Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

13.5 eNeschopenka

Tato agenda slouží k evidenci dočasných pracovních neschopností vašich zaměstnanců, budete do ní stahovat veškeré informace o těchto DPN. Budete tak mít na jednom místě přehlednou evidenci všech dočasných pracovních neschopností. Na základě zvoleného způsobu komunikace s ČSSZ ohledně DPN bude možné v programu PAMICA zvolit jednu z variant načítání XML souborů obsahujících údaje o DPN zaměstnance: zaprvé, zasílání notifikací do datové schránky; zadruhé, zasílání notifikací prostřednictvím služby Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN). Více informací o službě DZDPN naleznete na webových stránkách ČSSZ.

V případě, že již ve svém počítači máte stažené XML soubory s eNeschopenkami, nebo jste odeslali požadavek na určité období prostřednictvím služby DZDPN, můžete v agendě eNeschopenka provést jejich import. Z nabídky Záznam zvolíte povel Import eNeschopenky…. Zobrazí se Průvodce pro import eNeschopenek, kde bude přednastavený variabilní symbol z Globálního nastavení/Instituce. Následně vyberete složku, ze které chcete provést import eNeschopenek. Můžete také nastavit složku pro přesun již naimportovaných XML souborů.

Máte-li odeslaný požadavek na určité období prostřednictvím služby DZDPN, nastavte si volbu Automaticky stáhnout soubory eNeschopenky z podání DZDPN. Tato volba zajistí ověření stavu vašeho podání a zároveň v případě přijatého stavu provede stažení XML souborů s eNeschopenkami do vámi přednastavené složky. Na další straně průvodce budete informováni o výsledku stažení eNeschopenky z podání DZDPN. Po zvolení tlačítka Další můžete na další straně průvodce vybrat konkrétní XML soubory, které si přejete naimportovat.

Po dokončení průvodce se v agendě eNeschopenka vygeneruje jeden záznam pro každou eNeschopenku daného zaměstnance. Stav importu XML souborů s eNeschopenkami si jednoduše zkontrolujete ve sloupci Stav eNeschopenky. Rozlišují se 4 typy: vznik, trvání, ukončení, bez vzniku. Stav eNeschopenky bude aktualizován po dalším importu XML souboru s notifikacemi pro tuto eNeschopenku. Vždy bude uveden poslední typ, který byl importován.

Záznamy vytvořené v agendě eNeschopenka jsou připraveny ke vložení do nepřítomností v agendě Mzdy/příslušný měsíc. Zde stačí zvolit povel Vložit eNeschopenky… z nabídky Záznam a zobrazí se Průvodce pro vytvoření pracovních neschopností z eNeschopenek. Po stisku tlačítka Další se hromadně vytvoří nepřítomnosti na záložku Složky nepřítomnosti ve vystavených mzdách zaměstnanců.