Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

XML komunikace a EET

XML komunikace a údaje EET

Od verze 11403 podporuje program POHODA při XML komunikaci import/export dat v agendách Vydané faktury, Prodejky a Pokladní doklady přenos údajů EET.

XML komunikace v programu POHODA byla rozšířena o blok EET, ve kterém je možné definovat:

 • stav dokladu vůči EET, element stateEET
 • detailní informace EET pro daný doklad, element detailEET
Upozornění:

Při zpracování XML komunikace rozhoduje o nastavení stavu dokladu vůči EET element stateEET , který určuje, jaký stav EET má být na vytvořeném dokladu nastaven.

Pokud nebude ve vstupním XML dokladu uveden blok EET a tudíž i stav dokladu vůči EET element stateEET, pak bude na vytvořeném dokladu v programu POHODA nastaven stav EET dle:

 • nastavení profilu EET v programu POHODA
 • formy úhrady, která je uvedena na importovaném dokladu, element paymentType

Nastavení profilu EET v programu POHODA
V programu POHODA je možné v agendě "Nastavení / Profily EET" nastavit příznak: "U nového dokladu nastavit stav EET: neodesílat". Pokud bude tento příznak nastaven a vstupní XML doklad nebude obsahovat blok EET, pak se na vytvořeném dokladu nastaví stav EET na hodnotu "Neodesílat".
Příznak "U nového dokladu nastavit stav EET: neodesílat" je použit pouze v případě, že vstupní XML doklad neobsahuje blok stateEET.
Pokud bude příznak "U nového dokladu nastavit stav EET: neodesílat" nastaven, pak má přednost pro nastavení stavu dokladu vůči EET před formou úhrady, která je nastavená na importovaném dokladu.


Forma úhrady na dokladu.
Program POHODA rozlišuje u formy úhrady dokladu, zda má daná forma úhrady nastaven příznak "Vstupuje do EET". Dle tohoto příznaku pak nastavuje na nově vytvořeném dokladu stav dokladu vůči EET.
Nastavení stavu dokladu vůči EET dle formy úhrady je použito pouze v případě, že vstupní XML doklad neobsahuje blok stateEET.

Stav dokladu vůči EET

Pro XML import dat do programu POHODA může doklad nabývat tyto stavy EET:
 • nevstupuje do EET, hodnota "notEnter"
 • neodesílat do EET, hodnota "notSend"
 • k odeslání do EET, hodnota "forSending"
 • odesláno na EET mimo program POHODA (externě), hodnota "externally"

Při XML exportu dat z programu POHODA může doklad nabývat tyto stavy EET:
 • nevstupuje do EET, hodnota "notEnter"
 • neodesílat do EET, hodnota "notSend"
 • k odeslání do EET, hodnota "forSending"
 • odeslaný do EET, hodnota "sent"
 • odesláno na EET mimo program POHODA (externě), hodnota "externally"
 • vytištěný doklad, ale neodeslaný do EET (zjednodušený režim), hodnota "simplify"

Detailní informace EET pro daný doklad

Detailní informace EET dokladu obsahují tyto parametry:
 • Číslo dokladu, element numberOfDocument
 • Datum tržby, element dateOfSale
 • Částka v Kč, element price
 • PKP, element PKP
 • BKP, element BKP
 • FIK, element FIK
 • Provozovna, element establishment
 • Pokladní zařízení, element cashDevice
 • Režim, element mode
 • Datum odeslání dokladu na GFŘ, element dateOfSend
 • Datum přijetí dokladu na GFŘ, element dateOfAcceptance
 • Testovací režim , element testMode
 • DIČ poplatníka, element VATIdOfPayer
 • DIČ pověřujícího poplatníka, element VATIdOfAuthPayer
 • Celková částka plnění osvobozených od DPH / ostatních plnění, element priceExempt
 • Celkový základ daně se základní sazbou DPH, element priceBasic
 • Celkové DPH se základní sazbou, element VATBasic
 • Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH, element priceReduced
 • Celkové DPH s první sníženou sazbou, element VATReduced
 • Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH, element priceSecondReduced
 • Celkové DPH s druhou sníženou sazbou, element VATSecondReduced
 • Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu, element travelService
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou, element usedGoodsBasic
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou, element usedGoodsFirstReduced
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou, element usedGoodsSecondReduced
 • Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování, element forApply
 • Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, element apply
Definice údajů EET v XSD schéma programu POHODA
Popis
Schéma
XSD schéma dokladu "Faktura" a údaje EET.
XSD schéma dokladu "Prodejka" a údaje EET.
XSD schéma dokladu "Pokladní doklad" a údaje EET.
Obecné schéma type.xsd programu POHODA a údaje EET.
 • Import faktury bez bloku EET
Příklad č.1
Faktura neobsahuje údaje EET. O stavu dokladu vůči EET rozhodne "forma úhrady" nastavená na dokladu.

