Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2019

Update POHODA, rel. 12302

K dispozici od: 18. 11. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12301

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12300, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12302 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Fakturace

Na tiskové sestavě Zálohová faktura v cizí měně (včetně variant v cizím jazyce) se již zobrazuje jednotková cena z položek dokladu.

Na kontrolní tiskové sestavě Zaúčtování dokladů jsme upravili spojování sekcí, aby nedošlo k rozdělení dokladu na více stran.

Ve Výkazu pro Intrastat se již zobrazuje množství v doplňkové měrné jednotce s přesností na tři desetinná místa.

XML a homebanking

XML komunikaci jsme rozšířili o přenos a nastavení příznaku Vypočíst DPH ze zaokrouhlení na dokladu. Při XML exportu dokladu se nově vytvoří speciální položka dokladu typu Výpočet DPH ze zaokrouhlení. Tento typ položky je určen pouze pro export dokladu do XML.

Pro výpočet DPH ze zaokrouhlení při XML importu dokladu je nutné nastavit příznak <calculateVAT> v části <summary>. Program POHODA si následně při zpracování XML dokladu vytvoří samostatnou položku typu Výpočet DPH ze zaokrouhlení.

Upravili jsme načítání výpisů COMMERZBANK do programu POHODA u víceměnových účtů.

Update POHODA, rel. 12301

K dispozici od: 21. 10. 2019
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12300

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12300, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12301 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Fakturace

Při změně kurzu na faktuře v cizí měně se již správně přepočítá kurzový rozdíl v případě, že je na dokladu odečtená uhrazená záloha v cizí měně.

Do sloupce Uplatněno u vydané a přijaté zálohové faktury se již načítá hodnota odpočtu bez vazby a hodnota odpočtu z minulých let. Pro zobrazení správné hodnoty je nutné provést údržbu databáze prostřednictvím povelu Databáze/Správa databází… v agendě Účetní jednotky.

Sklady

Je-li v agendě Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami zatržena volba Upozornit na výdej zásob pod minimální limit, pak při vyskladnění zásoby pod její minimální limit se již správně zobrazí dialogové okno s upozorněním.

Při XML importu příjemky již dojde ke správnému vytvoření pohybů a zaúčtování dokladu.

Ostatní

U výkazu Evidence náhradního plnění jsme zapracovali změny ve struktuře CSV souboru, které jsou platné od 10. října 2019.