Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

XML schéma (XSD) systému POHODA

Poslední aktualizace 31.05.2024

XSD schéma definuje přesnou strukturu XML souboru. Program POHODA má vytvořené pro každou agendu samostatné schéma, kde jsou definovány jednotlivé hodnoty agendy. XSD Schéma agendy se v programu POHODA používá pro definici struktury vstupního i výstupního XML souboru.

Popis XSD schéma verze 2.x
schéma
popis
Schéma pro agendu Účetní deník (PÚ).
Schéma pro agendu Zaúčtování forem úhrad.
Schéma pro agendu Zaúčtování prodejky.
Schéma pro agendu Účetní jednotky.
Schéma pro agendu Činnosti.
Schéma pro agendu Cenové akce.
Schéma pro agendu Adresář.
Schéma pro automatickou likvidaci dokladů v agendě Banka.
Schéma pro agendu Saldo.
Schéma pro agendu Banka.
Schéma pro agendu Bankoví účty.
Schéma pro agendu Kategorie internetového obchodu.
Schéma pro agendu Hotovostní pokladny.
Schéma pro agendu Střediska.
Schéma pro agendu Členění DPH.
Schéma pro agendu Zakázky.
Schéma pro validaci importu/požadavku na export. Obsahuje element DataPack je XML obálka kolem jednotlivých dokladů importovaných do POHODY nebo požadavků na export z POHODY. Tvoří root element vstupních XML souborů. Jeden dataPack může obsahovat elementy dataPackItem jak s doklady pro import tak položky s požadavky na export.
Obdoba Data.xsd, s tím rozílem, že při validaci se kontroluje jen obálka a né samotné doklady.
Schéma pro záložku "Slevy" v agendě Zásoby.
Odpověď(response) na import dokladů.
Schéma pro agendu Poptávky.
Schéma pro agendu Provozovny.
Schéma pro obecné filtry na výběr dat.
Schéma pro agendu Důvody zpracování dat GDPR.
Schéma pro agendu Skupiny zásob.
Schéma pro Individuální ceny zákazníka.
Schéma pro agendu Interní doklady.
Schéma pro agendu Parametry internetového obchodu.
Schéma pro agendu Inventurní seznamy.
Schéma pro agendu Faktury.
Schéma pro XML export vydané faktury z programu POHODA do formátu ISDOC.
Schéma pro seznamy.
Schéma pro export Činností.
Schéma pro export Adres.
Schéma pro export Středisek.
Schéma pro export Zakázek.
Schéma pro export Zásob.
Schéma pro Likvidace bez vazby.
Schéma pro agendu Pohyby.
Schéma pro agendu Číselné řady.
Schéma pro agendu Nabídky.
Schéma pro agendu Objednávky.
Schéma pro agendu Volitelné parametry.
Schéma pro agendu Formy úhrady.
Schéma pro agendu Převod.
Schéma pro agendu Příjemky.
Schéma pro XML tisk z programu POHODA.
Schéma pro agendu Prodejky.
Schéma pro agendu Výrobní požadavky.
Schéma pro agendu Recyklační poplatky.
Schéma pro agendu Evidenční čísla.
Schéma pro validaci výsledu importu/exportu. Obsahuje ResponsePack, což je obálka kolem jednotlivých dokladů exportovaných z POHODY nebo kolem výsledků importu jednotlivých dokladů. Každý responsePack odpovídá určitému dataPacku.
Schéma pro XML export z agendy Pravidla párování dokladů..
Schéma pro XML odeslání dokladu na EET z programu POHODA.
Schéma pro agendu Servis.
Schéma pro agendu Zásoby.
Schéma pro agendu Sklady.
Schéma pro agendu Členění skladů.
Schéma pro Dodavetele na zásobě (pouze Pohoda E1).
Pomocné schéma pro obecné typy - na tyto typy je odkazováno z jiných schémat
Schéma pro agendu Pokladna.
Schéma pro agendu Výdejky.
Schéma pro agendu Výroba.