Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.7 Roční zúčtování

Tato agenda slouží ke zpracování ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnanců.

Agenda umožňuje archivovat jednotlivá roční zúčtování, která si odsud můžete kdykoli vytisknout. Na záložce Přílohy můžete evidovat jednotlivá potvrzení, která vám zaměstnanci předložili pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění.

Roční zúčtování záloh DzP můžete v programu PAMICA provést až po vystavení a zaúčtování všech mezd za příslušné zdaňovací období.

Záznam do této agendy vygenerujete pomocí povelu Roční zúčtování záloh DzP… z nabídky Záznam v agendě Personalistika. Vytvoří se tak záznam ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pro vybrané zaměstnance, kteří mají zatrženou volbu Roční zúčtování záloh v agendě Personalistika.

Roční zúčtování

Samotné zúčtování vybraného zaměstnance otevřete pomocí dvojkliku myši nebo pomocí klávesy Enter. Zobrazí se formulář pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění rozdělený do několika sekcí. Jejich seznam je k dispozici v panelu sekcí po levé straně. Mezi sekcemi lze přecházet kliknutím myší nebo klávesami Page Up a Page Down.

V jednotlivých sekcích pak můžete doplnit údaje o slevách na dani a daňovém zvýhodnění, dle doložených potvrzení od zaměstnanců.

Do sekce Příjmy program automaticky načte údaje ze zpracovaných mezd. Pokud měl zaměstnanec příjmy i od jiných zaměstnavatelů, zadejte je do dalšího řádku tabulky.

Sekce Odpočty a slevy slouží k zadání nezdanitelných částek podle § 15 zákona o dani z příjmů např. odečet úroků z úvěrů, příspěvky zaměstnance na penzijní připojištění, resp. životní pojištění apod. Dále program do tabulky převede údaje o daňovém zvýhodnění na děti dle nastavení v agendě Personalistika. Údaje v tabulce můžete upravit dle potřeby. Dále do této tabulky můžete zadat slevu na manžela či manželku. V případě, že dítě navštěvuje mateřskou školu a chcete uplatnit výdaje za umístění, zadejte hodnotu do řádku Sleva za umístění dítěte (18a). Pokud zaměstnanec učinil prohlášení, bude automaticky načtena sleva na poplatníka. Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na invaliditu, případně na studenta, zadejte příslušný počet měsíců, za které je možné slevu uplatnit.

Roční zúčtování

V sekci Zúčtování vidíte výpočet samotného zúčtování.

Pokud máte zúčtování záloh vybraného zaměstnance hotové, pomocí povelu Uzavřít z nabídky Záznam jej uzavřete. V takovém zúčtování již není možné provádět další změny. V případě, že byste potřebovali udělat v zúčtování změnu, je nutné pomocí uvedeného povelu zrušit uzavření, provést změnu a opět uzavřít.

V případě potřeby je možné roční zúčtování smazat, a to pomocí klávesové zkratky Ctrl+Delete. Program však umožní smazat pouze zúčtování, které není uzavřené a jehož výsledek není v již zaúčtovaných mzdách zaměstnance.

V případě, že jste provedli úpravy ve mzdách, je nutné roční zúčtování vystavit znovu nebo provést ruční úpravu v již vystaveném zúčtování.

Následně můžete vytisknout sestavu Výpočet daně z příjmů, kterou naleznete v nabídce tiskových sestav agendy. Dále zde najdete sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování, která byla dříve k dispozici v agendě Personalistika. Tiskovou sestavu Výpočet daně z příjmů najdete i v agendě Personalistika pro možnost tisku spolu se mzdovým listem.

V agendě Personalistika najdete i sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování zadaných složkami mezd, která informuje o přeplatcích na dani z ročního zúčtování a doplatcích na daňovém bonusu zadaných složkami mezd Z13 a Z14 a o opravách ročního zúčtování pomocí složek Z15 a Z16.

Záložka Přílohy v agendě Roční zúčtování vám umožní evidovat k zúčtování jednotlivých zaměstnanců např. potvrzení, která vám doložili pro uplatnění nezdanitelných částek daně, slev na dani atd.

Na záložku Upomínky můžete vložit upomínky pomocí povelu Vložit upomínku vyvolaného přes pravé tlačítko myši.

Pro agendu Roční zúčtování je možné nastavit přístupová práva, včetně práv na jednotlivé tiskové sestavy. Pokud používáte program PAMICA SQL a v něm nastavení práv na střediska, můžete toto nastavení využít i zde.