Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Novinky v roce 2023

Aplikace mKasa, verze 8.4.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 18. 12. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.3.0

Sazby DPH platné od 1.1. 2024

Jak aplikaci mKasa připravit na tuto změnu, se dozvíte v  našem návodu.

Z důvodu změn v legislativě sazeb DPH je pro synchronizaci pomocí balíčků a mServeru vyžadována od 1. 1. 2024 verze programu POHODA, rel. 13600 a vyšší.

Do agendy Zásoby byla přidána nová volba na provedení aktualizace sazeb DPH pro textové položky vytvořené v aplikaci mKasa. Tuto volbu bude možné použít od 1. 1. 2024. V případě synchronizace s programem POHODA pomocí balíčků či mServeru je nutné mít v programu POHODA nastavena administrátorská práva nebo mít uživatelské právo na Změnu ceny.

V agendě Zásoby je možné použít filtr, kterým můžete filtrovat dle typu zásoby, sazby DPH a stavu synchronizace zásob. Díky filtru jednoduše zjistíte, které zásoby je nutné aktualizovat dle platné legislativy od 1. 1. 2024.

Do agendy Zásoby byly přidány ikony dle typu zásoby

Přechod na nový modernizovaný systém ARES v agendě Adresář

Za správnost stažených údajů neručíme. Nový systém je dostupný i na adrese ARES.

Aktualizace stránky pro načtení dat prostřednictvím aplikace mPOHODA

Přihlášení pomocí Účtu mPOHODA bude k 1. 2. 2024 ukončeno. Nadále již bude možné využít přihlášení pouze prostřednictvím Účtu POHODA.

Limity verze mPohoda Start

Stránka pro Limity verze Start byla aktualizována na základě změny počtu limitů aplikace mPohoda Start .

Optimalizace a vylepšení

Byla aktualizována zkušební jednotka Novák pro nový rok 2024.

Další drobné optimalizace a vylepšení.

Aplikace mKasa, verze 8.3.2

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 23. 8. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.3.0

Optimalizace a vylepšení

Optimalizace komunikace platebních terminálů v agendě Kasa při použití funkce Rychlá platba – Kartou.

Aplikace mKasa, verze 8.3.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 7. 8. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.3.0

Optimalizace a vylepšení

Vyhledání zásoby pomocí hardwarové čtečky čárových kódů funguje korektně.

Po provedení refundace dokladu s vazbou se již zobrazí nástrojová lišta.

Aplikace mKasa, verze 8.3.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 13. 7. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.2.0

Placení pomocí nové funkce Rychlá platba

Pokud není potřeba na doklad přidat další formu úhrady, měnit text dokladu aj., je možné využít prodej pomocí Rychlé platby a vyhnout se tak zcela stránce Platba a celý prodejní proces rychleji ukončit.

Prodej pomocí Rychlé platby funguje pouze pro doklady typu Prodejka.

Ve výchozím nastavení je Rychlá platba připravena pro placení v hotovosti. V agendě Nastavení na záložce Doklady v sekci Rychlá platba lze aktivovat i platbu pro formu úhrady typu Platební karta. Nechcete-li používat prodej pomocí Rychlé platby, nastavte hodnoty na “(nevybráno)” a tlačítka se pro Rychlou platbu skryjí.

V agendě Nastavení na záložce Doklady v sekci Rychlá platba pomocí přepínače Zadávat přijatou částku lze ovlivnit, zda se bude při rychlé hotovostní platbě v agendě Kasa zobrazovat pole Přijato pro zadání přesné částky přijaté od zákazníka.

Na formuláři pro zadání přijaté částky můžete navíc pomocí tlačítka Automatický tisk ovlivnit tisk účtenky, oproti výchozímu nastavení mKasy.

Agenda Oznámení  –  buďte s námi v kontaktu

Nejaktuálnější informace k aplikaci mKasa naleznete v nové agendě Oznámení, která vás upozorní nejen na nově vydanou verzi, ale i zajímavé obchodní akce.

Platební terminály

Byla přidána podpora pro platební terminály Ingenico Česká spořitelna.

Výchozí text pro výdejku

Pokud synchronizujete aplikaci mKasa s programem POHODA, je možné nastavit výchozí text pro doklad typu Výdejka v aplikaci mKasa v agendě Nastavení na záložce Doklady v sekci Doklady. V případě synchronizace s aplikací mPOHODA je výchozí text přebírán z webového rozhraní aplikace mPOHODA z agendy Nastavení dokladů v sekci Text.

