Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 3. 2020 při koupi obou produktů

Aktualizace k verzi TAX 2020

Update TAX, rel. 6602

K dispozici od: 17. 1. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6601

Daň z příjmů fyzických osob

Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme údaje zkontrolovat. Přehled je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Pro Oborovou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2019. Pokud máte přiznání k dani z příjmů FO za rok 2019 již vystavené ve starší verzi, doporučujeme hodnoty v sekcích pro zdravotní pojištění zkontrolovat.

Daň z příjmů právnických osob

Pokud poplatník vykazuje na ř. 220 ztrátu, nezobrazuje se již při náhledu na tiskovou sestavu Přiznání k dani z příjmů právnických osob dialogové okno s převodem políček databáze a v řádku 319 není uvedeno „neznámá položka“.

Daň silniční

Pokud je v sekci Daň v části III. ODDÍL – Na zálohách zaplaceno poplatníkem zatržena volba Ruční úprava, jsou zálohy na tiskové sestavě Přehled termínů plateb automaticky poníženy o přeplatek z minulého roku.

Byl upraven výpočet daně v případě, že je u vozidla zadáno v poli Úprava snížení „5 – rostlinná výroba“. Roční sazba daně je nyní snížená o 25 %. Pokud již máte přiznání vystavené, je nutné pro správný výpočet zvolit v agendě Daň silniční povel Záznam/Aktualizovat vozidla…

Registrace

V případě elektronického podání tiskopisu Žádost o zrušení registrace vstupují do XML i hodnoty z polí „Obrat plátce DPH za nejbližších 12 po sobě jdoucích kal. měsíců v Kč“ a „Obrat plátce DPH za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce v Kč“.

Update TAX, rel. 6601

K dispozici od: 8. 1. 2020
Vztaženo k verzi: TAX, rel. 6600

Daň z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2019. Tiskopis MFin 5405 - vzor č. 25 zůstává nadále v platnosti, došlo však k aktualizaci příloh: Příloha č. 1 MFin 5405/P1 – vzor. č. 15, Příloha č. 2 MFin 5405/P2 – vzor č. 15 a Příloha č. 3 MFin 5405/P3 – vzor. č. 15.

Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019.

Za zdaňovací období 2019 lze také vystavit Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Pro rok 2019 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5405/D - vzor č. 2. Současně je povoleno elektronické podání tohoto formuláře na Daňový portál Finanční správy ČR.

Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a Vojenskou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2019.

Daň z příjmů právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2019. V programu TAX je k dispozici nový tiskopis MFin 5404 - vzor č. 30, včetně příloh.

Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019.

Pro účetní jednotky účtující v hospodářském roce byla upravena splatnost záloh a doplatku daňové povinnosti, které budou vytvořeny do agendy Závazky prostřednictvím povelu Vytvořit závazky/pohledávky… z nabídky Záznam.

Závislá činnost

Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2019 včetně přílohy je nyní možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020 je možné podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Registrace

Na Daňový portál Finanční správy ČR bylo umožněno elektronické podání Přihlášky k registraci pro fyzické osoby, MFin 5101 - vzor č. 20, Přihlášky k registraci pro právnické osoby, MFin 5102 - vzor č. 21 a Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, MFin 5104 - vzor č. 7, Oznámení o změně registračních údajů, MFin 5111 – vzor č. 7 a Žádosti o zrušení registrace, MFin 5129 – vzor č. 4.

V agendě Přihláška k registraci (pro fyzické i právnické osoby) byl opraven seznam kódů podepisující osoby.

Výkazy

Pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví a pro nevýdělečné organizace lze vystavit výkazy za rok 2020.