Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu v účetní jednotce pro příspěvkové organizace zobrazit rozvahu pro příspěvkové organizace za rok 2014?

odpověď

Z důvodu rozsáhlých změn v účtové osnově pro příspěvkové organizace a s tím souvisejících změn v rozvaze, kdy došlo od roku 2014 k přidání nových rozvahových účtů, odebrání některých starých a ke změně významu u některých stávajících, je potřeba tiskopisy Rozvaha – základní a Rozvaha - příspěvkové organizace pro rok 2014 sestavovat v účetní jednotce roku 2014. Není tedy možné tyto výkazy sestavovat na přelomu účetních období v účetní jednotce roku 2013.

Pokud potřebujete výkazy sestavit, ale nechcete ještě uzavírat účetní jednotku roku 2013, doporučujeme vytvořit si kopii účetní jednotky s rokem 2013 v agendě Účetní jednotky. Na té proveďte účetní uzávěrku a následně ji uzavřete pomocí funkce Datová uzávěrka, čímž vytvoříte účetní jednotku roku 2014, ve které je již aktualizovaná účtová osnova pro rok 2014. V ní můžete vytisknout rozvahu pro rok 2014. Po provedení všech operací můžete jednotku s rokem 2014 i zkopírovanou jednotku s rokem 2013 vymazat a pokračovat v práci v původní účetní jednotce.

Před prováděním výše uvedeného postupu proveďte zálohu své účetní jednotky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím