručný popis a Podrobný popis, díky nimž můžete do stejnojmenných polí u vybraných zásob hromadně vkládat formátovaný text.

Dynamické záložky u sloupce Stav zásoby, které znáte z agendy Zásoby, jsou nově dostupné i v přenosových agendách Příjem a Výdej při vkládání zásob do dokladů.

Dynamické záložky u sloupce Stav zásoby nově najdete i v přenosových agendách Příjem a Výdej

V řadě POHODA E1 jsme do tabulky agendy Sklady přidali sloupce pro volby Zdrojový sklad, Cílový sklad a Založit skladovou zásobu související se synchronizací skladů. Navíc jsme tyto položky přidali do seznamu Pole agendy u složeného dotazu a hromadných úprav záznamů agendy Sklady.

V řadě POHODA E1 najdete v tabulce agendy Sklady nové sloupce

V řadě POHODA E1 se po úspěšném provedení ruční synchronizace skladů nově zobrazí na poslední straně průvodce výsledek synchronizace.

Nově budete mít přehled o tom, zda proběhla synchronizace v pořádku

Personalistika a mzdy

Od 1. ledna 2020 se místo stávajících tiskopisů musí povinně používat elektronická neschopenka, kterou upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Všechny údaje o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) budou lékaři nově zasílat ČSSZ prostřednictvím ePortálu ČSSZ a sám zaměstnavatel je získá z ePortálu ČSSZ způsobem, který si zvolí – e-mailem, informací do datové schránky, prostřednictvím služby Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN) nebo využitím online služeb na ePortálu ČSSZ.

Do programu POHODA jsme zapracovali novou agendu eNeschopenka, díky které budete mít přehled o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Data se do agendy načtou prostřednictvím importu XML souborů s informacemi o DPN. V případě, že se zaměstnavatel zaregistruje u ČSSZ k nové službě DZDPN, může v programu POHODA využít možnost elektronického podání DZDPN.

V programu POHODA najdete novou agendu eNeschopenka

Nejdříve zašlete požadavek na eNeschopenky za určité období. To provedete v agendě eNeschopenka prostřednictvím povelu Podání DZDPN (eNeschopenka)… z nabídky Záznam. V průvodci nastavte interval požadavku, zvolte certifikát a příp. upravte složku pro uložení datové věty. Zároveň můžete provést automatické odeslání podání na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), a to zatržením volby Odeslat DZDPN na VREP. Následně obdržíte odpověď z portálu VREP s XML souborem obsahujícím data o vzniku, trvání a ukončení pracovní neschopnosti, který do agendy eNeschopenka naimportujete.

V Průvodci pro elektronické podání DZDPN nastavte interval požadavku a zvolte certifikát

V agendě eNeschopenka zvolte povel Záznam/Import eNeschopenky…, kterým vyvoláte průvodce pro import. Máte-li odeslaný požadavek na určité období prostřednictvím služby DZDPN, zatrhněte volbu Automaticky stáhnout soubory eNeschopenky z podání DZDPN, která zajistí ověření stavu vašeho podání a zároveň v případě přijatého stavu bez chyb provede stažení XML souborů s eNeschopenkami do vámi přednastavené složky. Na další straně vyberte konkrétní XML soubory, které si přejete naimportovat. Po dokončení průvodce se v agendě eNeschopenka vygeneruje jeden záznam pro každou eNeschopenku daného zaměstnance. Stav importu XML souborů s eNeschopenkami si zkontrolujete ve sloupci Stav neschopenky. Průvodce pro import eNeschopenky vyvoláte povelem Záznam/Import eNeschopenky…

Stejný povel z nabídky Záznam použijete při importu eNeschopenek i v případě, že jste obdrželi XML soubory prostřednictvím datové schránky, ale v průvodci nebudete zatrhávat volbu Automaticky stáhnout soubory eNeschopenky z podání DZDPN.

Údaje o pracovní neschopnosti zaměstnance uvidíte na záložce Položky. S ohledem na typ neschopenky (Vznik, Trvání, Ukončení) budou položky obsahovat údaje o zaměstnanci, zaměstnání, data neschopnosti od, trvání, resp. neschopnosti do. Dále údaje o lékaři, který neschopenku vystavil, upřesnění pracovní neschopnosti, adresa místa pobytu při DPN a vycházky. Všechny uvedené údaje jsou načteny z XML souboru a nejsou editovatelné.

