Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Nastavení > Správy sociálního zabezpečení

3.14 Správy sociálního zabezpečení

Agenda Správy sociálního zabezpečení obsahuje aktuální seznam správ sociálního zabezpečení. Správu sociálního zabezpečení je třeba přiřadit fyzické osobě v agendě Adresář poplatníků. Při vystavení Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se zvolená OSSZ automaticky převezme do přiznání pro vyplnění tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, který je následně možné elektronicky odeslat na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).