Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Historie změn

Upozornění: XML komunikace verze 1.x již není podporována. V roce 2018 připravujeme úplné ukončení XML komunikace verze 1.x

Poslední aktualizace 04. 10. 2018
POHODA (release 12 000, říjen 2018)
Release
Novinka
XML komunikace - import faktury s vazbou na objednávku (vazba přes položky dokladu), byla rozšířeno o možnost nastavení příznaku "Vyřízeno" na přijaté objednávce při importu faktury s vazbou přes položky. Nově bude možné přes XML vyřízení objednávek po částech až k úplnému vyřízení přijaté objednávky.
Novinka
XML komunikace - export dokladu typu „Faktura“ byl rozšířen o přenos informace vazby položky dokladu na jiný doklad přes element linkedDocument. Nově tak získate infromace o vazbě dokladu na jiný doklad.
Novinka
XML komunikaci (import/export) byla rozšířena o přenos parametru extID na Dodací adrese v agendě Adresář.
Novinka
XML aktualizační import adresy do agendy Adresář byl rozšířen o možnost nastavení pole "Typ plátce DPH (plátce/neplátce)" element VATPayerType
Novinka
XML komunikace (import/export) byla rozšířena o nová datumová pole v agendě Výroba a to "datum vysklad." a "Datum výroba"
Změna
XML komunikace - import/export přij./vyd. objednávky, oprava překlepu v názvu elementu příznaku "trvalý doklad". Nový název elementu je permanentDocument.
Oprava
XML import dodavetelů zásoby v programu POHODA E1 - nově dojde k nastavení "Objednacího názvu" zásoby výchozího dodavatele do formulářové části v agendě Zásoby.
Oprava
XML komunikace - opraveno smazaní zásoby pomocí XML komunikace pod uživatelem, který má nastaveno přístupové práva firmy.
Změna
XML komunikace - import dokladu v cizí měně. Od verze 12 000 je povinné při importu textové položky na dokladu uvádět částku na položce dokladu. Pokud nebude u textové položky definována cena/částka, nebude doklad naimportován do programu POHODA. Do XML response bude vytvořen "error", kde na to budete upozorněny. Od verze 12 000 již nebude program POHODA automaticky doplňovat částku na položce dokladu v cizí měně na hodnotu "0", pokud nebyla ve vstupním XML dokumentu zadána.
Pozn. Pokud chcete importovat textové položky s nulovou hodnotou, je nutné tuto cenu uvést na položce dokladu do elementu foreignCurrency/unitPrice.
Změna
Úprava schéma print.xsd Bylo upravane nastavení elementu printerSettings, nově bude tento element povinný. Dále byl upraven popis elementu pdf a nastavení elementu fileName, nově bude tento element povinný.
Novinka
XML komunikace - import převodky. Pokud se převodkou vytváří nová skladová karta s evidenčním číslem, tak se bude nově přenéšet kr omě evidenčního čísla i "Datum expirace".
Změna
XML komunikace - import inventurních seznamů. XML response nově vrací hodnotu v elementu rdc:number.
Změna
XML komunikace - import dokladu. Pokud doklad obsahuje číslo dokladu, které obsahuje prefix existující číselné řady, dojde k vytvoření vazby na číselnou řadu. Přidána kontrola na posunutí číselné řady dokladu dané agendy.
Změna
XML komunikace - import dokladu s EET, forma úhrady na dokladu nemá v UJ nastavení příznak "EET". Nově bude při XML importu dokladu s údaji EET, kontrolována formu úhrady na dokladu. Pokud nebude mít forma úhrady na dokladu nastaven příznak "EET", nebude doklad vytvořen.
Novinka
XML komunikace - export přijatých faktur byl rozšířen o přenos pole "Datum zadání příkazu" a "Zpráva pro příjemce".
Změna
XML komunikace - export dat do XML, byla provedena změna chybových hlášení při použití chybné XSLT transformace.
Oprava
XML komunikace - aktualizační import zásoby. Bylo opraveno nastavení člení skladu na zásobě.
Oprava
XML komunikace - import faktury v cizí měně. Opraveno nastavena zúčtování na dokladu v případě, že se v XML neuvedl nepovinný element "homeCurrency".
POHODA (release 11 900, květen 2018)
Release
Novinka
XML komunikace - import/export dat v agendě Adresář byl rozšířen o přenos údajů na záložce "GDPR"
Novinka
XML komunikace - vytvořen import/export dat pro agendu "Důvod zpracování dat GDPR"
Novinka
XML komunikace - import/export dat v agendě Adresář byl rozšířen o přenos pole "Cizí měna".
Oprava
XML komunikace - import nové dodací adresy k již existující hlavní adrese v agendě Adresář. Při importu dodací adresy se již nezobrazuje v XML response "warning".
