Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Aktualizace k verzi Září 2021

Update PAMICA, rel. 12902

K dispozici od: 19. 10. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12901

Mzdy

V dialogovém okně automaticky vložených složek mezd J08, resp. J11 je již možné přednastavit předkontaci a členění na střediska, činnosti a zakázky.

Ve vystavené mzdě v měsíci odchodu je po zadání složek nepřítomností proveden přepočet nároku na dovolenou. Ve složce mzdy J11 Proplacení nevyčerpané dovolené se automaticky upraví zůstatek zbývající dovolené v hodinách.

Ve složce mzdy P12 Doplatek do minimální mzdy je doplatek vypočítán ve správné výši minimální mzdy odpovídající příslušné skupině zaručené mzdy.

Update PAMICA, rel. 12901

K dispozici od: 4. 10. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12900

Mzdy

Upravili jsme vystavení mezd zaměstnanců – již se vystaví pro všechny zaměstnance.

Při rozúčtování odvodu sociálního pojištění zaměstnanců a společníků již nedochází ke korunovému rozdílu mezi částkou sociálního pojištění na tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ) a závazkem na sociální pojištění.

Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávky (NEMPRI) se uvede správně adresa zaměstnance.