Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Novinky v roce 2021

Aplikace mKasa, verze 6.2.2

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 15. 12. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.2.1

Opravy a optimalizace

Po ukončení a znovu zapnutí aplikace již nedochází k vytvoření nové číselné řady.

U zásoby typu Komplet/Souprava se dlouhým stiskem na dlaždici otevře stránka pro editaci položky.

Aplikace mKasa, verze 6.2.1

K dispozici pro Android: 14. 12. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.2.0

Opravy a optimalizace

Po kliknutí na záznam v agendě Doklady již nedochází k pádu aplikace.

Aplikace mKasa, verze 6.2.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 13. 12. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.1.0

Vyhledávání v agendě Zásoby

Do agendy Zásoby jsme přidali vyhledávací pole, díky kterému je nyní možné pohodlně vyhledat zásobu dle EAN, PLU, Kódu, Názvu, Ceny nebo dle všech vyjmenovaných parametrů.

Nová dlaždice Bez členění v agendě Kasa

Přidali jsme novou dlaždici s názvem Bez členění. Na dlaždici se zobrazují textové zásoby, které nemají přiřazené členění.

Panel řazení v agendě Zásoby je možné skrýt nebo zobrazit

Panel řazení je možné skrýt prostřednictvím volby Skrýt řazení, umístěné v menu tři tečky, v agendě Zásoby. Pro zpětné zobrazení panelu řazení pak zvolte přes tři tečky v záhlaví agendy volbu Zobrazit řazení.

Nastavení výchozího skladu

Nastavení výchozího skladu v programu POHODA se nyní respektuje i v aplikaci mKasa. Po kliknutí na dlaždici s domečkem v aplikaci mKasa se otevře vždy výchozí sklad. V případě, že v programu POHODA není výchozí sklad vybrán, zobrazí se po kliknutí na domeček v aplikaci mKasa zásoby ze všech skladů.

Drobné opravy a optimalizace

V agendě Doklady bylo přidáno kontextové menu ke každému řádku s dokladem. Kliknutím na řádek dojde k otevření detailu dokladu.

Na detail prodejek a výdejek v agendě Doklady jsme na záložku Položky přidali rozpis DPH.

Na stránce Výsledek synchronizace byly upraveny odkazy s přesměrováním na záložky dle typu dokladu.

Přepínač Dokončit ručně na stránce Platba v případě více forem úhrad se již zobrazuje pouze u formy úhrady typu Platební karta.

Upravena byla také komunikace platebního terminálu s aplikací mKasa v případě dlouhé odezvy.

Optimalizovali jsme stránku Platba po uložení dokladu.

Pro lepší přehlednost byla upravena stránka Editace položky.

Aplikace mKasa, verze 6.1.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 3. 11. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.1.0

Drobné opravy a optimalizace

V případě synchronizace aplikace mKASA s aplikací mPOHODA byla opravena kontrola licencí.

Aplikace mKasa, verze 6.1.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 21. 10. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.0.0

Aplikaci lze na zařízeních Huawei bez služeb Google nově stahovat přes AppGallery.

Pokud máte na svém Huawei mobilním zařízení stále dostupnou aplikaci Google Play, instalujte mKasu i nadále pouze přes ni. Aplikaci mKasa stahujte pouze z oficiálních zdrojů – Google Play, App Store nebo AppGallery. V případě neoficiálních instalací nemůžeme zaručit jejich správnou funkčnost.

Drobné opravy a optimalizace

V agendě Zásoby na záložce Skladové zásoby již nedochází k pádu aplikace, pokud se zvolí řazení dle Množství.

Pro lepší přehlednost byla v agendě Zásoby na detailu zásoby přidána sekce Doplňkové údaje.

Byl ošetřen pád aplikace v případě, že při prodeji byl přepnut typ dokladu a na něm následně byl změněn odběratel s jinou prodejní cenou.

Částka na displeji se již zobrazuje korektně, i v případě, že je v přenosové agendě vybráno více zásob s evidenčním číslem najednou.

