Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Podání > Žádost o daňový bonus

14.8 Žádost o daňový bonus

Tato agenda slouží ke zpracování žádosti o daňový bonus. Budete tak mít přehled o vytvořených žádostech, přiložených přílohách i o stavu a způsobu jejich odeslání.

Agenda tak umožní archivovat jednotlivé žádosti, které odsud můžete odeslat do datové schránky příslušného finančního úřadu nebo prostřednictvím aplikace EPO.

Záznam do této agendy vygenerujete pomocí povelu Žádost o daňový bonus z nabídky Záznam v agendách mezd jednotlivých měsíců, resp. v agendě Personalistika v případě žádosti o bonus z ročního zúčtování.

V průvodci zvolte Typ žádosti, po stisku tlačítka OK vás program přepne do agendy Žádost o daňový bonus. Zde je vytvořen záznam žádosti o daňový bonus. Takto vytvořenou žádost otevřete dvojklikem myši, pomocí klávesy Enter nebo povelem Otevřít (Enter) z místní nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši.

Otevřený formulář je rozdělený do několika sekcí. Mezi sekcemi lze přecházet kliknutím myší, příp. klávesami Page Up a Page Down. Údaje do sekce Obecné se vyplní automaticky na základě vystavených mezd, resp. provedeného ročního zúčtování. V dalších sekcích, které jsou členěny podle samotného formuláře žádosti, vyplníte údaje o tom, zda chcete daňový bonus vyplacený z vlastních finančních prostředků vrátit, nebo např. převést na zálohu nebo nedoplatek jiné daně.

Žádost o daňový bonus

Po vyplnění těchto údajů můžete k žádosti o daňový bonus připojit přílohy. Cestu k přílohám zadejte na záložce Přílohy v agendě Žádost o daňový bonus. Záložka Přílohy umožňuje v rámci žádosti přidat elektronické přílohy o maximální velikosti jedné přílohy 4 MB a maximální velikosti datové zprávy také 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu PAMICA během vkládání, resp. odesílání žádosti o daňový bonus.

Před vystavením měsíční žádosti o daňový bonus doporučujeme zaúčtovat aktuální mzdy i mzdy předchozích měsíců. Hodnota v řádku 2 je závislá na volbě Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ v Globálním nastavení.

Před vystavením žádosti o bonus z ročního zúčtování je nutné provést roční zúčtování pomocí povelu Záznam/Roční zúčtování…

Sestavení ani elektronické podání žádosti nemá žádnou vazbu na ponižování záloh na daň o přeplatky z ročního zúčtování v následujících měsících. Postup je nutné v účetnictví ošetřit ručně.

V případě, že jste provedli úpravy ve mzdách, je nutné žádost vystavit znovu. Vystavenou žádost je možné smazat pomocí klávesové zkratky Ctrl+Delete, a to pouze žádost, která nebyla elektronicky odeslána.

Prostřednictvím povelu Odeslání žádosti… z nabídky Záznam můžete žádost včetně příloh odeslat na Daňový portál Finanční správy (aplikace EPO), resp. na příslušný finanční úřad prostřednictvím datové schránky. Povel vyvolá Průvodce pro elektronické podání, jehož prostřednictvím bude žádost odeslána. Odesláním se žádost označí příznakem El. odesláno. V případě, že tento příznak budete potřebovat zrušit, použijte povel Záznam/El. odesláno.