Vzorový příklad XML

inv:invoice
  inv:invoiceHeader
    inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
    inv:number
      typ:numberRequestedFAK0001/typ:numberRequested
    /inv:number
    inv:date2016-12-06/inv:date
    inv:symVar1234/inv:symVar
    inv:textFakturujeme Vám dle Vaší objednávky./inv:text
    inv:paymentType
      typ:paymentTypecash/typ:paymentType
    /inv:paymentType
    inv:partnerIdentity
      typ:address
        typ:companyFirma ABC s.r.o./typ:company
        typ:cityJihlava/typ:city
        typ:streetJarní 12/typ:street
        typ:zip586 01/typ:zip
        typ:dicCZ12345678/typ:dic
      /typ:address
    /inv:partnerIdentity
  /inv:invoiceHeader
  inv:invoiceDetail
    inv:invoiceItem
      inv:textPotraviny (sazba 21 %)/inv:text
      inv:noteVzorová položka./inv:note
      inv:quantity1/inv:quantity
      inv:payVATfalse/inv:payVAT
      inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
      inv:homeCurrency
        typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
        typ:price1000/typ:price
        typ:priceVAT210/typ:priceVAT
      /inv:homeCurrency
    /inv:invoiceItem
  /inv:invoiceDetail
/inv:invoice

STÁHNOUT

 • Import faktury - doklad byl odeslán na EET mimo program POHODA.
Příklad č.2
Doklad obsahuje pouze informace o stavu dokladu vůči EET. Na dokladu je nastaven stav "Odesláno na EET externě".
Doklad byl odeslán na EET z jiného programu/zařízení. Doklad neobsahuje detailní informace EET daného dokladu.

Vzorový příklad XML

inv:invoice
  inv:invoiceHeader
    inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
    inv:number
      typ:numberRequestedFAK0001/typ:numberRequested
    /inv:number
    inv:date2016-12-06/inv:date
    inv:symVar1234/inv:symVar
    inv:textFakturujeme Vám dle Vaší objednávky./inv:text
    inv:paymentType
      typ:paymentTypecash/typ:paymentType
    /inv:paymentType
    inv:partnerIdentity
      typ:address
        typ:companyFirma ABC s.r.o./typ:company
        typ:cityJihlava/typ:city
        typ:streetJarní 12/typ:street
        typ:zip586 01/typ:zip
        typ:dicCZ12345678/typ:dic
      /typ:address
    /inv:partnerIdentity
  /inv:invoiceHeader
  inv:invoiceDetail
    inv:invoiceItem
      inv:textPotraviny (sazba 21 %)/inv:text
      inv:noteVzorová položka./inv:note
      inv:quantity1/inv:quantity
      inv:payVATfalse/inv:payVAT
      inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
      inv:homeCurrency
        typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
        typ:price1000/typ:price
        typ:priceVAT210/typ:priceVAT
      /inv:homeCurrency
    /inv:invoiceItem
  /inv:invoiceDetail
  inv:EET
    typ:stateEETexternally/typ:stateEET
  /inv:EET
/inv:invoice

STÁHNOUT

 • Import faktury - doklad k odeslání na EET.
Příklad č.3
Doklad obsahuje pouze informace o stavu dokladu vůči EET. Na dokladu je nastaven stav EET "K odeslání".
Odesílání dokladu na EET bude prováděno až z programu POHODA.

Vzorový příklad XML

inv:invoice
  inv:invoiceHeader
    inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
    inv:number
      typ:numberRequestedFAK0001/typ:numberRequested
    /inv:number
    inv:date2016-12-06/inv:date
    inv:symVar1234/inv:symVar
    inv:textFakturujeme Vám dle Vaší objednávky./inv:text
    inv:paymentType
      typ:paymentTypecash/typ:paymentType
    /inv:paymentType
    inv:partnerIdentity
      typ:address
        typ:companyFirma ABC s.r.o./typ:company
        typ:cityJihlava/typ:city
        typ:streetJarní 12/typ:street
        typ:zip586 01/typ:zip
        typ:dicCZ12345678/typ:dic
      /typ:address
    /inv:partnerIdentity
  /inv:invoiceHeader
  inv:invoiceDetail
    inv:invoiceItem
      inv:textPotraviny (sazba 21 %)/inv:text
      inv:noteVzorová položka./inv:note
      inv:quantity1/inv:quantity
      inv:payVATfalse/inv:payVAT
      inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
      inv:homeCurrency
        typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
        typ:price1000/typ:price
        typ:priceVAT210/typ:priceVAT
      /inv:homeCurrency
    /inv:invoiceItem
  /inv:invoiceDetail
  inv:EET
    typ:stateEETforSending/typ:stateEET
  /inv:EET
/inv:invoice

STÁHNOUT

 • Import faktury - doklad neodesílat na EET.
Příklad č.4
Doklad neodesílat do EET. Na dokladu je nastaven stav EET "notSend". Doklad nebude odesílán na EET.

