Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.1 Definice lékařských prohlídek

Agenda Definice lékařských prohlídek slouží k definování jednotlivých lékařských prohlídek, které mohou být pravidelné – s možností nastavit časový interval opakování – případně jednorázové (např. vstupní prohlídka). Ze stávajících definic můžete vytvářet kopie, a tak získat seznam přesně podle potřeb firmy. Například vytvoříte další pravidelné lékařské prohlídky kopiemi ze stávající Periodické lékařské prohlídky. Tím si odlišíte jednotlivé lékařské prohlídky, třeba pro zaměstnance pracující v noci.

PAMICA již obsahuje sadu předdefinovaných lékařských prohlídek, nicméně si můžete sami vytvořit libovolný počet dalších definic. V každé definici se specifikuje lékařská prohlídka, kterou pak lze přiřadit zaměstnanci, v agendě Personalistika na záložce Lékařské prohlídky. Požadovaný termín konce platnosti lékařské prohlídky, resp. platnosti lékařského posudku, můžete nastavit v agendě Lékařské prohlídky. Od tohoto data se stanoví datum v poli Upozorňovat od, a to z definice lékařské prohlídky, ze které byla generována lékařská prohlídka – např. 90 dnů před koncem platnosti lékařské prohlídky.

Definice lékařských prohlídek