Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

10.1 Definice upomínek

V agendě Definice upomínek si můžete nadefinovat upomínky, které se pojí s konkrétními událostmi (např. založení nebo ukončení pracovního poměru, zaúčtování mezd, uzavření roku, zadání nepřítomnosti, mimořádná LP atd.), které jsou blíže specifikovány druhem události (např. zbývající dovolená, vypořádání deponovaných srážek, zadání OČR, atd.). PAMICA obsahuje sadu přednastavených definic upomínek, které vám pomohou eliminovat případná opomenutí důležitých povinností, zejména pak těch, které vyplývají z legislativy. Na základě těchto definic se po vzniku konkrétní události vytvoří nové záznamy do agendy Upomínky.

Definice upomínek můžete různě upravovat a také vytvářet libovolný počet vlastních definic, například zkopírováním a úpravou stávající definice. Veškerá nastavení, od výběru typu události po nastavení její priority a termínu splnění a upozorňování, se provádí přímo v této agendě. K definicím upomínek můžete nastavit i vazbu na některou tiskovou sestavu nebo k nějaké akci (povelu).

Definice upomínek