Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.3 Podání HZUPN

Tato agenda slouží ke zpracování podkladů pro výplatu poslední dávky nemocenského pojištění prostřednictvím tzv. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti.

Podání HZUPN

Zaměstnavatel má povinnost elektronicky odeslat toto hlášení po ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, která přesáhne 14 kalendářních dnů. V případě, že jsou nepřítomnosti H01 – Nemoc, H02 – Karanténa, H03 – Nemoc – pracovní úraz vytvořeny z eNeschopenek, automaticky se v dialogu těchto složek nepřítomností při jejich ukončení nastaví pole Vystavit HZUPN. Pokud jsou nepřítomnosti vkládány ručně, např. H04 – Nemoc z povolání, případně importovány z docházkového systému, a nejsou navázány na eNeschopenky, je nutné pole Vystavit HZUPN nastavit ručně. Nastavení tohoto pole má vliv na to, zda bude pro daného zaměstnance vygenerováno HZUPN povelem Podání HZUPN z nabídky Záznam.

Podání HZUPN v programu PAMICA:

Vygenerování Hlášení provedete v agendě Mzdy/příslušný měsíc prostřednictvím povelu Podání HZUPN z nabídky Záznam.

Po zvolení povelu Podání HZUPN se zobrazí dialogové okno Hlášení zaměstnavatele při ukončení neschopnosti. V něm vyplníte datum, kdy zaměstnanec začal opět vykonávat zaměstnání, uvedete, zda zaměstnanec poslední den nemoci již pracoval a případně kolik hodin ze své plánované směny odpracoval. Jestliže zaměstnanec v době pracovní neschopnosti pracoval, uvedete, ve kterých dnech. Po vyplnění údajů a potvrzení tlačítkem OK se otevře agenda Podání HZUPN. V této agendě se vytvoří záznamy o podání pro vybrané zaměstnance s nepřítomností, za kterou jim náleží dávky nemocenského pojištění. Toto podání uložte a následně s ním můžete pracovat.

Vytvořené podklady pro Hlášení se zobrazí na záložce Položky. Každý záznam má 3 řádky. Názvy jednotlivých sloupců odpovídají polím na tiskopisu, a tak můžete všechny záznamy v této agendě zkontrolovat a podle potřeby ručně upravit.

Na záložce Pracoval ve dnech jsou uvedeny dny, kdy zaměstnanec pracoval během trvání dočasné pracovní neschopnosti. Protože názvy jednotlivých sloupců na této záložce odpovídají polím na tiskopisu, je možné všechny záznamy zkontrolovat a případně ručně upravit.

Na záložku El. podání se evidují záznamy o tom, kdy bylo podání elektronicky odesláno a jakým způsobem – buď přes datovou schránku, nebo online na daný úřad. Protože je datová zpráva nově spárována se záznamem elektronického podání, je možné dané podání automaticky po odeslání označit příznakem El. odesláno. Na záložce El. podání je možné nastavit příznak Oficiální. Prostřednictvím tohoto povelu označte jedno podání jako oficiální. Takto označené podání bude sloužit jako podklad pro tiskovou sestavu Dodejka/Doručenka datové zprávy, kterou je možné vytisknout v agendě příslušného podání.

Pokud provedete elektronické odeslání podání on-line na portál VREP nebo přes datovou schránku, pak bude toto podání automaticky označeno na záložce El. podání jako oficiální. Na záložce El. podání je možné označit jako oficiální pouze jedno podání. Pokud chcete označení zrušit, zvolte znovu povel Oficiální v místní nabídce.