Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Přiznání > Elektronické podání přiznání

5.8 Elektronické podání přiznání

28_3_elektronicke_podani_priznani.png

Finanční správa umožňuje elektronické podání přiznání k DPH, kontrolního hlášení DPH, dále souhrnného hlášení, přiznání k dani silniční, přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k daním z příjmů, vyúčtování daně z příjmů, vyúčtování srážkové daně, přihlášky k registraci fyzických/právnických osob, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, přihlášky k registraci DPH či obecných písemností. Program umožňuje elektronické podání příslušných tiskopisů prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky…

Umístěte kurzor do řádku přiznání, které chcete odeslat, a zvolte uvedený povel. Ten vyvolá Průvodce pro elektronické podání přiznání.

29_1_%20pruvodce_pro_elektronicke_podani.png

Na první straně průvodce vyberte číslo finančního úřadu, zadejte číslo územního pracoviště a číslo hlavní činnosti podle číselníku CZ-NACE. Tlačítky Otevřít číselník můžete otevřít internetové stránky, kde lze číslo územního pracoviště a hlavní činnosti vyhledat. Po kliknutí na tlačítko Další se ověří struktura zadaných údajů a provede se automatická kontrola přiznání přímo na Daňovém portálu Finanční správy ČR.

29_2_pruvodce_pro_elektronicke_podani.png

Na další straně průvodce budete vyzváni k zadání složky a názvu souboru pro uložení datové věty. Program vám nabídne název souboru ve tvaru daň-IČ-rok_období_typ přiznání_datum vytvoření souboru (např. DPHDP-98765432-2017_prosinec_radne_15.01.2018), který můžete změnit podle potřeby. Zároveň zde můžete provést automatické odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR, příp. odeslání na příslušný finanční úřad prostřednictvím datové schránky. Pokud budete chtít přiznání ihned odeslat na Daňový portál Finanční správy ČR, je nutné podepsat data certifikátem. Volitelně můžete zadat e-mail pro zasílání informací o změnách stavu zpracování.

Pokud nechcete provést automatické odeslání, zrušte zatržení volby Odeslat na Finanční správu (online). Po kliknutí na tlačítko Další bude do nastavené složky vytvořen XML soubor, který můžete později odeslat pomocí internetových stránek Finanční správy, kde stačí vybrat příslušný tiskopis a zvolit povel Načtení souboru.

Podnikatel (fyzická osoba) může také podat elektronicky Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, a to prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Elektronicky podaná přiznání se v programu TAX evidují v agendě Elektronická podání, kterou naleznete v nabídce Soubor. Po přímém odeslání jednotlivých typů přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR, resp. na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) se automaticky vytvoří záznam do této agendy. V případě, že vytvořený XML soubor načítáte na Daňový portál Finanční správy ČR ručně, je nutné záznam o podání přiznání do této agendy zaznamenat pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání vyvolaného prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO). Tento průvodce umožní načíst soubor …-potvrzeni.p7s, který najdete ve složce zvolené v průvodci elektronickým podáním přiznání. Pomocí povelu Záznam/Zjistit stav podání můžete kdykoli zjistit stav uskutečněného podání.