Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Přeměňte data v příležitosti
s Business Intelligence

Doplněk Business Intelligence vám v reálném čase poskytne klíčové podklady pro efektivní řízení firmy. Napojením na informační systém POHODA SQL či POHODA E1 během chvilky transformujete velkoobjemová data do přehledných manažerských reportů. Jednotlivé ukazatele si přitom můžete přizpůsobit svým potřebám. Přihlaste se na náš bezplatný online seminář, kde si ukážeme, jaké různé modely lze v prostředí MS Excel vytvářet. Neváhejte, kapacita je omezená.

Online seminář Business Intelligence

Business Intelligence v praxi

Čas, který běžně strávíte získáváním a kompletací dat, můžete díky nástrojům Business Intelligence věnovat jejich hlubší analýze. Vše se odehrává v intuitivním a vám určitě dobře známém prostředí programu Microsoft Excel. Díky tomu disponuje Business Intelligence širokými možnostmi, jak si jednotlivé reporty můžete maximálně přizpůsobit firemním informačním potřebám. Vybrali jsme pro vás 4 příklady z praxe, jak vám Business Intelligence pomůže při řešení manažerských otázek.

Jak vysoké mohou být mzdy v příštích měsících s ohledem na náš cash flow?
 
Mzdy zaměstnanců tvoří významnou část nákladů firmy a zároveň jeden z klíčových vyjednávacích faktorů na trhu práce. Stanovení jejich správné výše proto bývá nelehkým rozhodnutím.

S modelem, který vám vytvoříme na zakázku, budete schopni na základě dat z IS POHODA predikovat své budoucí peněžní toky, a tedy i hodnotu volných peněžních prostředků pro nadcházející dny, týdny či měsíce. Business Intelligence zkombinuje informace o záznamech, ze kterých vyplývají budoucí odtoky a přítoky peněz, s doklady zaúčtovanými v minulosti.

O tomto modelu se dozvíte více na našem online semináři zdarma.
Plán výše mzdových prostředků

Získejte šikovného pomocníka pro přesnější plánování budoucích peněžních toků.

Které z našich poboček bychom měli dát příležitost realizovat novou zakázku?
 
Získala vaše firma možnost realizovat velkou objednávku a přemýšlíte, která z vašich poboček by ji měla uskutečnit, aby to bylo ku prospěchu celé společnosti? Jedním z důležitých rozhodovacích faktorů může být také plnění obchodního plánu. Pokud některá pobočka nedosahuje žádoucích výsledků, nabízí se podpořit ji novou zakázkou.

V prostředí Microsoft Excel vám vytvoříme tabulku čerpající data z příslušných agend vašeho IS POHODA, ve které snadno porovnáte plánované a skutečné tržby dle poboček za jednotlivé měsíce, což vám určitě pomůže při rozhodování.

O tomto modelu se dozvíte více na našem online semináři zdarma. Navíc jej obdržíte zdarma jako dárek, pokud se semináře zúčastníte.

Mějte vždy perfektní přehled o tom, jak vaše pobočky plní obchodní plán.

Jak ovlivnilo prodloužení otevírací doby na pobočkách výši našich nákladů?
 
Zaznamenali jste v uplynulých měsících zvýšenou návštěvnost svých poboček, že jste se rozhodli neplánovaně prodloužit jejich otevírací dobu, abyste zvládli obsloužit všechny klienty? Zajímá vás, jak tato změna ovlivnila dříve plánované náklady firmy?

Díky dalšímu modelu na zakázku jednoduše porovnáte skutečnou výši jednotlivých nákladových položek s původním obchodním plánem. Rychle tak zjistíte, do jaké míry byly nákladové položky prodloužením otevírací doby ovlivněny.

O tomto modelu se dozvíte více na našem online semináři zdarma.

Díky Business Intelligence rychle zjistíte, jak nepředvídatelné události ovlivnily vaše náklady.

Kolik činí jednotlivé hodnoty uváděné v konsolidované účetní závěrce?
 
Konsolidovaná účetní závěrka musí poskytnout věrný a pravdivý obraz o hospodářské a finanční situaci celé skupiny společností.

S Business Intelligence získáte potřebné podklady za všechny jednotky na pár kliknutí. V kontingenční tabulce, kterou vám připraví naši specialisté, máte ihned k dispozici hospodářský výsledek, který můžete jednoduše dál členit pomocí atributů ostatních dimenzí. Snadno si tak zobrazíte třeba náklady a výnosy jednotlivých činností, středisek nebo zakázek za různá časová období.

O tomto modelu se dozvíte více na našem online semináři zdarma.

S Business Intelligence získáte podklady pro konsolidaci během chvilky.

Data použitá v obrázcích jsou smyšlená a nemají souvislost s žádným existujícím subjektem.

Nehledejte data, hledejte správné odpovědi

schema akce schema akce
Sběr dat

V prostředí MS Excel můžete vytvářet zprávy čerpající data z informačního systému POHODA SQL nebo POHODA E1.

Data můžete čerpat ze svého IS POHODA SQL nebo E1.

Validace dat

Bez kvalitních dat nemají analýzy smysl. Tak zvané datové pumpy se postarají o validaci, čištení a opravu dat.

Datové pumpy se postarají o validaci, čištení a opravu dat.

Uložení dat

Díky tomuto úložišti panuje v informacích „jedna verze pravdy“. Takže všichni vycházejí ze stejných údajů.

Díky tomuto úložišti panuje v informacích „jedna verze pravdy“.

koláž reportů koláž reportů

Jaké reporty si ukážeme na online semináři?

Základní reporty dodávané jako součást Bussiness Intelligence

Scénář Učetnictví
Scénář Sklady
Scénář Doklady
Funkce MS Excelu pro práci
s datovou kostkou

Aktuálně nejvíce poptávané ekonomické modely na zakázku

Plánované vs. skutečné náklady
Plánované vs. skutečné tržby po měsících
Podklady pro konsolidovanou účetní závěrku
Výpočet poměrových ukazatelů – rentabilita
Model pro predikci cash flow

Účastí na semináři získáte zdarma 2 reporty v hodnotě 2 370 Kč

Pro všechny účastníky našeho online semináře máme připravený hodnotný dárek. Po odvysílání semináře Vám na e-mail vyplněný při registraci zašleme zdarma šablony 2 reportů, které běžně vytváříme pouze na zakázku:

  • ekonomické ukazatele finanční analýzy
  • porovnání plánovaných vs. skutečných tržeb
 
Dárek pro účastníky semináře

Přihlaste se na online seminář BI zdarma

Kapacita semináře je již naplněna. Pokud jste se nestihli přihlásit, ozvěte se nám na praha@stormware.cz. Pokusíme se vám vyjít vstříc a vypsat nový termín. 

Seminář bude vysílán živě přes MS Teams. Aplikaci není potřeba instalovat do počítače, pro připojení stačí kliknout na odkaz, který vám zašleme na e-mail vyplněný při registraci. Naše online setkání bude trvat přibližně 1,5–2 hodiny. Jeho skutečná délka se bude odvíjet od počtu účastníků a doplňujících dotazů.

Uvažujete o nákupu Business Intelligence nebo některého speciálního modelu?

Pokud máte zájem o doplněk Business Intelligence nebo o přípravu nadstavbového ekonomického modelu v MS Excel, kontaktujte kteroukoliv pobočku STORMWARE. Využít můžete také bezplatnou předprodejní online konzultaci. Rádi s vámi probereme různé individuální požadavky a poradíme vám s výběrem vhodné varianty Business Intelligence nebo se domluvíme na podrobnostech vytvoření nového scénáře.