Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.6 Uzavření přiznání

Uzavření přiznání

Povel je přístupný v agendách přiznání v nabídce Záznam. Jeho použitím můžete plně zamezit úpravám zvoleného přiznání, a zabezpečit tak údaje proti nechtěným změnám po odevzdání přiznání. Skutečnost, že přiznání bylo uzavřeno, společně s datem, kdy k uzavření došlo, indikuje poznámka v horní části formuláře záznamu. Před zvolením funkce pro uzavření přiznání je nutné dokončit jeho editaci, tzn. záznam uložit. Na rozpracované přiznání program upozorní a nedovolí jej uzavřít.

Zaškrtnutím pole Vytvořit závazky/pohledávky můžete zároveň s uzavřením přiznání vystavit závazky nebo pohledávky odvodů či přeplatků daní a pojištění do agend ZávazkyPohledávky.

Zrušit uzavření přiznání

Tato funkce opět plně zpřístupní zvolené přiznání. Po zrušení uzavření je možné provádět ve formuláři změny. Zrušením uzavření nebudou smazány vystavené závazky nebo pohledávky. Ty je nutné z příslušné agendy smazat ručně, a to klávesovou zkratkou CTRL+DELETE.