Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

10. Odvody

Závazky

Agenda slouží k evidenci závazků týkajících se odvodů daní a pojistného. Závazky je možné vytvořit automaticky zatržením příslušné volby při uzavírání přiznání nebo je do agendy Závazky vložit ručně. Závazky lze vložit do příkazu k  úhradě a ten poté odeslat v elektronické podobě do banky. Závazky je také možné pomocí povelu Záznam/Export závazků exportovat do programu POHODA. Nastavení exportu provedete v agendě Nastavení/Nastavení programu.

TAX: Agendu Závazky využijete k evidenci závazků, které se týkají odvodů daní a pojistného.

Pohledávky

Tato agenda slouží k evidenci pohledávek týkajících se daní a pojištění. Pohledávky je možné vytvořit automaticky zatržením volby při uzavírání přiznání nebo je do agendy Pohledávky vložit ručně. Pohledávky je možné prostřednictvím povelu Záznam/Export pohledávek exportovat do programu POHODA. Nastavení exportu provedete v agendě Nastavení/Nastavení programu.

Příkazy k úhradě

Tato agenda slouží k vytváření, úpravám a tisku příkazů k úhradě. Při vytváření příkazu vložíte jednotlivé platby závazků do tabulky Položky příkazu, a to pomocí povelu Záznam/Závazky.

TAX: Pomocí povelu Záznam/Závazky je možno vkládat do tabulky Položky příkazu jednotlivé platby závazků.

Ke vložení do příkazu k úhradě se nabízejí pouze ty závazky, u nichž je vybrána forma úhrady příkazem, zároveň však ještě nebyly do žádného příkazu zahrnuty. Pokud banka platbu vrátí, lze po zaškrtnutí políčka Vráceno v položce příkazu vložit závazek do příkazu znovu k opětovnému proplacení.

Vytvořený příkaz k úhradě je možné odeslat v elektronické podobě do banky pomocí povelu Odeslat příkazy v nabídce Záznam.

nahoru