Byla upravena tisková sestava Přehled položek v agendě Přehledy.

V agendách, ve kterých je možné využít řazení, se nyní ukládá poslední vybrané řazení a toto řazení se použije v případě opětovného návratu do zvolené agendy.

Optimalizace platebních transakcí v předautorizaci pro platební terminál Ingenico ČSOB.

Aplikace mKasa, verze 6.0.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 8. 9. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 6.0.0

Drobné opravy a optimalizace

Opraven pád aplikace mKasa při editaci textové položky.

Opraven pád aplikace při dokončení odložené prodejky.

Aplikace mKasa, verze 6.0.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 2. 9. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 5.0.0

Vynucení aktualizace aplikace mKasa verze 6.0.0

Pokud jsou evidenční čísla na zásobě sledována v programu POHODA nebo na webovém rozhraní aplikace mPOHODA bude vyžadována aktualizace aplikace mKasa. V případě, že aplikace mKasa zobrazí informaci o tom, že nebylo možné provést synchronizaci s webovým rozhraním mPOHODA nebo s programem POHODA, aktualizujte aplikaci mKasa na verzi 6.0.0.

Evidenční čísla

Možnost vkládání evidenčních čísel na doklady typu Prodejka a Výdejka prostřednictvím přenosové agendy Evidenční čísla, kde je možné pro výběr šarže či výrobního čísla využít vyhledávání a řazení.

Zásobu, u které se sledují evidenční čísla je možné na doklad vložit i bez uvedení evidenčního čísla. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je v aplikaci mKasa v agendě Nastavení na záložce Doklady zapnutá volba Uložit doklad bez ev. čísla. V případě synchronizace dat přes balíčky a mServer se tato volba řídí nastavením v programu POHODA v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/doklady se zásobami volbou Povolit uložení dokladu bez evidenčního čísla. V případě komunikace přes aplikaci mPOHODA je volba povolena vždy.

Stav evidenčních čísel je možné sledovat na záložce Evidenční čísla v agendě Skladové zásoby.

Tisk evidenčních čísel na dokladech a v přehledech.

Jak v aplikaci mKasa pracovat s evidenčními čísly vám ve videonávodu ukáže naše lektorka Šárka. Více se o nich dozvíte také v našem článku na mBlogu.

Záruka

Je-li v agendě Nastavení/Doklady zapnuta volba Záruka, je možné na stránce Editace položky zvolit nebo změnit typ a délku záruky. Záruka u zásob se přenáší synchronizací z programu POHODA a je uvedena na detailu zásoby v agendě Skladové zásoby.

Optimalizace a vylepšení

Při synchronizaci dokladů typu výdejka jsme rozšířili xml komunikaci o přenos parametru Kasa.

Byla upravena synchronizace přes mServer – v případě většího množství dat je již synchronizace aplikace mKasa s mServerem programu POHODA provedena korektně.

Na stránce Platba byla upravena aktualizace pole Přijato.

Ve filtru v agendách Doklady a Přehledy je již možné použít datum Od – Do a formulář filtru se již zobrazuje správně.

Další drobné optimalizace a vylepšení aplikace.

Aplikace mKasa, verze 5.0.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 19. 7. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 5.0.0

Drobné opravy a optimalizace

Varianta aplikace mPOHODA se již po synchronizaci s webovým rozhraním nastaví v aplikaci mKasa korektně.

Upravili jsme práci s položkami v agendě Kasa. Editaci položky otevřete kliknutím na řádek s položkou. Pokud u položky kliknete na tři tečky, zobrazí se volby Smazat a Editovat.

Další drobná vylepšení a optimalizace.

Aplikace mKasa, verze 5.0.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 3. 5. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 4.5.0

Ukončení podpory Android 4.4

V červnu 2021 bude ukončena podpora systému Android 4.4.

Možnost práce s více účetními jednotkami

  • Přepínání mezí účetními jednotkami

Pokud v aplikaci mKasa používáte více kas, můžete se nyní přepínat mezi jednotlivými účetními jednotkami přímo z hlavního menu aplikace v seznamu účetních jednotek pro přepnutí.

