Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Historie změn

Upozornění: XML komunikace verze 1.x není od verze programu POHODA Květen 2013, release 10 400 podporována. Doporučujeme všem uživatelům zvážit přechod na novější verzi 2.x.

Poslední aktualizace 29. 05. 2017
POHODA (release 11 600, květen 2017)
Release
Novinka
XML komunikace import/export dat v agendě "Zásoby" byla rozšířena o přenos pole "DIČ pověřujícího".
Novinka
XML komunikace import/export dokladu, které podporují EET byl rozšířen o přenos parametru "DIČ pověřujícího".
Oprava
XML komunikace - opraven export položek dokladu z agendy "Poptávky".
Novinka
XML komunikace import dokladu. Přidána možnost nastavit profil EET na dokladu. Týká se faktur (také VZ a OP), pokladních dokladů, prodejek.
Novinka
XML komunikace import/export dat v dokladových agendách, které podporují EET byl rozšířen o přenos parametrů "Poukaz a zvláštní režim".
Oprava
XML komunikace - opraven import dokladu včetně údajů EET, pokud vstupní XML dokument neobsahuje na dokladu parametr "datum vytvoření dokladu" element <date>.
Oprava
XML komunikace - opraven aktualizační import zásoby, nastavení štítku na zásobě.
Novinka
XML komunikace - export číselné řady byl rozšířen o element <topNumber>, který obsahuje poslední použité číslo dokladu v dané číselné řadě v programu POHODA.
Oprava
XML komunikace - opraven export dat při rozdělení výstupního souboru na části. Opraveno vícenásobné vytvoření hlavičky XML do výstupních souborů.
Oprava
XML komunikace - opraven export dat pokud se provádělo rozdělní výstupních dat do více XML souborů. Při exportu dat se nepřenesly všechny záznamy v případě, že byl v dané agendě poškozený záznam.
Oprava
XML komunikace - opraven export zásoby typu "Komplet", export cen na položkách kompletu.
Oprava
XML komunikace - opraven import adresy s dodací adresou do agendy Adresář. Opraveno nastavení parametru "refZeme" na dodací adrese na hodnotu "-1".
Změna
XML komunikace - import dokladu a následný tisk dokladu a odeslání na EET. Stav odeslání dokladu na EET "chyba komunikace". Nově se při stavu "chyba komunikace" provede tisk dokladu přes XML. Tisk dokladu přes XML se neprovede pouze tehdy, pokud se při odeslání dokladu na EET objeví stav "chyba dat".
Oprava
XML komunikace - při importu objednávek se nově kontroluje přítomnost elementu <orderType>.
Oprava
XML komunikace - opraven import převodky v režimu "Odložený příjem". Opraveno naskladnění stavu zásoby na převedené skladové kartě.
Oprava
XML komunikace - import inventurních seznamů. Opraveno nastavení koeficientu na hodnotu "1" u měrné jednotky "ks".
Změna
XML komunikace - přidána kontrola otevření účetní jednotky. Nově se kontroluje, zda má uživatel nastaveny práva na otevření účetní jednotky. Při spuštění XML komunikace přes příkazovou řádku nedocházelo ke kontrole přístupových práv firmy na účetní jednotku.
Oprava
XML komunikace - oprava importu do agendy "Výroba". Bylo upraveno vytváření pohybů na zásobě.
Novinka
XML komunikace - import dat byl rozšířen o možnost odeslání dokladu na EET. Nově je možné přes XML komunikaci odeslat na EET již vytvořený doklad v programu POHODA. XML bylo rozšířeno o nové schéma sendEET.xsd
Oprava
XML komunikace - byla opravena validace importu dat dle schéma data.xsd a response.xsd.
Změna
XML komunikace - optimalizace exportu zásob. Bylo upraveno zjištění cen zásoby (POHODA SQL).
Novinka
XML komunikace - import/export dat bylo rozšířeno o parametr "označení záznamů", element <markRecord>. Nově je možné při XML importu nastavit, zda bude nově vytvořený záznam označený. V programu POHODA se jedná o sloupec "X".
Změna
XML komunikace - nově se při XML komunikaci v programu POHODA neprovádí validace výstupních dat. Validaci výstupu lze zapnout/nastavit pomocí nastavení parametru "XML_VALIDATE_OUTPUT" v Pohoda.ini
Novinka
XML komunikace - import dokladu. Nově je možné přes XML komunikaci vytvoření storno dokladu, tzn. vytvoření vazby stornovaný - stornující doklad. Aktuálně podporujeme vytvoření storno dokladu pouze pro vydané/přijaté faktury.
Novinka
XML komunikace - import dokladu EET byl rozšířen o přenos příznak "režim" (testovací/ostrý).
Oprava
XML komunikace - export "Výdejky". Byl opraven export parametru "Záruka" element <vyd:guaranteeType> na dokladu.
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)