Odemkněte potenciál systému POHODA
00:00
Kategorie: Spolupráce programů POHODA a TAX

Jak načíst výkazy z programu POHODA do programu TAX?

V programu TAX můžete založit rozvahu či výkaz zisku a ztráty hned několika způsoby. Vedete-li přitom účetnictví v programu POHODA, přímo se nabízí z něj jednoduše převést potřebná data do programu TAX, ať už přímým propojením nebo přenosem exportovaného XML souboru. Oba tyto způsoby vám nyní představí naše lektorka Daniela.
Obsah dílu:
00:00 – Úvod
00:26 – Ruční založení nové rozvahy
01:54 – Založení rozvahy propojením s Pohodou
02:34 – Vytvoření datového XML souboru
03:52 – Načtení vytvořeného souboru
05:17 – Založení rozvahy přímým převodem dat z Pohody
06:32 – Závěr (možnosti platné i pro výkaz zisku a ztráty)