  • Založení nové účetní jednotky z hlavního menu aplikace

Z hlavního menu aplikace mKasa můžete v seznamu účetních jednotek pro přepnutí založit novou účetní jednotku pomocí tlačítka Nová účetní jednotka.

  • Založení účetní jednotky ze zálohy

Účetní jednotku je nově možné načíst také ze zálohy. Na úvodní stránce Založení jednotky vyberte v sekci Načtení dat volbu Záloha a pokračujte v průvodci pro načtení dat.

Výchozí prodejní cena

Pokud máte ve webovém rozhraní aplikace mPOHODA nastavenou výchozí prodejní cenu, aplikace mKasa si toto nastavení synchronizací s mPohodou převezme.

Drobné úpravy a optimalizace

Optimalizace a zrychlení stránky Platba.

Pro terminál Ingenico ČSOB byla upravena délka datové zprávy a přidána možnost Zrušit transakci v případě tzv. předautorizace. Předautorizace je dočasná blokace finančních prostředků na účtu držitele platební karty. Dokud není transakce úspěšně dokončena a potvrzena bankou, tuto platbu je možné povelem Zrušit transakci ukončit a blokovaná částka nebude z platební karty stržena.

Aplikace mKasa, verze 4.5.1

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 5. 2. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 4.5.0

Drobné opravy a optimalizace

Na tiskových sestavách v poli Poznámka již nedochází k oříznutí části textu.

Na platformě iOS byla provedena optimalizace synchronizace Adresáře přes mServer a byla upravena funkce PDF: Odeslat na e-mail.

Aplikace mKasa, verze 4.5.0

K dispozici pro Android, iOS a Windows od: 27. 1. 2021
Vztaženo k verzi: mKasa, verze 4.4.0

Platební terminály

Pokud nastane chyba v komunikaci mezi aplikací mKasa a platebním terminálem, je možné transakci v aplikaci mKasa dokončit ručním zadáním údajů z účtenky potvrzujícím provedení platby. Toto zadání provedete u konkrétní formy úhrady, kde pomocí přepínače zapnete volbu Dokončit ručně a upravíte nebo vyplníte variabilní symbol. Doklad bude automaticky označen příznakem uhrazeno přes platební terminál a u takového dokladu již nebude možné provést změny. Správné vyplnění tohoto údaje je důležité pro automatické párování dokladů v agendě Banka v programu POHODA.

U platebního terminálu YOMANI KB byla opravena komunikace s platebním terminálem v případě, že byl zvolen Test připojení v agendě Hardware/Platební terminál.

Úprava a doplnění stránky O aplikaci

Doplnili jsme telefonní číslo na zákaznickou podporu, odkaz na novinky a možnost zaslání námětu. V případě, že aplikaci mKasa používáte ve variantě mPOHODA Start, je možné si z této stránky zobrazit limity verze Start.

Další drobná vylepšení a optimalizace

V agendě Přehledy na záložce DPH byl opraven výpočet částek DPH v Kč a Celkem DPH v Kč. Zároveň jsme na záložce DPH upravili vzhled a přidali sloupec Celkem DPH v Kč.

Byla optimalizována kontrola při ukládání dokladu v případě existence shodných čísel dokladu.

Optimalizovali jsme agendu Nastavení.

Na stránce Platba došlo k omezení znaků v poli Poznámka pro správné vytvoření dokladu v PDF.

Opravili jsme překreslování datumových polí ve filtru.

Upravili jsme synchronizaci dokladů v případě, že je volba EET v programu POHODA i v aplikaci mKasa vypnuta. Nyní se tyto doklady synchronizují úspěšně bez varování.

V rekapitulaci EET byla skryta nulová částka u plnění 0 %.

V nastavení tisku paragonových tiskáren v agendě Hardware na záložce Tisk je nyní možné nastavit počet znaků na řádek na hodnotu 76.

Do seznamu platebních terminálů byly doplněny terminály Ingenico KB SmartPay a YOMANI KB SmartPay.