V obou případech je výchozí text přenesen při vytváření výdejky také na stránku Platba, kde je možné jej dodatečně změnit před uložením dokladu.

Automaticky smazat synchronizované doklady s varováním

Do agendy Nastavení na záložku Synchronizace byla přidána nová možnost pro smazání dokladů, které byly synchronizovány s varováním. Pro využití této funkčnosti stačí nastavit přepínač na hodnotu Zapnuto a vyplnit počet dní, po jejichž uplynutí budou tyto doklady z agendy Přehledy a Doklady vymazány.

Tiskové sestavy typu Paragon

Pro tiskové sestavy typu Paragon (Prodejka, Výdejka, Dodací list) byl přidán čas vystavení dokladu. Čas vystavení dokladů je možné sledovat také v agendách Doklady a Přehledy (záložka Doklady).

Na tiskových sestavách typu Paragon (Prodejka, Výdejka) se v hlavičce položek netiskne text Sleva pokud doklad na žádné položce nemá slevu uvedenou.

Na tiskové sestavě typu Paragon (Prodejka) se již netiskne řádek Vráceno, pokud hodnota vráceno je 0.

Na tiskových sestavách typu Paragon (Prodejka, Výdejka) se v rekapitulaci tisknou pouze použité sazby DPH.

Optimalizace a vylepšení

Do agendy O aplikaci byla přidána možnost odeslat zprávu včetně databáze i v případě, že uživatel není přihlášen v žádné účetní jednotce.

V případě synchronizace aplikace mKasa s programem POHODA pomocí balíčků a mServeru byla opravena synchronizace svázaných zásob.

Další drobné optimalizace a vylepšení.

Aplikace mKasa, verze 8.2.3 pro iOS a Android / 8.2.4 pro Windows

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 14. 6. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.2.0

Pokud využíváte v aplikaci mKasa zásoby typu Komplet nebo Souprava, musíte mít pro korektní synchronizaci s programem POHODA Květen, rel. 13400 nainstalovanou verzi aplikace mKasa 8.2.3/8.2.4.

Přihlášení prostřednictvím Účtu POHODA

U účetních jednotek, které jsou synchronizovány s aplikací mPOHODA, můžete nyní využít novou službu Účet POHODA.

Řazení položek na dokladu

Řazení položek na dokladu bylo doplněno o novou volbu Dle vložení na doklad.

Optimalizace a vylepšení

Další drobné optimalizace a vylepšení.

Aplikace mKasa, verze 8.2.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 18. 5. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.2.0

Optimalizace a vylepšení

Optimalizace pro platformu iOS 16.4.

Optimalizace zabezpečení.

Aplikace mKasa, verze 8.2.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 3. 5. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.1.0

Podpora nových platebních terminálů

Byla přidána podpora nových platebních terminálů NEXGO ComGate, PAX ČSOB a Ingenico MONETA.

Na platformě Windows lze v agendě Kasa zobrazit tlačítka pro posun dlaždic se zásobami

Pro zobrazení/skrytí tlačítek posunu dlaždic se zásobami v agendě Kasa zvolte tři tečky v modrém záhlaví agendy a vyberte povel Zobrazit/Skrýt posun zásob.

Snímání čárových kódů pomocí kamery zařízení

Přidána podpora čárových kódů typu CODE a QR.

Na platformách Android a Windows můžete ručně zvolit rozlišení kamery.

Byla opravena funkčnost načítání čárových kódů kamerou na platformě Windows.

Optimalizace a vylepšení

Optimalizace ověřování licence v případě nestabilního internetového připojení.

Oprava generování variabilních symbolů u některých platebních terminálů pro možnost korektního načítání avíz v programu POHODA.

Optimalizace filtrování dokladů v agendě Doklady.

Odstranění všech prvků souvisejících s EET.

Další drobné optimalizace a vylepšení.

Aplikace mKasa, verze 8.1.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 3. 3. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.1.0

Optimalizace a vylepšení

Bylo opraveno přepnutí aplikace do offline režimu v případě nestabilního nebo nedostupného internetového připojení.

Další drobné optimalizace a vylepšení.

Aplikace mKasa, verze 8.1.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 20. 2. 2023

Vztaženo k verzi: mKasa, verze 8.0.0

Otevření/uzavření pokladny a přehledy prodeje

Otevření, resp. uzavření pokladny provedete kliknutím na ikonu 5.10_vkladyavybery_tlacitko_019.png , kde v agendě Pokladna vyberete požadovanou operaci panel_pokladna.png.

