Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Náklady

Náklad znamená spotřebování finančních prostředků. V účetnictví je pro jejich zaúčtování určena třída 5.

Náklady dělíme na:

  • přímé, které jsou snadno přiřaditelné k jednotlivým výrobkům či službám a nemusí se dále rozpočítávat,
  • nepřímé, které není možné přiřadit ke konkrétnímu produktu (službě) a je zapotřebí jejich rozpočítání. Typickým příkladem nepřímých nákladů je nájemné, mzda apod.

Mezi nejčastěji účtované náklady patří například:

spotřebované nákupy, spotřeba energie, spotřeba majetku, opravy a udržování, služby, cestovné, osobní náklady, mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, daně a poplatky, provozní náklady, dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, manka a škody, odpisy, tvorba zákonných rezerv, finanční náklady, kurzové ztráty, mimořádné náklady a mnoho dalších.


Mohlo by vás také zajímat:

Agendy pro vedení majetku v programu POHODA
Katalog nadstandardních řešení

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501519 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: