Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Podrobnosti zpracování

XML dokument se při načtení kontroluje, zda odpovídá schématu. Nejdříve se ověřuje obálka XML dokumentu a následně jednotlivé elementy dataPackItem.

1. Chyby přípravy balíčku
číslo
stav
hlášení
popis
551
error
Nepodařilo se najít konfigurační soubor
Nepodařilo se najít konfigurační soubor, jehož název + cesta byla zadaná jako parametr.
552
error
Pro zpracování je nutné nejdříve provést převod účetní jednotky
Je nutné spusti program POHODA a provést převod účetní jednotky do aktuální verze.
553
error
Nepodařilo se otevřít databázový soubor
Nepodařilo se otevřít databázi, pravděpodobně je poškozena.
554
error
Nepodařilo se přihlásit uživatele
Překontrolujte jméno a heslo zadané v parametrech při spuštění programu POHODA.
555
error
Uživatel není oprávněn importovat XML soubory
Zkontrolujte, zda nastavený uživatel má právo k načítání XML (agenda Přístupová práva - sekce Práva / Soubor / Databáze)
556
error
Chyba průběhu zpracování
Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
557
error
Vypršel čas pro provedení aktivace
Spusťte program POHODA a proveďte aktivaci programu.

Při zpracování XML může dojít k nekorektním situacím, na které je uživatel upozorněn v odpovědi. V elementu importDetails, se nachází podrobnosti ke zpracování jednotlivého dokladu. V elementu detail jsou uvedeny elementy popisující problém:

statestav zpracování, možnosti: warning / error
errnočíslo varování / chyby
notepopis varování / chyby
XPathXPath cesta k elementu
valueRequestedvyžadovaná hodnota
valueProducedvytvořená hodnota
2. Chyby
číslo
stav
hlášení
popis
101
error
Uživatel nemá dostatečná práva
Ověřte nastavení přístupových práv v programu POHODA. Při vytváření dokladů musí mít uživatel práva pro zápis do příslušné agendy, při exportu záznamů musí mít uživatel práva alespoň pro čtení z příslušné agendy.
102
error
Import po datové uzávěrce
U zvolené účetní jednotky již byla provedena datová uzávěrka, data nelze importovat.
103
error
Import do uzamčeného období
V zadaném období zvolené účetní jednotky je účetnictví uzamčeno. Odemknout období lze příkazem Záznam/Zámek/Zámek k datu.
104
error
Doklad se nepodařilo uložit
Nastala chyba při ukládání záznamů. Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
105
error
Položku se nepodařilo uložit
Nastala chyba při ukládání položek dokladu. Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
106
error
Položku se nepodařilo přepočítat
Nastala chyba při přepočtu položek dokladu. Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
107
error
Zásobu nelze vytvořit do cizí jednotky
Na pobočce PZD lze založit pouze zásoby patřící do skladu aktuální jednotky.
108
error
Neznámá hodnota
Zkuste operaci opakovat, pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím technickou podporu.
109
error
Nelze vytvořit kvůli duplicitě
Pravděpodobně se snažíte uložit doklad s číslem, který již existuje.
110
error
Číselná řada nenalezena
Nebyla nalezena zadaná číselná řada. Ověřte přístupová práva k této číselné řadě a/nebo Uživatelské nastavení
111
error
Neodpovídající měna
Měna u zvoleného účtu neodpovídá měně dokladu.
112
error
Chyba při přenosu zásoby
Nepodařilo se vložit skladovou zásobu, ověřte vstupní hodnoty.
113
error
Neznámá verze požadavku
Pravděpodobně používáte verzi programu POHODA, která neumí zpracovat tuto verzi požadavku. Nainstalujte si novější verzi programu.
3. Upozornění
číslo
stav
hlášení
popis
601
warning
Neznámá hodnota
Byla zadána neplatná hodnota.
602
warning
Hodnota se u zvoleného dokladu nepoužívá
Pravděpodobně použiváte typ účetnictví u kterého se zadaná hodnota nepoužívá. Hodnota bude ignorována.
603
warning
Hodnota prvku musela být upravena
Program provedl úpravy hodnoty, ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
604
warning
Nebyl nalezen záznam s požadovaným ID
Byl zadán odkaz (ID) na záznam, který neexistuje.
605
warning
U měny není zatrženo, že se používá
Nastavte používání zvolené měny v agendě Nastavení / Seznamy / Cizí měny.
606
warning
Datum není z účetního období
Zadané datum nespadá do účetního období aktuální účetní jednotky.
607
warning
Vytvořena duplicitní hodnota
Ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
608
warning
Požadované množství zásoby není na skladě
Ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.
609
warning
V bankovním spojení je uvedeno nesprávné číslo účtu
Ověřte hodnoty u vytvořeného dokladu.