Pokud nebude k záznamu eNeschopenky připojený zaměstnanec, může to být z důvodu rozdílnosti rodného čísla nebo druhu pracovního poměru. K takovéto neschopence je nutné připojit příslušného zaměstnance ručně, a to prostřednictvím povelu Připojit zaměstnance z místní nabídky, kterou vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši.

Záznamy vytvořené v agendě eNeschopenka jsou připraveny ke vložení na záložku Nepřítomnost v agendě Personalistika. V té stačí zvolit povel Záznam/Vložit eNeschopenky… , který otevře průvodce pro vytvoření záznamů pracovních neschopností z eNeschopenek. Po stisku tlačítka Dokončit se hromadně vytvoří nepřítomnosti na stejnojmennou záložku v agendě Personalistika. S takto vytvořenými nepřítomnostmi můžete pracovat dále tak, jak jste zvyklí. Jak eNeschopenky promítnout do nepřítomností? Začněte v agendě Personalistika povelem Vložit eNeschopenky…

Při vložení eNeschopenek se kontroluje duplicitní zadání s ručně zadanou nepřítomností. Tyto konflikty jsou pak uvedeny v průvodci vložením pracovních neschopností. V agendě eNeschopenka máte k dispozici tiskové sestavy, a to Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance, která obsahuje všechny údaje naimportované eNeschopenky. A dále soupisku pracovních neschopností Přehled pracovních neschopností dle zaměstnanců.

Podrobné informace o agendě eNeschopenka a s ní souvisejících funkcí najdete v nápovědě programu POHODA a v časopisu Moje POHODA k verzi Leden 2020, který je dostupný na našich stránkách.

Aktualizovali jsme datovou větu NEMPRI20 pro podání Přílohy k žádosti o dávku. Nově bude zaměstnavatel vyplňovat způsob výplaty mzdy zaměstnanci pro výplatu nemocenských dávek.

Součástí nové Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI 2020) je informace o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny. Stejným způsobem bude OSSZ zaměstnanci vyplácet nemocenské dávky. Na Příloze k žádosti o dávku bude způsob výplaty automaticky uveden podle nastavení v agendě Personalistika. V případě, že je mzda zaměstnance vyplácena v hotovosti, bude si muset zaměstnanec podat Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti (tiskopis je k dispozici na www.cssz.cz), kde uvede způsob výplaty dávek, protože OSSZ dávky v hotovosti nevyplácí.

V případě ukončení pracovní neschopnosti, která přesáhne 14 kalendářních dnů, má zaměstnavatel nově povinnost odeslat Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Z toho důvodu jsme do programu POHODA přidali novou agendu Podání HZUPN, která slouží pro podání tohoto tiskopisu.

Agenda archivuje jednotlivá podání, která odtud můžete odeslat do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, případně na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení. Novým tiskopisem, který bude povinně zaměstnavatel odesílat elektronicky, je Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti. Tiskopis zaměstnavatel odešle vždy při ukončení dočasné pracovní neschopnosti, která přesáhne 14 kalendářních dnů.

Pro podání tiskopisu Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti slouží nová agenda Podání HZUPN

Pro vygenerování tohoto hlášení jsme do agendy Personalistika přidali do nabídky Záznam povel Podání HZUPN…, po jeho zvolení se zobrazí dialogové okno Hlášení zaměstnavatele při ukončení neschopnosti. V něm vyplníte datum, kdy zaměstnanec začal opět vykonávat zaměstnání, uvedete, zda zaměstnanec poslední den nemoci již pracoval a případně kolik hodin ze své plánované směny odpracoval. Jestliže zaměstnanec v době pracovní neschopnosti pracoval, uvedete, ve kterých dnech. Po vyplnění údajů a potvrzení tlačítkem OK se otevře agenda Podání HZUPN s nově vytvořeným záznamem o podání. Toto podání uložte a následně s ním můžete pracovat.

V dialogovém okně vyplňte datum, kdy zaměstnanec začal opět vykonávat zaměstnání, a uveďte, zda poslední den nemoci již pracoval a případně kolik hodin
Vytvořené podklady pro Hlášení se zobrazí na záložce Položky. Každý záznam má 3 řádky. Názvy jednotlivých sloupců odpovídají polím na tiskopisu, a tak můžete všechny záznamy v této agendě zkontrolovat a podle potřeby ručně upravit.

