Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Historie změn

Upozornění: XML komunikace verze 1.x již není podporována. V roce 2018 připravujeme úplné ukončení XML komunikace verze 1.x

Poslední aktualizace 04. 01. 2019
POHODA (release 12 100, prosinec 2018)
Release
Novinka
XML komunikace - rozšíření hlavičky XML požadavku/odpovědi, element dat:dataPack a rsp:responsePack o atribut "key" pro identifikaci účetní jednotky. Atribut "key" = GUID účetní jednotky. Nově je možné při XML komunikaci identifikovat účetní jednotku dle parametru "IC" nebo "key" účetní jednotky. Pokud bude ve vstupním XML požadavku uveden parametr "ico", parametr "key" bude ignorován při zpracování.
Novinka
XML komunikace(POHODA E1) - import definice volitelných parametrů rozšířen pro agendu vyd./přij. Nabídky a Poptávky.
Novinka
XML komunikace - export dat rozšířen o export dat z agendy "Provozovny". Vytvořeno nové schéma establishment.xsd.
Novinka
XML komunikace - aktualizační import v agendě "ADRESÁŘ" byl rozšířen o možnost nastavení štítku na adrese.
Novinka
XML komunikace - export dat ve verzi 2.0 byl rozšířen pro agendu "Střediska" a "Činnosti". Byly vytvořeny nové XSD schéma centre.xsd a activity.xsd.
Oprava
XML komunikace - import dokladu s vazbou adresář programu POHODA. Opraveno chybné nastavení hodnoty "-1" do pole "refZeme2" na dodací adrese dokladu.
Oprava
XML komunikace - XML tisk. Opraven XML tisk dokladu v případě, kdy XML response vrací chybu (Nemáte právo zápisu pro tuto číselnou řadu).
Oprava
XML komunikace - oprava odesílání záznamů na EET při použití práv na číselnou řadu.
Změna
XML komunikace - import dokladu ze skladovou položkou. Kontrola stavu zásoby na skladě v případě nastavené rezervace zásoby. Nově při XML import faktury s vazbou na přijatou objednávku bude kontrolováno, zda rezervaci zásoby na skladě neprovedla navázaná objednávka. Pokud ano,již nebude v XML response vytvářen warning "Požadované množství zásoby není na skladě nebo je rezervováno". Sjednocení chování s ručním postupem v programu POHODA.
Změna
XML komunikace - optimalizace exportu zásob do XML při větším počtu záznamů v tabulce "SkRefParam" (internetové parametry zásoby).
Oprava
XML komunnikace - import faktury s vazbou na příjatou objednávku. Oprava aktualizace stavu zásoby v poli "Objednávky" na skladové kartě v agendě ZÁSOBY.
POHODA (release 12 000, říjen 2018)
Release
Novinka
XML komunikace - import faktury s vazbou na objednávku (vazba přes položky dokladu), byla rozšířeno o možnost nastavení příznaku "Vyřízeno" na přijaté objednávce při importu faktury s vazbou přes položky. Nově bude možné přes XML vyřízení objednávek po částech až k úplnému vyřízení přijaté objednávky.
Novinka
XML komunikace - export dokladu typu „Faktura“ byl rozšířen o přenos informace vazby položky dokladu na jiný doklad přes element linkedDocument. Nově tak získate infromace o vazbě dokladu na jiný doklad.
Novinka
XML komunikaci (import/export) byla rozšířena o přenos parametru extID na Dodací adrese v agendě Adresář.
Novinka
XML aktualizační import adresy do agendy Adresář byl rozšířen o možnost nastavení pole "Typ plátce DPH (plátce/neplátce)" element VATPayerType
Novinka
XML komunikace (import/export) byla rozšířena o nová datumová pole v agendě Výroba a to "datum vysklad." a "Datum výroba"
Změna
XML komunikace - import/export přij./vyd. objednávky, oprava překlepu v názvu elementu příznaku "trvalý doklad". Nový název elementu jepermanentDocument.
Oprava
XML import dodavetelů zásoby v programu POHODA E1 - nově dojde k nastavení "Objednacího názvu" zásoby výchozího dodavatele do formulářové části v agendě Zásoby.
Oprava
XML komunikace - opraveno smazaní zásoby pomocí XML komunikace pod uživatelem, který má nastaveno přístupové práva firmy.
Změna
XML komunikace - import dokladu v cizí měně. Od verze 12 000 je povinné při importu textové položky na dokladu uvádět částku na položce dokladu. Pokud nebude u textové položky definována cena/částka, nebude doklad naimportován do programu POHODA. Do XML response bude vytvořen "error", kde na to budete upozorněny. Od verze 12 000 již nebude program POHODA automaticky doplňovat částku na položce dokladu v cizí měně na hodnotu "0", pokud nebyla ve vstupním XML dokumentu zadána.
Pozn. Pokud chcete importovat textové položky s nulovou hodnotou, je nutné tuto cenu uvést na položce dokladu do elementu foreignCurrency/unitPrice.
Změna
Úprava schéma print.xsd Bylo upravane nastavení elementu printerSettings, nově bude tento element povinný. Dále byl upraven popis elementu pdf a nastavení elementu fileName, nově bude tento element povinný.
Novinka
XML komunikace - import převodky. Pokud se převodkou vytváří nová skladová karta s evidenčním číslem, tak se bude nově přenéšet kromě evidenčního čísla i "Datum expirace".
Změna
XML komunikace - import inventurních seznamů. XML response nově vrací hodnotu v elementu rdc:number.
Změna
XML komunikace - import dokladu. Pokud doklad obsahuje číslo dokladu, které obsahuje prefix existující číselné řady, dojde k vytvoření vazby na číselnou řadu. Přidána kontrola na posunutí číselné řady dokladu dané agendy.
Změna
XML komunikace - import dokladu s EET, forma úhrady na dokladu nemá v UJ nastavení příznak "EET". Nově bude při XML importu dokladu s údaji EET, kontrolována formu úhrady na dokladu. Pokud nebude mít forma úhrady na dokladu nastaven příznak "EET", nebude doklad vytvořen.
Novinka
XML komunikace - export přijatých faktur byl rozšířen o přenos pole "Datum zadání příkazu" a "Zpráva pro příjemce".
Změna
XML komunikace - export dat do XML, byla provedena změna chybových hlášení při použití chybné XSLT transformace.
Oprava
XML komunikace - aktualizační import zásoby. Bylo opraveno nastavení člení skladu na zásobě.
Oprava
XML komunikace - import faktury v cizí měně. Opraveno nastavena zúčtování na dokladu v případě, že se v XML neuvedl nepovinný element homeCurrency.
Update verze 12 003
Změna
XML komunikace - import dokladu v cizí měně. Bylo zrušeno povinné uvedení bloku foreignCurrency na textové položce dokladu, které bylo zavedeno ve verzi 12 000. Pokud nebude XML doklad v cizí měně obsahovat u textové položky definici částky, bude opět na položce nastavena částka na hodnotu "0". Do XML response bude vytvořen "warning" s upozorněním.
Oprava
XML komunikace - import dokladu. Opraveno nastavení zaokrouhlování dokladu. Pokud nebude ve vstupním XML dokumentu uvedeno natavení zaokrouhlení dokladu, bude použito nastavení zakrouhlení dokladu dle uživatelského nastavení přihlášeného uživatele.
POHODA (release 11 900, květen 2018)
POHODA (release 11 800, prosinec 2017)
POHODA (release 11 700, říjen 2017)
POHODA (release 11 600, květen 2017)
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)