Pro provedení prodeje je nutné nejprve otevřít pokladnu a zadat počáteční vklad. Ke sledování hotovosti a cenin pravidelně uzavírejte pokladnu (denně nebo při střídání směny). Zůstatek v pokladně ponechte pro otevření pokladny na další den nebo jej z pokladny odveďte.

V agendě Přehledy byla přidána záložka Přehled prodeje, kde můžete průběžně sledovat stav pokladny, tržby, vklady a výběry.

Pod ikonou tritecky.png naleznete tiskové sestavy, které byly rozšířeny o Stav hotovosti a cenin a Stav hotovosti a cenin – podrobně. Sestavy je možné vytisknout nebo zobrazit náhled ve formátu PDF a paragon. Sestavy naleznete i v agendě Pokladna, kde si je můžete vytisknout před nebo po uzavření pokladny.

V případě synchronizace dat s aplikací mPOHODA bude funkce pro otevření/uzavření pokladny a přehledy prodeje zapracována v některé z následujících verzí aplikace mKasa.

Výčetka platidel

Do kalkulačky v agendě Kasa pod dlaždici kalkulacka_tl_fn.png jsme přidali novou dlaždici s názvem Výčetka platidel.

Pomocí této funkce můžete zjistit stav hotovosti v měně CZK a EUR. Výčetku platidel lze vytisknout nebo zobrazit náhled jak ve formátu PDF tak i v paragonové podobě.

Výčetku platidel můžete vyplnit také při uzavření pokladny 5.10_vkladyavybery_tlacitko_019.png přes menu tři tečky volbou Výčetka platidel.

V aplikaci mKasa je možné refundovat prodejku nebo položky prodejky také při synchronizaci s aplikací mPOHODA

Refundaci za vracené zboží je možné provést v agendách Doklady a Kasa.

Chcete-li mít refundační doklad provázán na původní prodejní doklad, vyhledejte v agendě Doklady příslušnou prodejku a v menu tři tečky zvolte povel Refundovat. Do agendy Doklady pro vyvolání refundace nad konkrétní prodejkou se dostanete také rychle z agendy Kasa prostřednictvím kalkulačky, kde pod funkčním tlačítkem kalkulacka_tl_fn.png zvolte povel Refundovat.

Po zvolení povelu Refundovat nad příslušnou prodejkou se zobrazí stránka Refundace, kde vyberte ty položky prodejky, které chcete refundovat. Tlačítkem Refundovat dojde k přenesení vybraných položek do agendy Kasa se zápornými hodnotami v polích Množství a Jedn. cena. Po uložení dokladu bude prodejka označena v agendě Doklady jako Refundační 07_refundacniico.png .

Nemáte-li původní prodejní doklad již v evidenci nebo jej nechcete vyhledávat, můžete refundaci provést bez vazby, a to v agendě Kasa, kde pod funkčním tlačítkem kalkulacka_tl_fn.png zvolíte povel Refundovat bez vazby. Po uložení dokladu bude prodejka označena v agendě Doklady jako Refundační bez vazby 08_refundacebezvazby.png .

Nové možnosti nastavení pro pokladní zásuvku v agendě Hardware

Nově můžete ovlivnit otevření pokladní zásuvky extra pro případ úhrady prodejky platební kartou a dále pak vynutit její otevření i při dokončení prodeje, kdy nedochází k tisku účtenky.

Pro otevření zásuvky je dále pak možné nastavit vlastní sekvenci znaků.

Otevřít zásuvku lze také kdykoliv během prodeje, a to kliknutím na ikonu zasuvka.png na kalkulačce v agendě Kasa. Tiskárna s nastavenou pokladní zásuvkou musí být nastavena v agendě Hardware jako výchozí.

Optimalizace a vylepšení

Na platformě iOS u BLE tiskáren bylo upraveno dávkování pro tisk velkých objemů dat.

Do agendy Nastavení na záložku Doklady bylo přidáno zobrazení informací patičky pro tisk. Toto nastavení je přebíráno z programu POHODA nebo aplikace mPOHODA.

Ukončení EET

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2023 byla zrušena povinnost elektronické evidence tržeb, doporučujeme na všech mobilních zařízeních s nainstalovanou aplikací mKasa vypnout v agendě Nastavení na záložce EET volbu Evidence tržeb. Doklady, které nebyly odeslány na EET se nově synchronizací dat přenášejí do programu POHODA.