Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

Aktualizace k verzi Leden 2021

Update PAMICA, rel. 12702

K dispozici od: 12. 1. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12701

Personalistika

Aktualizovali jsme tiskopis Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2020, kde byla změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 na částku 86 527,50 Kč.

Pracovní poměry

Máte-li nastaven nárok na dovolenou v roce 2020 ve výši 25 dní, po přepnutí do roku 2021 je nyní v agendě Pracovní poměry na záložce Dovolená uveden nárok na dovolenou ve výši 4 týdny. Uzavřením roku 2020 se přepočítá nárok na dovolenou na správný počet týdnů.

Při převodu účetní jednotky do nové verze programu bude přepočítána zbývající dovolená ve dnech.

V agendě Pracovní pozice na záložce Dovolená se uzavřením roku 2020 správně nastaví nárok na dovolenou v týdnech v poli Plný roční nárok. V případě, že jste již uzavření roku provedli, je nutné nastavit nárok ručně, případně provést uzavření roku 2020 na záloze vytvořené před uzavřením roku.

Mzdy

Na základě nařízení vlády č. 238/2020 Sb. se od roku 2021 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 6 637 Kč. Základní nezabavitelná částka, která nesmí být příslušné osobě sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 7 872,75 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na 2 624,25 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 20 994 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

Roční zúčtování

Aktualizovali jsme tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor č. 25. Výpočet ročního zúčtování záloh jsme aktualizovali pro rok 2020.

Update PAMICA, rel. 12701

K dispozici od: 5. 1. 2021
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12700

1. ledna 2021 vstoupil v platnost daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu, zvyšuje slevu na poplatníka, či zavádí stravenkový paušál. Na zapracování všech těchto změn intenzivně pracujeme a budou součástí některé z dalších aktualizací, které zveřejníme během ledna.

Personalistika

Zaktualizovali jsme formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR. Mezi zaktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 23
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona vzor č. 15
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2020 vzor č. 20
Příloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daň. zvýhodnění vzor č. 17
Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou vzor č. 18
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů FO vzor č. 14
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor č. 11
Žádost podle § 35 odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daň. zvýhodnění vzor č. 11

Hodiny nepřítomnosti ze složky V01 Dovolená již správně vstupují do sloupce Dovolená v tiskové sestavě Kontrolní sestava pro Ohlášení plnění povinného podílu.

Pracovní poměry

Dovolená v hodinách vstupuje do položek pro statistické zjišťování Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku (ISPV), a to do těchto položek ABSCELKQ, ABSPLAQ, ABSCELK, ABSPLAC, ABSDOVOL a NAHRADY.

Na záložce Dovolená jsme zpřístupnili pole Krácení i pro pracovní poměry s turnusovým rozvržením pracovní doby.

Upravili jsme převod účetní jednotky, v agendě Pracovní poměry je již správně uvedena zbývající dovolená v hodinách.

Hromadné vytvoření ELDP pro více zaměstnanců najednou se již vytvoří se správným obdobím Od-Do.

V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali dokumenty odt., a to Informace o nástupu zaměstnání/prodloužení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění a Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění.

Mzdy

Zaktualizovali jsme datovou větu e-Podání DZDPN na verzi DZDPN20-V2. Odeslání požadavku na zjištění dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců již bude v pořádku přijato.

Ostatní

Při importu docházky jsme rozšířili počet znaků pro číslo pracovního poměru ze 14 na 40 znaků.

Upravili jsme import personalistiky do nové účetní jednotky, při kterém již není kontrolováno, zda je v souboru na první pozici jméno, resp. příjmení.