Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podrobnosti zpracování

Podrobnosti zpracování


XML dokument se při načtení kontroluje, zda odpovídá schématu. Nejdříve se ověřuje obálka XML dokumentu a následně jednotlivé elementy dataPackItem.

1. Chyby přípravy balíčku

Číslo Stav Hlášení Popis
551 error Nepodařilo se najít konfigurační soubor Nepodařilo se najít konfigurační soubor, jehož název + cesta byla zadaná jako parametr.
552 error Pro zpracování je nutné nejdříve provést převod účetní jednotky Je nutné spusti program POHODA a provést převod účetní jednotky do aktuální verze.
553 error Nepodařilo se otevřít databázový soubor Nepodařilo se otevřít databázi, pravděpodobně je poškozena.
554 error Nepodařilo se přihlásit uživatele Překontrolujte jméno a heslo zadané v parametrech při spuštění programu POHODA.
555 error Uživatel není oprávněn importovat XML soubory Zkontrolujte, zda nastavený uživatel má právo k načítání XML (agenda Přístupová práva - sekce Práva / Soubor / Databáze)
556 error Chyba průběhu zpracování Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
557 error Vypršel čas pro provedení aktivace Spusťte program POHODA a proveďte aktivaci programu.


Při zpracování XML může dojít k nekorektním situacím, na které je uživatel upozorněn v odpovědi. V elementu importDetails, se nachází podrobnosti ke zpracování jednotlivého dokladu. V elementu detail jsou uvedeny elementy popisující problém:
   
 • state
- stav zpracování, možnosti: warning / error
 • errno
- číslo varování / chyby
 • note
- popis varování / chyby
 • XPath
- XPath cesta k elementu
 • valueRequested
- vyžadovaná hodnota
 • valueProduced
- vytvořená hodnota

2. Chyby

Číslo Stav Hlášení Popis
101 error Uživatel nemá dostatečná práva Ověřte nastavení přístupových práv v programu POHODA. Při vytváření dokladů musí mít uživatel práva pro zápis do příslušné agendy, při exportu záznamů musí mít uživatel práva alespoň pro čtení z příslušné agendy.
102 error Import po datové uzávěrce U zvolené účetní jednotky již byla provedena datová uzávěrka, data nelze importovat.
103 error Import do uzamčeného období V zadaném období zvolené účetní jednotky je účetnictví uzamčeno. Odemknout období lze příkazem Záznam/Zámek/Zámek k datu.
104 error Doklad se nepodařilo uložit Nastala chyba při ukládání záznamů. Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
105 error Položku se nepodařilo uložit Nastala chyba při ukládání položek dokladu. Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
106 error Položku se nepodařilo přepočítat Nastala chyba při přepočtu položek dokladu. Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
107 error Zásobu nelze vytvořit do cizí jednotky Na pobočce PZD lze založit pouze zásoby patřící do skladu aktuální jednotky.
108 error Neznámá hodnota Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
109 error Nelze vytvořit kvůli duplicitě Pravděpodobně se snažíte uložit doklad s číslem, který již existuje.
110 error Číselná řada nenalezena Nebyla nalezena zadaná číselná řada. Ověřte přístupová práva k této číselné řadě a/nebo Uživatelské nastavení
111 error Neodpovídající měna Měna u zvoleného účtu neodpovídá měně dokladu.
112 error Chyba při přenosu zásoby Nepodařilo se vložit skladovou zásobu, ověřte vstupní hodnoty.
113 error Neznámá verze požadavku Pravděpodobně používáte verzi programu POHODA, která neumí zpracovat tuto verzi požadavku. Nainstalujte si novější verzi programu.


3. Upozornění

Číslo Stav Hlášení Popis
601 warning Neznámá hodnota Byla zadána neplatná hodnota.
602 warning Hodnota se u zvoleného dokladu nepoužívá Pravděpodobně použiváte typ účetnictví u kterého se zadaná hodnota nepoužívá. Hodnota bude ignorována.
603 warning Hodnota prvku musela být upravena Program provedl úpravy hodnoty, ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
604 warning Nebyl nalezen záznam s požadovaným ID Byl zadán odkaz (ID) na záznam, který neexistuje.
605 warning U měny není zatrženo, že se používá Nastavte používání zvolené měny v agendě Nastavení / Seznamy / Cizí měny.
606 warning Datum není z účetního období Zadané datum nespadá do účetního období aktuální účetní jednotky.
607 warning Vytvořena duplicitní hodnota Ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
608 warning Požadované množství zásoby není na skladě Ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
609 warning V bankovním spojení je uvedeno nesprávné číslo účtu Ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288758 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout