Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Historie změn

Upozornění: Připravujeme ukončení XML komunikace verze 1.x , doporučujeme všem uživatelům co nejdříve přechod na novější verzi 2.x

Poslední aktualizace 27. 12. 2017
POHODA (release 11 800, prosinec 2017)
Release
Novinka
XML komunikace - export vydaných/přijatých faktur byl rozšířen o blok invoiceRetentions, který obsahuje informace o pozastávkách dokladu.
Novinka
XML komunikace - export byl rozšířen o přenos hodnoty z pole Uplatněno a o příznak, že se jedná o historickou sazbu DPH. Objednávky, Nabídky, Faktury, Příjemky, Výdejky, Pokladní doklad a Prodejky.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladúat do/z agendy Výroba pří evidenci "Skladu A" byl rozšířen o přenos parametrů Par. symbol a Účet.
Novinka
XML komunikace - import/export vyd. zálohové faktury byl rozšířen o přenos příznaku Platební terminál.
Změna
XML import/export dokladu faktura,objednávka a výdejka. Pole Dopravce na dokladu bylo rozšířeno z 19 znaků na 20.
Změna
XML komunikace - bylo upraveno vytváření XML response odpovědi na stav zpracování XML v případě výskytu chyby typu warning/error.
Změna
XML komunikace - export faktury. Nově se do XML exportuje položka dokladu typu Odpočet zálohy s vazbou na zálohovou fakturu jako položka invoiceAdvancePaymentItem.
Změna
XML komunikace - import dokladu do agendy Výroba. Nově je možné přes XML komunikace vyrobit 0ks výrobku při importu do agendy Výroba.
Změna
XML komunikace - import/export dokladu v agendě Prevod. Změna délky elementu Text z 48 na 240 znaků.
Oprava
XML komunikace - export zásoby. Byl opraven XML export parametru "IDS" u prodejních cen na svázané zásobě.
Oprava
XML komunikace - opraven import pokladního dokladu v CM. Nově importovaný doklad respektuje nastavení (denní/pevný) kurzu na valutové hotovostní pokladně.
Oprava
XML komunikace - import příjemky,výdejky a prodejky s evidenčním číslem a datem expirace. Opraveno správné nastavení data expirace u zásoby evidující šarže.
Update verze 11 805
Změna
XML komunikace - import dokladu se skladovou položkou. Pokud je v Globálním nastavení povolen "Výdej zásob do mínusu" a zároveň je u dané zásoby je nastavena "rezervace", pak se při XML importu provede kontrola na požadované množství zásoby na skladě. Pokud nebude dostatečné množství zásoby na skladě, pak se do XML response vytvoří warning: „Požadované množství zásoby není na skladě nebo je rezervováno.“
POHODA (release 11 700, říjen 2017)
Release
Oprava
XML export dat v agendě "Zásoby". Opraven export položek výrobku.
Oprava
XML import dat do agendy "Výdejky". Opraveno zobrazení okno z hlášením o stavu zásob, pokud výdejka obsahuje zásobu s evidenčním číslem, která nemá stav zásoby u daného evidenčního čísla, ale zároveň má požadovaný stav na hlavní zásobě ve skladu.
Novinka
XML import/export dat v agendě "Parametry internetových obchodů" byl rozšířen o přenos pole "Poznámka".
Novinka
XML import / export dat byl v dokladových agendách rozšířen o přenos pole "Plátce DPH" u adresy".
Oprava
XML import Převodky v režimu "Odložený příjem". Opraveno nastavení stavu zásoby v agendě "Pohyby".
Změna
XML import "Vydané faktury s vazbou na zálohovou faktura". Od nové verze 11 700 je možné na Vydané faktuře na položce dokladu typu „Odpočet zálohy“ nastavit "množství" vždy pouze na hodnotu = "1".
Změna
XML import/export dokladu podporujích odeslání dokladu na EET byl rozšířen o přenos dalších parametrů EET. Nově je možné přenášet: "DIČ poplatníka", "DIČ pověřujícího poplatníka", "Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění", "Celkový základ daně se základní sazbou DPH", "Celková DPH se základní sazbou", "Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH", "Celková DPH s první sníženou sazbou", "Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH", "Celková DPH s druhou sníženou sazbou", "Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu", "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou", "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou", "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou", "Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování", "Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby". Nově je vyžadováno uvedení časové zóny u elementu "dateOfSale"
Oprava
XML - import "Vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku". Opraven přenos evidenčních čísel na položkách dokladu.
Oprava
XML export dat z agendy "Zásoby". Opraven export prodejních cen u svázané zásoby k hlavní zásobě v případě, že hlavní zásoba je typu komplet/souprava.
Update verze 11 701
Oprava
Opraven XML export dat z agendy SKLADY.
Oprava
Opraven XML export dat z agendy ZÁSOBY při použití uživatelského filtru na výběr zásob.
Změna
XML komunikace import/export dokladu typu "Faktura". Pole Dopravce bylo rozšířeno na 20 znaků.
POHODA (release 11 600, květen 2017)
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)