Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2017

Update POHODA, rel. 11703

K dispozici od: 29. 11. 2017
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11702

Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu Offline, rel. 11702.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11703 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Evidence náhradního plnění

Generování dokladu pro Evidenci náhradního plnění (ENP) bylo rozšířeno do agend Pokladna a Prodejky.

Evidence náhradního plnění již není vázána na povel Nad 50% invalidních v agendě Globální nastavení/Mzdy.

Ostatní

Ověření adresy v Insolvenčním rejstříku již probíhá korektně i v případě, kdy v údajích vrácených z Insolvenčního rejstříku kompletně chybí adresa ověřovaného subjektu.

V agendě Uživatelské nastavení/Ostatní byla změněna výchozí hodnota v poli Formát souboru Excel na Excel 2007 (xlsx). Po převodu databáze se vám tedy nastavení automaticky změní na uvedený formát.

Byla upravena refundace prodejky vstupující do EET v agendě Kasa a programu Kasa offline. Do refundujícího dokladu a následně i do EET nyní vstupuje i zásoba typu Poukaz.

XML

Pro doklady příjemky, výdejky a prodejky bylo opraveno nastavení data expirace u zásob, které evidují šarže.

Homebanking

Ve výpisech formátu SEPA XML se nově načítá pro Var. symbol až 20 znaků.

Update POHODA, rel. 11702

K dispozici od: 7. 11. 2017
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11701

Účetnictví

Na tiskové sestavě Výsledovka po střediscích analyticky se již správně zobrazují doklady bez vyplněného střediska.

Při vyvolání náhledu tiskové sestavy z dialogového okna Daň z příjmu fyzických osob v daňové evidenci již nedojde k ukončení programu.

Ostatní

V agendě Uživatelské nastavení byla vytvořena nová sekce Doklady, do níž byly přesunuty výchozí hodnoty pro pole Středisko, Činnost, Zakázka, Výchozí sazba DPH a dále volba Přenášet hodnoty do šablon.

Nově program POHODA podporuje export do Excelu ve formátu XLSX. Výstup je možné provést pomocí funkce Export agendy z nabídky Soubor/Datová komunikace nebo přes povel Otevřít v Excelu. Formát souboru Excel pro zmíněný povel nastavíte v agendě Uživatelské nastavení v sekci Ostatní.

V případě, že používáte výchozího klienta Microsoft Outlook pro odesílání PDF souborů e-mailem, můžete v agendě Uživatelské nastavení/E-mailový klient ve stejnojmenném poli přepnout volbu na MS Outlook (COM). Volbu využijete v případě problému s odesíláním PDF souborů, způsobeným výrobcem operačního systému.

Z dokladu již lze vložit adresu do agendy Adresář i v případě, že obsahuje apostrof.

Export dokladů pro Evidenci náhradního plnění (ENP)

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

Bližší informace o nové právní úpravě a o důvodech jejího zavedení naleznete na Novela2017.pdf.

Evidence náhradního plnění vedená podle ustanovení § 84 zákona o zaměstnanosti je k dispozici od 3. 10. 2017 na Integrovaném portálu MPVS.

Jak provést export dokladů pro ENP v programu POHODA? Export dokladů pro Evidenci náhradního plnění byl přidán do agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky. V požadované agendě, například Vydané faktury nejprve vyfiltrujete požadované doklady, které mají být odeslány a následně zvolte nabídku Záznam/Komunikace a povel Export pro ENP... Ve zobrazeném průvodci exportem pro Evidenci náhradního plnění na první straně vyberte místo pro uložení souboru *.csv, případně upravte název výstupního souboru. Na druhé straně průvodce uvidíte, pro jaké doklady byly exportovány. Při exportu dokladu do *.csv souboru je prováděna kontrola, zda vybrané doklady obsahují všechny povinné údaje pro ENP. Povel Export pro ENP… je přístupný, pokud máte ve vybrané účetní jednotce nastavenu v agendě Globálním nastavení/Mzdy možnost Nad 50 % invalidních.

Update POHODA, rel. 11701

K dispozici od: 23. 10. 2017
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 11700

Personalistika a mzdy

V případě, že má zaměstnanec v agendě Personalistika přednastaveny prémie v procentech, ve vystavené mzdě již dojde k přepočtu těchto prémií i po zadání přesčasových hodin, resp. hodin za odpracovaný svátek.

Jestliže provádíte rekonstrukci mezd za rok 2014 a následně i zpracováváte roční zúčtování v nové verzi programu POHODA, správně do výpočtu ročního zúčtování vstoupí všechna zadaná daňová zvýhodnění na děti.

Ostatní

Na EET se již odešle správně zaokrouhlená částka, pokud je u dokladů pro vypočítanou částku DPH nastaveno zaokrouhlení v každé sazbě, mat. na 10h, 50h nebo koruny.

Po uložení dokladu a následné kontrole ve veřejných rejstřících již nedochází k zobrazování dialogového okna s informací, že došlo ke změně čísla dokladu.

V agendě Zásoby byla provedena optimalizace hromadné operace nad záložkou Internet.

Do tiskových sestav byla přidána adresa sídla firmy, pokud je v poli Rozvržení adresy a loga v agendě Globální nastavení v sekci Doklady zvolena možnost Logo a provozovna.

XML

Pro XML import a export dat byl rozšířen parametr „Dopravce“ na 20 znaků pro agendy týkající se fakturace.

Byl opraven export záznamů z agendy Sklady.

Byl upraven export při použití uživatelského filtru na výběr záznamů z agendy Zásoby.