Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Květen 2018

Update POHODA, rel. 11903

K dispozici od: 30. 7. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11902

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11901, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11903 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

V případě, že zaměstnáváte více než 50 % invalidních zaměstnanců, tak zaměstnanci s druhem pracovního poměru A-J, O a K, kterým klesne vyměřovací základ po snížení o legislativní částku Stát plátcem do limitu (tj. 7 177 Kč) pod 2 500 Kč, již vstoupí do počtu zaměstnanců na tiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Pro výpočet zdravotního pojištění se nyní posuzuje příjem před snížením o uvedenou legislativní částku Stát plátcem do limitu.

Část doplatku do minima zdravotního pojištění placená zaměstnavatelem již neovlivní superhrubou mzdu.

Byly opraveny nepřesnosti textu na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI). Také se již nevyplní hodnota 0,00 na straně 2 v bodě b) v případě, že se nejedná o zaměstnání malého rozsahu.

Update POHODA, rel. 11902

K dispozici od: 9. 7. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11900, resp. rel. 11901

Účetnictví

Při datové uzávěrce již nedochází k chybovému hlášení #3022.

Při likvidaci do pokladny se již nezobrazuje upozornění Zvolte typ plnění DPH, pokud není v agendě Členění DPH zatržena volba Nabízet u typu Nezahrnovat do přiznání DPH.

Fakturace

Bylo ošetřeno zobrazení ručně zadané hodnoty do polí Členění DPH a Předkontace.

Dialogové okno kontroly limitu pro režim přenesení daňové povinnosti se již nezobrazuje, pokud je součet částek dotčených zásob nižší než Kč 100 000,- a na dokladu není zvoleno přenesení daňové povinnosti.

Sklady

Při snížení množství u položky dokladu vytvořeného z objednávky a následném zrušení příznaku Vyřízeno na navázané objednávce se již okamžitě správně aktualizuje objednané množství na kartě zásoby.

Při zrušení příznaku Synchronizováno s mPOHODA u položky výrobku se již nezobrazuje hláška týkající se zásoby typu Komplet nebo Souprava.

Ostatní

Při otevření kontaktní osoby ze záložky Kontakty v agendě Adresář se již tento záznam zobrazí správně bez ohledu na předchozí filtr v agendě Adresář.

Opravili jsme předčasné ukončení aplikace při volbě Přidat k oblíbeným v agendě Účetní jednotky.

Upravili jsme XML import dokladu s vazbou adresy na adresář přes <typ:id>, tak aby se na doklad doplnila výchozí dodací adresa.

Elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) již probíhá korektně i na Windows XP a Windows Vista.