Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2015

Update POHODA, rel. 11104

K dispozici od: 30. 11. 2015

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2015, rel. 11100, (resp. 11101 ,resp. 11102 ,resp. 11103 ).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline:  Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 11102, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 11104 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Správa databáze

 • V řadě POHODA E1 byla pro agendu Automatické úlohy pro typ činnosti Správa databáze přidána volba Ignorovat uzamčení záznamů a provést vždy, která je aktivní pouze v případě zatržení volby Oprava integrity. Zatržením volby se provede oprava integrity včetně případného přepočtu VNC i v případě, že záznamy v deníku budou uzamčeny nebo se bude jednat o účetní jednotku se starším rokem, než je aktuální rok. 
 • Nově byl přidán parametr /Ka, který vykoná stejnou funkci jako parametr /K, ale navíc provede opravu integrity včetně případného přepočtu VNC i v případě, že záznamy v deníku budou uzamčeny nebo se bude jednat o účetní jednotku se starším rokem, než je aktuální rok.

Ostatní

 • Pro službu FIO API Bankovnictví bylo upraveno načítání odpovědi.
 • Bylo optimalizováno otevření agendy Soubor/Datová komunikace/XML log.
 • Nyní správně proběhne import faktury pomocí ISDOC v případě zadaného záporného množství na položce.  

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2015, rel. 11103 ze dne 12. 11. 2015:

Účetnictví a majetek

 • Při kopii výdajového pokladního dokladu se nyní nepřenáší údaj do pole Pár. sym. z původního dokladu. Zadáním údaje do pole Doklad se hodnota automaticky vyplní i do pole Pár. sym.
 • Při vyřazení majetku v účetní jednotce, která má v agendě Globální nastavení v sekci Majetek zatrženou volbu Měsíční odpisy v úč. deníku, a u majetku je vyplněn plán a není zadaná životnost, tak se již správně zaúčtuje částka rozdílu úč. a daň. odpisů do účetního deníku.

Sklady

 • Bylo upraveno zaúčtování prodejky v případě, že obsahuje jednu položku s jednotkovou cenou 0 Kč a 0% sazbou DPH a druhou položku také s 0% sazbou DPH.
 • Při zaúčtování prodejky se již nezobrazí chybové hlášení v případě, že je zadaná forma úhrady v cizí měně a u valutové pokladny v agendě Hotovostní pokladny je zvolen pevný kurz.
 • Tisková sestava Příjemka v různých cenách se zobrazí správně i v případě, že účetní jednotka používá pobočkové zpracování dat a zároveň intrastat. V souvislosti s touto úpravou byl pro tiskovou sestavu změněn výčet sloupců.
 • V řadě POHODA E1 byla provedena optimalizace otevírání agendy Zásoby a ukládání záznamů v případě, že je evidovaná historie pro tuto agendu.

XML

 • Byla rozšířena podpora XML tisku z programu POHODA do agend Přijaté nabídky, Vydané nabídky, Přijaté poptávky a Vydané poptávky.
 • Byl upraven XML import vazby Vydané faktury na přijatou objednávku. Pokud není ve vstupním XML uvedena forma úhrady, bude na vydanou fakturu přenesena forma úhrady z přijaté objednávky.
 • Pro agendu Převod byla rozšířena XML komunikace (import i export) pro přenos parametrů Datum a Čas příjmu.
 • V agendě Zásoby byl opraven export cen svázaných zásob do XML. 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2015, rel. 11102 ze dne 26. 10. 2015:

Účetnictví

 • Do agendy Globální nastavení/Daně 2 byla přidána sekce Trvalý pobyt fyzické osoby. Tuto možnost využijí především fyzické osoby, které mají odlišnou adresu trvalého pobytu od adresy sídla. Údaje se vyplní na tiskopisech včetně elektronického podání Přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro daňové účely vedené podle §92a zákona o dani z přidané hodnoty v části Sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle §13 odst. 1 daňového řádu.
 • U firem, které vedou účetnictví, je při likvidaci dokladu v cizí měně dle adresy v agendě Banka hodnota přeplatku vyčíslena na záložce Položky dokladu také v cizí měně.
 • Byl upraven export Výkazu zisku a ztráty (řádek A.I.22) do XML pro příspěvkové organizace.

Fakturace

 • Při kopírování dokladů v agendě Ostatní závazky se nyní kopíruje hodnota z pole Var. sym.
 • U tiskových sestav Upomínky faktur (pohledávek) v prodlení je možné použít povel Odeslat vše e-mailem i  v případě, že není nastaven SMTP klient. Byl upraven export Výkazu zisku a ztráty (řádek A.I.22) do XML pro příspěvkové organizace.

Sklady

 • Po přenosu skladových zásob z výdejky prostřednictvím povelu Záznam/Přenos/Položky z výdejky v agendě Servis se již správně nastaví hodnota ve sloupci Přeneseno u jednotlivých položek na zdrojové výdejce.
 • V agendě Kasa již dojde k vyhledání zásoby po načtení čárového kódu do pole EAN pomocí klávesnicové čtečky čárového kódu, která ihned za kódem řadí znak Enter. Skladová položka vyhledaná pomocí váhového čárového kódu má správně vyplněnou hodnotu v poli Množství.
 • Pokud uživatel bez práva na nákupní ceny pro agendu Příjemky vkládá zásoby pomocí dialogového okna Vložení zásoby do příjemky v jiné měně, než je nákupní cena zadaná v agendě Zásoby, dojde již ke správnému přepočítání ceny kurzem dokladu.

Ostatní

 • Pro výpočet odvodu pojistného na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu se vyměřovací základ zaokrouhlí na celé Kč.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2016 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Bylo upraveno načítání avíza pro KB tak, aby proběhlo i  v případě, že výpis neobsahuje věty 005.
 • Volba Záznam/Nabízet k zálohování v agendě Účetní jednotky je nyní vázána na přístupové právo ve stromu práv Administrátorské funkce/Účetní jednotky volba Databáze. 
 • Byl opraven import agendy Banka prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Import agendy...

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2015, rel. 11101 ze dne 7. 10. 2015:

 • Byl upraven export výkazů do XML (Výkaz zisku a ztráty, Příloha č. 3 + č. 4) pro příspěvkové organizace. Pokud jste již výkazy odeslali, proveďte export výkazu do XML znovu.
   Stažení programu POHODA Start
   • 500 záznamů v účetním deníku
   • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
   • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
   • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
   • 100 záznamů v ostatních agendách
   • 20 použití funkcí pro práci s daty

   Jméno a příjmení:*
   IČ:
   Firma:
   Ulice:
   PSČ, Obec:*
   E-mail:*
   Odeslat a stáhnout

   Program POHODA Start
   si již stáhlo 504275 uživatelů


   POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

   Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

   Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

   POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

   Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

   Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

   Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

   Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

   Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

   Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

   Stáhnout

   Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

   Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

   Stáhnout