Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

Zaostřeno na 3. a 4. vlnu EET – 1. díl

STORMWARE s.r.o. / 05. 03. 2020

Chystáte se od 1. května 2020 v rámci 3. a 4. vlny EET evidovat tržby a nejste si jisti, co to vlastně EET je a co všechno obnáší? Sledujte náš seriál, kde vám poradíme, jak si EET co nejvíce zjednodušit. První díl se věnuje základní charakteristice EET.


Pojem elektronická evidence tržeb, zkráceně EET, se poprvé objevil ve sbírce zákonů ČR před více než 3 lety. Od té doby začaly povinné evidenci tržeb podléhat nejprve stravovací a ubytovací služby a posléze se přidali i obchodníci. Od 1. 5. 2020 se evidenční povinnost začne vztahovat na všechny evidované tržby bez ohledu na činnost, ze které pocházejí (s výjimkou tržeb vyloučených z evidence tržeb dle § 12 zákona o evidenci tržeb).

Co je to elektronická evidence tržeb?

Elektronická evidence tržeb spočívá v online evidování plateb v okamžiku jejich uskutečnění, přičemž se vztahuje pouze na platby vymezené zákonem o evidenci tržeb – v hotovosti, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze. Neevidují se platby převodem z účtu na účet, inkasem, vkladem hotovosti na účet podnikatele v bance ve formě barteru nebo různých zápočtů pohledávek a platby kartou.

Povinnost evidovat tržby plynoucí z činností zařazených do 3. a 4. fáze EET je stanovena na 1. května 2020. Jedná se o ostatní podnikatelské subjekty, vybraná řemesla a výrobní činnosti, například svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), autoservisy a pneuservisy či výrobu oděvů. Přesný výčet činností dle CZ NACE najdete na webu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

    Budou se e-tržby týkat i neplátců DPH?
Evidence tržeb se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH, či nikoliv, přijímají-li za své zboží či služby platby v hotovosti, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze, které zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka. Po splnění určitých podmínek mohou ale neplátci DPH využívat zvláštní, tzv. offline režim EET.

Jak evidence tržeb probíhá?

Tržby můžete evidovat v běžném, zjednodušeném nebo zvláštním režimu. Běžný režim funguje na principu elektronické komunikace mezi vámi a správcem daně, kdy vy zašlete datovou zprávu o evidované tržbě Finanční správě a ta vám obratem zašle zpět potvrzení o přijetí zprávy společně s unikátním kódem, který musíte uvést na účtence. O evidování ve zjednodušeném režimu můžete finanční úřad zažádat, pokud například nemáte stálé připojení k internetu. Datovou zprávu v tomto režimu stačí zaevidovat nejpozději do 5 dnů od přijetí evidované tržby. Zvláštní režim není založen na elektronické formě, nýbrž na „papírové evidenci“, kdy můžete vydávat účtenky z předtištěného bloku. Abyste mohli zažádat o evidování tržeb ve zvláštním režimu, musíte splňovat přesně vymezené podmínky. Ve všech režimech jste povinni nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit a předat zákazníkovi účtenku se všemi náležitostmi (dle § 20 zákona o evidenci tržeb).

    Musí podnikatel vystavit účtenku, když ji zákazník nechce?
Ano. Podle zákona je podnikatel povinen účtenku vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby a umožnit zákazníkovi její převzetí. V opačném případě se vystavuje riziku sankce.

    Musí být účtenka vždy vystavena zákazníkovi v tištěné podobě?
Ne. Účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, a tudíž podnikatel může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat ji zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda. Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k fyzickému kontaktu prodejce a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou).Aktuální dění v oblasti evidence tržeb můžete sledovat na našem Portálu POHODA nebo na webu Elektronická evidence tržeb pod lupou. Podrobné informace a návody týkající se EET budou součástí dalších dílů našeho seriálu.


    Řešení pro 3. a 4. vlnu EET
Pro EET v terénu jsou ideální aplikace mPOHODA a mKasa, které snadno nainstalujete do svého telefonu s Android či iOS. Víte, že EET funkce v aplikaci mPOHODA jsou zcela zdarma? Navíc v rámci naší speciální akce jsme všem do 31. 8. 2020 zdarma zpřístupnili dokonce placenou verzi aplikace. Registrujte se na www.mpohoda.cz.