Vzorový příklad XML

inv:invoice
  inv:invoiceHeader
    inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
    inv:number
      typ:numberRequestedFAK0001/typ:numberRequested
    /inv:number
    inv:date2016-12-06/inv:date
    inv:symVar1234/inv:symVar
    inv:textFakturujeme Vám dle Vaší objednávky./inv:text
    inv:paymentType
      typ:paymentTypecash/typ:paymentType
    /inv:paymentType
    inv:partnerIdentity
      typ:address
        typ:companyFirma ABC s.r.o./typ:company
        typ:cityJihlava/typ:city
        typ:streetJarní 12/typ:street
        typ:zip586 01/typ:zip
        typ:dicCZ12345678/typ:dic
      /typ:address
    /inv:partnerIdentity
  /inv:invoiceHeader
  inv:invoiceDetail
    inv:invoiceItem
      inv:textPotraviny (sazba 21 %)/inv:text
      inv:noteVzorová položka./inv:note
      inv:quantity1/inv:quantity
      inv:payVATfalse/inv:payVAT
      inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
      inv:homeCurrency
        typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
        typ:price1000/typ:price
        typ:priceVAT210/typ:priceVAT
      /inv:homeCurrency
    /inv:invoiceItem
  /inv:invoiceDetail
  inv:EET
    typ:stateEETnotSend/typ:stateEET
  /inv:EET
/inv:invoice

STÁHNOUT

 • Import faktury - doklad obsahuje kompletní informace o EET.
Příklad č.5
Doklad byl odeslán na EET z jiného programu/zařízení. Doklad obsahuje kompletní informace vůči EET.

Vzorový příklad XML

inv:invoice
  inv:invoiceHeader
    inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
    inv:number
      typ:numberRequestedFAK0001/typ:numberRequested
    /inv:number
    inv:date2016-12-06/inv:date
    inv:symVar1234/inv:symVar
    inv:textFakturujeme Vám dle Vaší objednávky./inv:text
    inv:paymentType
      typ:paymentTypecash/typ:paymentType
    /inv:paymentType
    inv:partnerIdentity
      typ:address
        typ:companyFirma ABC s.r.o./typ:company
        typ:cityJihlava/typ:city
        typ:streetJarní 12/typ:street
        typ:zip586 01/typ:zip
        typ:dicCZ12345678/typ:dic
      /typ:address
    /inv:partnerIdentity
  /inv:invoiceHeader
  inv:invoiceDetail
    inv:invoiceItem
      inv:textPotraviny (sazba 21 %)/inv:text
      inv:noteVzorová položka./inv:note
      inv:quantity1/inv:quantity
      inv:payVATfalse/inv:payVAT
      inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
      inv:homeCurrency
        typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
        typ:price1000/typ:price
        typ:priceVAT210/typ:priceVAT
      /inv:homeCurrency
    /inv:invoiceItem
  /inv:invoiceDetail
  inv:EET
    typ:stateEETexternally/typ:stateEET
    typ:detailEET
      typ:numberOfDocumentFAK0001/typ:numberOfDocument
      typ:dateOfSale2016-12-06T12:00:00/typ:dateOfSale
      typ:price1210/typ:price
      typ:PKPeNIY5J0zaOqAaDVhlf6gyFH1iAht7U149IPMrMm8f/rgLYuBYH8ZkbOTS8qf/Z0m
      pZVdR2Fl0WhbhWuyVf8Pax+VcWOooHT6trinZsPfHAjEhn1tKYV4SjOwiGXvqMkh
      BoYyzdckqUSIlkBFHE6k+W8DI3tvl28o7C8JQeduJiS2EzOdgiqqxWxz+Zb71eq1
      /+R2UYarB/AxkElDfKZbj2QLL5rbv/mJYI4sGSzMUTyvy9x8SiGcTJ1R0daNyRUp
      JB0ypzGx3oKv1GsvVlqlp1nG9EEWYHRjbU7gn8qQhMeKTpA/cXfApcDMeG/N/PkN
      I+rA9XUaek/UeK8kh4OX9A==/typ:PKP
      typ:BKP7E38DAF2-CCA07F2C-3CDDC2A9-021B6835-B18ED60D/typ:BKP
      typ:FIK66597817-8a28-468b-a355-e29657bf32fc-ff/typ:FIK
      typ:establishment1/typ:establishment
      typ:cashDeviceP1/typ:cashDevice
      typ:modecurrent/typ:mode
      typ:dateOfSend2016-12-06T12:03:00/typ:dateOfSend
      typ:dateOfAcceptance2016-12-06T12:04:00/typ:dateOfAcceptance
    /typ:detailEET
  /inv:EET
/inv:invoice
STÁHNOUT