Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2022

Update PAMICA, rel. 13203

K dispozici od: 16. 11. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13202

Personalistika

Při exportu Hromadného oznámení zaměstnavatele do textového souboru se již správně řadí záznamy jednotlivých zaměstnanců.

Pracovní poměry

V agendě Podání ONZ na záložce Položky byla doplněna kontrola pro zadání maximálního počtu 3 znaků pro pole Odstupné (§67 odst. 1), Odstupné (§67 odst. 2), Odchodné a Odbytné. V těchto polích má být uveden násobek příjmů.

Mzdy

Při exportu tiskové sestavy Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele byla omezena možnost elektronického odeslání přehledu v XML formátu do datové schránky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Tento formát není ze strany VZP pro odeslání přes datovou schránku podporován.

Ostatní

Pokud má uživatel nastaveno právo na Zabezpečení databází, pak se již v průvodci Zabezpečením databází, při volbě Všechny účetní jednotky, nezdvojují jednotlivé databáze firem.

Již nedojde k ukončení aplikace v průvodci při importu docházky a historických mezd, při nastavení složky, která neexistuje. Zobrazí se hlášení Ověřte správnost zadané cesty a názvu souboru.

Pro banku Raiffeisenbank využívající službu Multicash jsme upravili generování konstantního symbolu do tuzemského příkazu k úhradě, tak aby odpovídal popisu formátu.

Update PAMICA, rel. 13202

K dispozici od: 12. 10. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13201

Mzdy

Při importu docházky již nejsou nahrazovány složky mzdy M02, M03, D03 a D04 jinými složkami, a to v případech, kdy byly uvedeny v elementu <mzda>. Doporučujeme složky mzdy uvést v elementu <obecna_slozka>.

Při otevření agendy Složky mezd již nedojde k ukončení aplikace.

Ostatní

Již nedojde k ukončení aplikace v průvodci aktualizací v případě, že uživatel nemá nastaveno právo Stažení aktualizace. Zobrazí se hlášení „Stažení aktualizace může provést uživatel, který má nastavena práva. Práva přiděluje administrátor!“

Update PAMICA, rel. 13201

K dispozici od: 3. 10. 2022
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 13200

Mzdy

Od 1. října 2022 dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení, které mají vliv na nezabavitelnou částku, nově jsou ve výši 10 185 Kč (7 935 + 2 250) a částka životního minima jednotlivce ve výši 4 620 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného bude nově ve výši 11 103,75 Kč a na další vyživovanou osobu ve výši 1/3 z nezabavitelné částky na povinného, a to 3 701,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, bude nově ve výši 29 610 Kč.

Poprvé se nová výše nezabavitelných částek použije při zpracování mezd za říjen. V případě, že již máte vystaveny mzdy za říjen, při převodu databáze bude proveden přepočet těchto mezd.

V agendě Mzdy je již v pořádku náhled tiskové sestavy Kniha docházky.

Ostatní

V jednotlivých agendách je možné měnit pořadí sloupců v tabulce záznamů.