Na záložce Pracoval ve dnech jsou uvedeny dny, kdy zaměstnanec pracoval během trvání dočasné pracovní neschopnosti. Protože názvy jednotlivých sloupců na této záložce odpovídají polím na tiskopisu, je možné všechny záznamy zkontrolovat a případně ručně upravit.

Na záložce El. podání se evidují záznamy o tom, kdy bylo podání elektronicky odesláno a jakým způsobem – buď přes datovou schránku, nebo online na daný úřad. Na záložce El. podání je možné nastavit příznak Oficiální. Prostřednictvím tohoto povelu označte jedno podání jako oficiální. Takto označené podání bude sloužit jako podklad pro tiskovou sestavu Dodejka/Doručenka datové zprávy, kterou je možné vytisknout v agendě příslušného podání.

Samotné odeslání elektronického podání do datové schránky, resp. na portál VREP provedete prostřednictvím povelu Odeslání HZUPN… z nabídky Záznam v agendě Podání HZUPN. Po jeho zvolení se spustí stejný průvodce pro podání hlášení, na který jste zvyklí při odeslání ELDP, NEMPRI nebo ONZ. Odesláním hlášení se záznam označí příznakem El. odesláno.

Od 1. ledna 2020 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2020 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 203,35 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 304,85 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 609,70 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 672 080 Kč.

Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2020 činí 139 340 Kč.

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2020 činit 14 600 Kč měsíčně nebo 87,30 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Toto zvýšení se týká i zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 803 Kč na 1 971 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2020 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 7 300 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2020 zvyšuje z částky 7 540 Kč na 7 903 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a kteří pracují pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Aktualizovali jsme tiskopis Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2019, vzor č. 19.

Aktualizovali jsme tiskopisy Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Aktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 24. Výpočet ročního zúčtování záloh jsme aktualizovali pro rok 2019.

Ostatní

Na záložkách tabulky v jednotlivých agendách (např. Položky dokladu) se nově můžete přepínat mezi prvním a posledním záznamem pomocí klávesových zkratek Ctrl+Alt+Home a Ctrl+Alt+End.

V přenosových agendách (např. Likvidace->, Závazky->) se nově můžete přepínat mezi záložkami tabulky pomocí klávesové zkratky Alt+I.

Na informační ploše nově naleznete povel Přepočítat informační plochu, pomocí kterého zaktualizujete informace zobrazené na ploše.

Po stisku pravého tlačítka myši na informační ploše zvolte v nabídce povel Přepočítat informační plochu. Program POHODA poté zaktualizuje údaje o účetní jednotce, které se na ploše zobrazují.

Údaje na informační ploše zaktualizujete pomocí povelu Přepočítat informační plochu

Import agendy Zásoby jsme rozšířili o pole týkající se Intrastatu.

V případě importu záznamů z databáze programu POHODA musí být v agendě Globální nastavení/Intrastat zatržená volba Evidovat údaje pro INTRASTAT, a to jak ve zdrojové, tak i v cílové databázi.

Pokud se nejedná o import z databáze programu POHODA, musí být volba Evidovat údaje pro INTRASTAT zapnutá v cílové databázi.

Vyhláškou č. 310/2019 Sb. byly stanoveny výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020.

Zaktualizovali jsme daňový kalendář pro rok 2020.

mPOHODA

V aplikaci mPOHODA můžete nově v agendě Prodejky zaznamenávat vklady a výběry do pokladen.

Agendu Prodejky jsme rozšířili o nové typy záznamů, a to Vklad a Výběr. U těchto záznamů se neuvádějí položky. Hodnota vkladu, resp. výběru se zadává na záložce Úhrady, kde vyberete odpovídající hotovostní formu úhrady a zapíšete požadovanou hodnotu vkladu, resp. výběru do pole Přijato.

V agendě Prodejky v aplikaci mPOHODA můžete nově zaznamenávat i vklady a výběry do pokladen

Vklady a výběry se neodesílají na EET, proto je jim automaticky přiřazen stav Nevstupuje do EET. Jednotlivé typy záznamů vytvořených v agendě Prodejky od sebe nově rozeznáte pomocí ikon:
 vklad
 prodejka
 výběr

Sestavy pro vytištění potvrzení o vkladu, resp. výběru a další sestavy jako je Přehled tržeb a Stav hotovosti a cenin pro vás připravujeme. Prozatím si je můžete vytisknout z programu POHODA, kam se vklady a výběry přenášejí synchronizací dat.