Změna
XML komunikace - aktualizační import údajů na záložce "Dodavatelé" v agendě ZÁSOBY" ve variantě POHODA E1. Nově je možné aktualizovat údaje v poli "Cena" na záložce "Dodavatelé".
Oprava
XML komunikace - oprava exportu přijatých/vydaných faktur při použití uživatelského filtru "Po splatnosti" (pole Likvidace).
Oprava
XML komunikace - export Prodejek. Při exportu prodejky se již exportuje hodnota do podelementu typ:ids v elementu pro:paymentType i v případě, že se jedná o uživatelsky vytvořenou formu úhrady.
Změna
Od verze 11 900 dochází ke změně chování XML komunikace(import dokladu) pro nastavení adresy na dokladu v případě, že je ve vstupním XML dokumentu uvedena adresa na dokladu v bloku partnerIdentity pomoci kombinace elementů ID + address nebo extId + address.
Pokud bude ve vstupním XML dokladu uveden současně element ID + address nebo extId + address, pak bude na importovaném dokladu nově vždy nastavena adresa uvedené v XML + bude provedeno napárování adresy na adresář programu POHODA dle ID/extId.
Pokud se podaří dle ID/extId Adresu v adesáři Pohody dohledat, ale budou rozdílné hodnoty "Adresa v XML dokumentu" vs "Adresa v adresáři POHODY", bude v XML response vytvořeno upozornění/"warning".
Pokud nebude dle ID/extId Adresa nalezena, bude v XML response vytvořen "warning" s upozorněním na to, že vazba adersy dokladu na Adresář programu POHODA nebyla vytvořena.
Novinka
XML komunikace - import adresy na dokladu, vytvoření vazby na Adresář POHODY přes blok address při použití atributu "linkToAddress".
Element typ:address byl rozšířen o nepovinný atribut "linkToAddres", který umožní nastavit, aby bylo možné provést napárování adresy na dokladu na Adresář programu POHODA.
Napárování adresy na adresář bude provedeno pouze tehdy, pokud je v XML dokladu adresa definována pouze dle bloku typ:address.
Při nastavení atributu "linkToAddres" na hodnotu: True – bude vytvořena vazba adresy dokladu na Adresář programu POHODA. Vyhledání adresy v Adresáři programu POHODA bude dle elementů/parametrů "ICO,ICDPH(pro POHODA SK), DIC, company, name". K vytvoření vazby adresy dokladu na Adresář dojde pouze tehdy, pokud bude nalezena pouze 1 adresa.
Oprava
XML komunikace - import příjemky s položkou typu "vedlejší náklady". Již se správně vytvoří skladové pohyby v programu POHODA, pokud je importována položka typu "vedlejší náklady".
Oprava
XML komunikace - import vydané faktury. Pokud není ve vstupním XML dokladu uveden element "carrier" nastaví na vytvořeném dokladu v programu POHODA v poli dopravce hodnota "null" místo "0".
Novinka
XML komunikace - import/export vydané/přijaté faktury, nově je možné provést nastavení parametru "parovací symbol" na položce dokladu typu "odpočet zálohy".
Změna
XML komunikace - nastavení formy úhrady na dokladu přes název formy úhrady, element typ:ids. Změna velikosti pole forma úhrady 20 -> 32 znaků.
Oprava
XML komunikace agenda Zásoby - import zásoby, nastavení internetového parametru typu "Seznam", změna pořadí položek seznamu. Opraveno nastavování pořadí položek internetového parametru typu seznam.
POHODA (release 11 800, prosinec 2017)
Release
Novinka
XML komunikace - export vydaných/přijatých faktur byl rozšířen o blok invoiceRetentions, který obsahuje informace o pozastávkách dokladu.
Novinka
XML komunikace - export byl rozšířen o přenos hodnoty z pole Uplatněno a o příznak, že se jedná o historickou sazbu DPH. Objednávky, Nabídky, Faktury, Příjemky, Výdejky, Pokladní doklad a Prodejky.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladúat do/z agendy Výroba pří evidenci "Skladu A" byl rozšířen o přenos parametrů Par. symbol a Účet.
Novinka
XML komunikace - import/export vyd. zálohové faktury byl rozšířen o přenos příznaku Platební terminál.
Změna
XML import/export dokladu faktura,objednávka a výdejka. Pole Dopravce na dokladu bylo rozšířeno z 19 znaků na 20.
Změna
XML komunikace - bylo upraveno vytváření XML response odpovědi na stav zpracování XML v případě výskytu chyby typu warning/error.
Změna
XML komunikace - export faktury. Nově se do XML exportuje položka dokladu typu Odpočet zálohy s vazbou na zálohovou fakturu jako položka invoiceAdvancePaymentItem.
Změna
XML komunikace - import dokladu do agendy Výroba. Nově je možné přes XML komunikace vyrobit 0ks výrobku při importu do agendy Výroba.
