00:00
Kategorie: Účetnictví

Jak v programu POHODA zadat časové rozlišení?

Správné zařazení nákladů a výnosů do příslušného účetního období umožňuje v účetním programu POHODA agenda Časové rozlišení. Práci s touto agendou vám přehledně popíše tento videonávod.
Obsah dílu:
00:00 – Úvod
00:20 – Agenda Časové rozlišení a pořízení záznamu
02:34 – Provedení časového rozlišení
03:30 – Úprava údajů ve formuláři vytvořeného dokladu
05:04 – Záložka Zaúčtování
05:25 – Záložka Položky
05:39 – Časové rozlišení na přelomu účetních období
07:10 – Časové rozlišení pouze vybraných položek