Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Září 2021

Update PAMICA, rel. 12904

K dispozici od: 16. 12. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12903

Ostatní

V poslední aktualizaci operačního systému Windows a produktů Microsoft Office došlo k chybnému převázání komponenty ACE DAO, kterou produkty STORMWARE vyžadují pro své fungování. Proto jsme provedli optimalizaci, která spustí automatickou opravu komponenty. Pokud automatická oprava neproběhne, zobrazí PAMICA hlášení s odkazem na návod, jak provést ruční instalaci komponenty.

Pokud budou i po instalaci tohoto update problémy přetrvávat, obraťte se, prosím, neprodleně na naše techniky ze zákaznické podpory.

Update PAMICA, rel. 12903

K dispozici od: 11. 11. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12902

Mzdy

Aktualizovali jsme tiskopis Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN), včetně změny datové věty HZUPN20 na verzi v1.1.

Elektronické podání Přílohy k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) s výplatou dávky na adresu, je již přijato bez chyb na portálu ČSSZ.

Nevznikne-li zaměstnanci nárok na dovolenou je tomuto zaměstnanci zrušeno vypočítané krácení dovolené.

Ostatní

Na základě změn obsažených v posledních aktualizacích MS Office jsme ošetřili správné ukončení programu PAMICA. Více informací naleznete v FAQ.

Update PAMICA, rel. 12902

K dispozici od: 19. 10. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12901

Mzdy

V dialogovém okně automaticky vložených složek mezd J08, resp. J11 je již možné přednastavit předkontaci a členění na střediska, činnosti a zakázky.

Ve vystavené mzdě v měsíci odchodu je po zadání složek nepřítomností proveden přepočet nároku na dovolenou. Ve složce mzdy J11 Proplacení nevyčerpané dovolené se automaticky upraví zůstatek zbývající dovolené v hodinách.

Ve složce mzdy P12 Doplatek do minimální mzdy je doplatek vypočítán ve správné výši minimální mzdy odpovídající příslušné skupině zaručené mzdy.

Update PAMICA, rel. 12901

K dispozici od: 4. 10. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12900

Mzdy

Upravili jsme vystavení mezd zaměstnanců – již se vystaví pro všechny zaměstnance.

Při rozúčtování odvodu sociálního pojištění zaměstnanců a společníků již nedochází ke korunovému rozdílu mezi částkou sociálního pojištění na tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ) a závazkem na sociální pojištění.

Na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávky (NEMPRI) se uvede správně adresa zaměstnance.