Změna
XML komunikace - import/export dokladu v agendě Prevod. Změna délky elementu Text z 48 na 240 znaků.
Oprava
XML komunikace - export zásoby. Byl opraven XML export parametru "IDS" u prodejních cen na svázané zásobě.
Oprava
XML komunikace - opraven import pokladního dokladu v CM. Nově importovaný doklad respektuje nastavení (denní/pevný) kurzu na valutové hotovostní pokladně.
Oprava
XML komunikace - import příjemky,výdejky a prodejky s evidenčním číslem a datem expirace. Opraveno správné nastavení data expirace u zásoby evidující šarže.
Update verze 11 809
Novinka
XML komunikace - import/export dat v agendě Adresář byla rozšířena o přenos údajů na záložce GDPR. Schéma addressbook.xsd bylo rozšířeno o blok addressbookGDPR
Novinka
XML komunikace - import/export dat byla rozšířena pro přenos dat do/z agendy Důvody zpracování dat GDPR. Bylo vytvořeno nové schéma GDPR.xsd
Update verze 11 807
Změna
XML komunikace - změna velikosti pole forma úhrady, rozšíření z 20 -> 32 znaků.
Oprava
XML komunikace - opraven export faktur za použití uživatelského filtru obsahující výběr dokladů po splatnosti.
Oprava
XML komunikace - import příjemky. Opraveno správné vytvoření pohybů, pokud je importována položka typu "vedlejší náklady".
Oprava
XML komunikace - import dokladu se skladovou položkou. Opraveno vytváření warning do XML response, pokud je v Globálním nastavení povolen "Výdej zásob do mínusu" a zároveň je u dané zásoby je nastavena "rezervace", pak se při XML importu provede kontrola na požadované množství zásoby na skladě. Pokud nebude dostatečné množství zásoby na skladě, pak se do XML response vytvoří warning: „Požadované množství zásoby není na skladě nebo je rezervováno.“
Update verze 11 805
Změna
XML komunikace - import dokladu se skladovou položkou. Pokud je v Globálním nastavení povolen "Výdej zásob do mínusu" a zároveň je u dané zásoby je nastavena "rezervace", pak se při XML importu provede kontrola na požadované množství zásoby na skladě. Pokud nebude dostatečné množství zásoby na skladě, pak se do XML response vytvoří warning: „Požadované množství zásoby není na skladě nebo je rezervováno.“
POHODA (release 11 700, říjen 2017)
Release
Oprava
XML export dat v agendě "Zásoby". Opraven export položek výrobku.
Oprava
XML import dat do agendy "Výdejky". Opraveno zobrazení okno z hlášením o stavu zásob, pokud výdejka obsahuje zásobu s evidenčním číslem, která nemá stav zásoby u daného evidenčního čísla, ale zároveň má požadovaný stav na hlavní zásobě ve skladu.
Novinka
XML import/export dat v agendě "Parametry internetových obchodů" byl rozšířen o přenos pole "Poznámka".
Novinka
XML import / export dat byl v dokladových agendách rozšířen o přenos pole "Plátce DPH" u adresy".
Oprava
XML import Převodky v režimu "Odložený příjem". Opraveno nastavení stavu zásoby v agendě "Pohyby".
Změna
XML import "Vydané faktury s vazbou na zálohovou faktura". Od nové verze 11 700 je možné na Vydané faktuře na položce dokladu typu „Odpočet zálohy“ nastavit "množství" vždy pouze na hodnotu = "1".
Změna
XML import/export dokladu podporujích odeslání dokladu na EET byl rozšířen o přenos dalších parametrů EET. Nově je možné přenášet: "DIČ poplatníka", "DIČ pověřujícího poplatníka", "Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění", "Celkový základ daně se základní sazbou DPH", "Celková DPH se základní sazbou", "Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH", "Celková DPH s první sníženou sazbou", "Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH", "Celková DPH s druhou sníženou sazbou", "Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu", "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou", "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou", "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou", "Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování", "Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby". Nově je vyžadováno uvedení časové zóny u elementu "dateOfSale"
Oprava
XML - import "Vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku". Opraven přenos evidenčních čísel na položkách dokladu.
Oprava
XML export dat z agendy "Zásoby". Opraven export prodejních cen u svázané zásoby k hlavní zásobě v případě, že hlavní zásoba je typu komplet/souprava.
Update verze 11 701
Oprava
Opraven XML export dat z agendy SKLADY.
Oprava
Opraven XML export dat z agendy ZÁSOBY při použití uživatelského filtru na výběr zásob.
Změna
XML komunikace import/export dokladu typu "Faktura". Pole Dopravce bylo rozšířeno na 20 znaků.
POHODA (release 11 600, květen 2017)
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)