Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Aktualizace k verzi Září 2019

Update PAMICA, rel. 12302

K dispozici od: 17. 10. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12301

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry mohlo dojít k vynulování ročního nároku na dovolenou, resp. staré dovolené, a to při souběžné práci více uživatelů v síťové verzi programu PAMICA, kdy jeden z uživatelů pracoval v roce 2018 (příp. nižším) a druhý uživatel editoval záznamy v agendě Pracovní poměry v roce 2019. K tomuto vynulování již nedojde. Pokud máte u některých zaměstnanců nesprávný nárok na dovolenou, resp. starou dovolenou, je třeba u nich provést ruční úpravu. Následně je nutné v agendě Mzdy/mzdy za příslušný měsíc provést přepočet mezd pomocí povelu Záznam/Přepočítat mzdy….

V agendě Pracovní poměry na záložce Trvalé složky mzdy je již možné smazat složky mzdy i v případě, že je vybrán rok pro práci se mzdami.

Při založení pracovního poměru se již převezme nastavení plného ročního nároku na dovolenou z agendy Uživatelské nastavení.

Po zatržení volby Nárok na dovolenou v měsíci nástupu se již správně přepočítá nárok na dovolenou.

Personalistika

Při importu personalistiky do nově založené účetní jednotky (přes Soubor/Datová komunikace/Import personalistiky) se již nezobrazí chybové hlášení. Zároveň jsou zaměstnancům správně založeny pracovní poměry.

Na tiskovou sestavu Ohlášení plnění povinného podílu již vstupují hodnoty do oddílu D.

Mzdy

Ve mzdě zaměstnance s úkolovou mzdou a zkráceným rozvrhem pracovní doby je správně vypočítán doplatek do minimální mzdy, resp. příslušné skupiny zaručené mzdy.

Na tiskové sestavě Soupis sociálního pojištění jsme opravili výpočet celkového odvodu sociálního pojištění, kdy ve výjimečných případech mohl být součet odvodu chybně, a stejně tak i na ostatním závazku pro odvod sociálního pojištění.

Upravili jsme číselník pražských správ sociálního zabezpečení (PSSZ) dle oficiálního číselníku ČSSZ.

Opravili jsme vyhledávání ve sloupci Štítky.

Již je možné provádět editaci v agendě Historické mzdy.

Update PAMICA, rel. 12301

K dispozici od: 20. 9. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12300

Na záložce Trvalé složky mzdy v agendě Pracovní poměry se při otevření složky mzdy zobrazují správné hodnoty.

V agendě Personalistika se při vybraném filtru Ve stavu k aktuálnímu datu zobrazují pouze ti zaměstnanci, kteří nemají datum odchodu.

Při zálohování databáze prostřednictvím povelu z nabídky Soubor/Zálohování/Zálohovat se již správně provede záloha systémové databáze.