Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2014

Update POHODA, rel. 10802

K dispozici od: 20. 11. 2014

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Říjen 2014, rel. 10800, (resp. 10801 ).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa Offline: Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 10800, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Upozornění pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release10802 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Fakturace a sklady

 • Do stromu práv agendy Přístupová práva v sekci Soubor/Ostatní jsme přidali novou volbu Neomezovat práva při přihlášení pomocí PIN. Pokud je volba zatržena, respektují se pro agendu Kasa u uživatele všechna práva nastavená v této větvi i v případě, že je přihlášen do programu POHODA pomocí PIN.
 • Kurzový rozdíl vzniklý uplatněním zálohové faktury v cizí měně do konečné zúčtovací faktury se již správně promítne v agendě Saldo.

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2015 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • U souboru majetku byly provedeny drobné úpravy na záložce Položky souboru v případě, že u některého předmětu souboru došlo ke snížení ceny a poté k následnému vyřazení.
 • Pokud se při aktualizačním XML importu zásob změní cena na skladové kartě, provede se přepočet ceny i na zásobě typu Souprava, která tuto položku obsahuje.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Říjen 2014, rel. 10801 ze dne 22. 10. 2014:

Fakturace a sklady

 • V řadě POHODA E1 je již možné vytvořit novou automatickou úlohu na synchronizaci skladů.
 • Při zobrazení tiskových sestav Fakturace podle dodavatelů/odběratelů, Ostatní fakturace podle dodavatelů/odběratelů, Zálohová fakturace podle dodavatelů/odběratelů v agendách Přijaté faktury, Ostatní závazky, Přijaté zálohové faktury, Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Vydané zálohové faktury již nedojde k ukončení programu POHODA v řadě POHODA SQL a E1.
 • Na záložku Vyhodnocení zakázky a do agendy Sledování zakázek se již správně načítá typ dokladu Dobropis.
 • Bylo upraveno zobrazování sloupců při přenosu dokladu do jiného dokladu s výběrem položek.

Majetek

 • Pokud při vyřazení majetku není vyplněné pole Životnost, program již generuje účetní odpisy i za rok, kdy došlo k vyřazení.
 • Pokud jste měli ve starší verzi programu zadanou u daňových odpisů korekci ve vyšší hodnotě, než je hodnota ročního odpisu (dříve to program umožňoval zadat), při zadání změn na záložce Majetkové operace se již správně generují daňové odpisy.

XML

 • Pokud dojde při XML importu ke změně částek dokladu oproti zadaným částkám ve vstupním XML dokumentu, bude v XML response (odpovědi) vytvořeno upozornění  "Warning" s popisem této změny.
 • Pro typ účetní jednotky Daňová evidence byl upraven XML import dokladu typu Pokladní doklad a Interní doklad. Pokud má vstupní XML dokumentu na položce dokladu uvedenou pouze jednotkovou cenu, dopočítá program Pohoda částku DPH této položky.

Ostatní

 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, tzv. úrazového pojištění se neprovádí za zaměstnance s druhem poměru O – člen družstva.
 • Byla upravena funkčnost nastavení cesty při uložení dokumentu do PDF souboru přes Stormware PDF printer z náhledu tiskové sestavy. Pokud chcete používat naposledy nastavenou cestu při uložení PDF z programu POHODA, vyplňte v nastavení PDF printeru na záložce Obecné v poli Název souboru pouze název souboru. Pokud chcete nastavit konkrétní složku pro ukládání, zadejte v nastavení PDF printeru plnou cestu. Necháte-li pole Název souboru prázdné, nabídne se výchozí složka uživatele ze systému Windows.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499386 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout