Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

XML Schema Validator

Aplikace XML Schema Validator slouží pro obecnou validaci souborů XML dle zadaného schématu.

Pokud xml import/export není korektní a požadavek je nevalidní, XML Schema Validator vám usnadní práci a vypíše v sekci pro Log podrobné informace, které se týkají daného požadavku. Dozvíte se umístění daného problému a výpis chyby, kterou je nutné opravit dle našeho schématu.

Správný postup použití aplikace XML Schema Validator, pro validaci XML požadavků (request)a XML odpovědí (response), je následující.Pokud program POHODA při XML komunikaci zobrazí v odpovědi (response) hlášení, že se nepodařilo ověřit obálku dle schématu, je vhodné použít XML Schema Validator, který zjistí, na jakém místě a z jakého důvodu nedochází ke korektnímu XML importu/exportu vašeho požadavku.

Validace XML souborů se provádí při importu xml dat do programu POHODA. Nejprve dochází ke kontrole samotné obálky. Kontroluje se tedy dataPack a dataPackItem. Po kontrole obálky se kontrolují jednotlivé doklady např. invoice, voucher, intDoc, stock atd.

Importovaný doklad neboli požadavek pro import tzv. request je nutné validovat podle data.xsd, který naleznete v instalačním adresáři programu POHODA v adresáři Info\Schéma. Jako namespace použijte následující text "http://www.stormware.cz/schema/data.xsd".