Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Rozšířený režim reverse charge

Nestíháte sledovat časté změny týkající se režimu přenesení daňové povinnosti? Ulehčíme vám práci. Program POHODA s předstihem reaguje na změny a rozšíření tohoto režimu, takže vám nic neunikne.

O co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti neboli režim reverse charge přenáší povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele a vztahuje se k obchodu uskutečněnému mezi dvěma plátci s místem plnění v tuzemsku.

A teď trocha praxe…

Dodavatel vystaví daňový doklad bez DPH a odběratel (příjemce plnění) musí daň na výstupu přiznat a zaplatit, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Následně si odběratel může nárokovat odpočet daně na vstupu.

S programem POHODA na Výpis z evidence pro účely DPH

Pokud jste dodavatelem nebo odběratelem, kterého se týká režim reverse charge, musíte ke svému daňovému přiznání přikládat Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH, který obsahuje přehled zdanitelných plnění v tomto režimu. POHODA vám práci ulehčí. Vytvoří totiž výpis automaticky zároveň s přiznáním k DPH, který můžete podat elektronicky přímo z programu, případně ho můžete vystavit ručně. K jeho sestavení potřebujete daňové doklady, které obsahují členění DPH s vyplněným kódem předmětu plnění a jejichž datum uskutečnění zdanitelného plnění spadá do zvoleného období.

Rozšíření režimu reverse charge

Režim přenesení daňové povinnosti se od 1. dubna 2015 vztahuje také na elektroniku (mobilní telefony, herní konzole, notebooky apod.), kovy nebo zemědělské komodity, pokud celkový základ daně u tohoto zboží přesáhne 100 000 Kč.

Od 1. února 2016 se režim rozšířil na dodání elektřiny a plynu obchodníkovi, který se zabývá obchodováním s těmito komoditami, a na dodání certifikátů elektřiny. Běžných občanů se však tato změna nijak nedotkne. Nově se mohou plátci také písemně dohodnout, že využijí režim reverse charge pro zboží, u kterého celková částka základu daně nepřekročí 100 000 Kč.

Použití režimu přenesení daňové povinnosti upravuje nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

I s rozšířeným režimem vám POHODA pomůže

Stačí si v agendě Zásoby zatrhnout volbu Kontrola limitu pro režim přenesení daňové povinnosti u těch zásob, na které se režim vztahuje. POHODA za vás hlídá, jestli vybrané položky ve vydané faktuře a příjmovém pokladním dokladu nepřekračují limit.

Podrobnější informace o režimu přenesení daňové povinnosti se dočtete na Portálu POHODA.