Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2019

Update PAMICA, rel. 12305

K dispozici od: 20. 11. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12304

Při rozúčtování sociálního pojištění již nevzniká korunový rozdíl mezi závazkem na sociální pojištění a částkou odvodu sociálního pojištění na PVPOJ.

Pokud je na tiskové sestavě Soupis sociálního pojištění nastavena volba Zaměstnání malého rozsahu, resp. Bez odvodu sociálního pojištění, již se v těchto sekcích ve sloupci Soc. pojištění celkem neuvádí hodnota v řádku Pojištění celkem.

Update PAMICA, rel. 12304

K dispozici od: 7. 11. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12303

Při rozúčtování sociálního pojištění na zaměstnance a společníky již nevzniká korunový rozdíl mezi závazkem na SP a částkou odvodu sociálního pojištění na PVPOJ.

Na tiskové sestavě Rekapitulace mezd jsou správně vyplněny hodnoty v položce Příplatky a doplatky.

Hromadné vložení složek mezd již aktualizuje hodnoty ve sloupci Prémie.

Update PAMICA, rel. 12303

K dispozici od: 30. 10. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12302

Ostatní závazek na sociální pojištění již není navýšen o pojištění z odměn společníků, kteří mají druh pracovního poměru bez odvodu sociálního pojištění.

V účetní jednotce typu daňová evidence již proběhne aktualizace XML seznamů včetně předkontací.

V agendě Pracovní poměry jsme aktualizovali dokumenty odt., a to Informace o nástupu zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení a Informace o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince.

Update PAMICA, rel. 12302

K dispozici od: 17. 10. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12301

Pracovní poměry

V agendě Pracovní poměry mohlo dojít k vynulování ročního nároku na dovolenou, resp. staré dovolené, a to při souběžné práci více uživatelů v síťové verzi programu PAMICA, kdy jeden z uživatelů pracoval v roce 2018 (příp. nižším) a druhý uživatel editoval záznamy v agendě Pracovní poměry v roce 2019. K tomuto vynulování již nedojde. Pokud máte u některých zaměstnanců nesprávný nárok na dovolenou, resp. starou dovolenou, je třeba u nich provést ruční úpravu. Následně je nutné v agendě Mzdy/mzdy za příslušný měsíc provést přepočet mezd pomocí povelu Záznam/Přepočítat mzdy….

V agendě Pracovní poměry na záložce Trvalé složky mzdy je již možné smazat složky mzdy i v případě, že je vybrán rok pro práci se mzdami.

Při založení pracovního poměru se již převezme nastavení plného ročního nároku na dovolenou z agendy Uživatelské nastavení.

Po zatržení volby Nárok na dovolenou v měsíci nástupu se již správně přepočítá nárok na dovolenou.

Personalistika

Při importu personalistiky do nově založené účetní jednotky (přes Soubor/Datová komunikace/Import personalistiky) se již nezobrazí chybové hlášení. Zároveň jsou zaměstnancům správně založeny pracovní poměry.

Na tiskovou sestavu Ohlášení plnění povinného podílu již vstupují hodnoty do oddílu D.

Mzdy

Ve mzdě zaměstnance s úkolovou mzdou a zkráceným rozvrhem pracovní doby je správně vypočítán doplatek do minimální mzdy, resp. příslušné skupiny zaručené mzdy.

Na tiskové sestavě Soupis sociálního pojištění jsme opravili výpočet celkového odvodu sociálního pojištění, kdy ve výjimečných případech mohl být součet odvodu chybně, a stejně tak i na ostatním závazku pro odvod sociálního pojištění.

Upravili jsme číselník pražských správ sociálního zabezpečení (PSSZ) dle oficiálního číselníku ČSSZ.

Opravili jsme vyhledávání ve sloupci Štítky.

Již je možné provádět editaci v agendě Historické mzdy.

Update PAMICA, rel. 12301

K dispozici od: 20. 9. 2019
Vztaženo k verzi: PAMICA, rel. 12300

Na záložce Trvalé složky mzdy v agendě Pracovní poměry se při otevření složky mzdy zobrazují správné hodnoty.

V agendě Personalistika se při vybraném filtru Ve stavu k aktuálnímu datu zobrazují pouze ti zaměstnanci, kteří nemají datum odchodu.

Při zálohování databáze prostřednictvím povelu z nabídky Soubor/Zálohování/Zálohovat se již správně provede záloha systémové databáze.