Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Historie změn

Upozornění:
V programu POHODA od release 12300, jehož vydání je plánováno na říjen 2019, bude ukončena podpora XML komunikace verze 1.x Připravte se prosím na tuto změnu s předstihem a v případě potřeby kontaktujte nás nebo dodavatele svých řešení, aby zavčas přešli na XML komunikaci verze 2.0 Podrobnější informace naleznete na https://www.stormware.cz/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/

Poslední aktualizace 01. 08. 2019
POHODA (release 12 200, květen 2019)
Release
Novinka
XML komunikace - import dokladu Vydaná faktura rozšířen o možnost vytvoření vazby na doklad Výdejka.
Novinka
XML komunikace - import dokladu Výdejka rozšířen o možnost vytvoření vazby na doklad Přijatá objednávka.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladu byl rozšířen o nový příznak pro nastavení type výpočtu DPH shora na dokladu. Do XML byl přidán nový element typeCalculateVATInclusivePrice. Pokud element typeCalculateVATInclusivePrice nebude uveden ve vstupním XML dokladu, bude automaticky brána hodnota dle datum zdanitelného plnění/datum vytvoření dokladu a to: do 30.9. 2019 - "VATOriginalMethod", 01.04.2019 – 30.09. 20019 – "VATOriginalMethod" a od 1.10. 2019 - "VATNewMethod".
Novinka
XML komunikace - import/export dat "Zásoby" byl rozšířen o přenos údajů ze záložka "Doplkové údaje", konkrétně se jedná o parametry: (M.j. a koef.) v části "Jednotka měrné ceny".
Změna
XML komunikace - změna importu dokladu se skladovou položkou, která eviduje v programu POHODA výrobní čísla. Od verze 12200 je při importu dokladu ze skladovou položkou, která eviduje výrobní čísla, kontrolováno nastavené množství na položce. Pokud bude ve vstupním XML uvedeno jiné množství než povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvořen do XML response Warninng s upozorněním. OD verze programu POHODA release 12300, která bude vycházet na podzim 2019, bude import takového dokladu zakázan. Do XML response bude vytvořen Error s popisem chyby.
Změna
XML komunikace - import/export dat, pole "Jméno" v adrese dokladu nebo Adresáři bylo rozšířeno z 32 na 64 znaků.
Změna
XML komunikace - import/export dat, pole "Evidenční číslo" na zásobě/na položce dokladu bylo rozšířeno z 32 na 64 znaků.
Změna
XML komunikace - import dokladu typu přijatá faktura, přijatá zálohová faktura, ostatní závazek. Pokud vstupní XML doklad nemá definován variabilní symbol, pak se nově na vytvořeném dokladu v programu POHODA nastaví variabilní symbol dle pole "Doklad".
Změna
XML komunikace - import dokladu v cízí měně. Nově je zakázán XML import dokladu v cizí měně, pokud nejsou v Globáním nastavení programu POHODA povoleny cizí měny. Zakázán XML import dokladu v cizí měně do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikace - opraven XML import dokladu typu Výroba a jeho následný XML tisk sestavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikace - aktualizační import do Adresáře, odstranění generování warningu do XML response "Při aktualizaci adresy není možné použít prefix číselné řady" v případě, že neprobíhá aktualizace čísla na adrese, element adb:number
Změna
XML komunnikace - aktualizační import zásoby. Nově lze provést smazání EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikace - opravena kontrola nastavení zámku I. a II. úrovně pro uzamčené období (funkce Zámek k datu) pro řady MDB a SQL, Zámek k datu II.stupně pro variantu POHODA E1 při XML importu dokladů.
Změna
XML komunnikace - import faktury s vazbou na objednávku/výdejku. Pokud dojde ke změně částek na cílovém dokladu proti původnímu dokladu, bude do XML response vytvořen Warning o změně částky DPH na dokladu.
Změna
XML komunnikace - import dokladu typu Převodka. Nově se vytvořeném dokladu nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikace - import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Nově se při importu kontroluje, zda má přijatá objednávka nastaven příznak "Rezervováno". Pokud ano, pak se při vytvoření vazby Faktura -> Přijatá objednávka překontroluje nastavení příznaku "Vyřízeno" a "Přeneseno" na přijaté objednávce. Pokud bude alespoň jeden z příznaků nastaven na "true", pak se na přijaté objednávce zruší nastavení příznaku "Rezervováno".
Změna
XML komunnikace - export dat z agendy SALDO rozšířen o nově přidané pole definující částky v cizí měně.
Oprava
XML komunikace, POHODA SQL/E1 - opraven import prodejky s odesláním dokladu na EET, pokud prodejka používá číslo dokladu z číselné řady určenou pro Kasu online.
Změna
XML komunikace - import dokladu v registraci DPH v EU. Při XML importu faktury v registraci DPH v EU bude o nastavení příznaku "registrace DPH v EU" na dokladu rozhodovat to, zda je ve vstupním XML dokumentu nastaven příznak/element pro "registraci DPH v EU". Pokud nebude ve vstupním XML uveden nebo nebude nalezen definovaný příznak "registrace DPH v EU" v programu POHODA, pak na vytvořené/importované faktuře nebude nastaven příznak „registrace DPH v EU“ . V případě importu faktury s vazbou na objednávku/výdejku nebude XML komunikace brát ohled na to, že původní doklad objednávka/výdejka má tento příznak nastaven.
Změna
XML komunikace - import dokladu v režimu MOSS. Při XML importu faktury v režimu MOSS bude o nastavení příznaku "režim MOSS" rozhodovat to, zda je ve vstupním XML dokumentu nastaven příznak/element pro "režim MOSS". Pokud nebude ve vstupním XML uveden definovaný příznak "režim MOSS", pak na vytvořené/importované faktuře nebude nastaven příznak „režim MOSS“ . V případě importu faktury s vazbou na objednávku/výdejku nebude XML komunikace brát ohled na to, že původní doklad objednávka/výdejka má tento příznak nastaven.
Změna
XML komunikace - aktualizační import adresy do Adresáře nově umožňuje nastavení prázdné hodnoty pro pole "Středisko,Činnost,Zakázka".
Update verze 12202
Oprava
XML komunikace - import faktury s vazbou na zálohovou fakturu. Pokud není ve vstupním XML na vydané faktuře nastavená adresa, převezme se adresa ze zálohové faktury.
Oprava
XML komunikace - opraven import faktury/výdejky s vazbou na přijatou objednávku s příznakem "Rezervováno". Opraveno vyskladnění skladové položky, která má na zásobě v programu POHODA stav zásoby menší než stav rezervováno.
Změna
XML komunikace - Pokud vstupní XML doklad neobsahuje variabilní symbol, vyplní se po importu přijaté faktury, ostatního závazku a přijaté zálohové faktury podle pole Doklad. Pokud vstupní XML soubor neobsahuje ani pole Doklad, nastaví se variabilní symbol podle pole Číslo. Výjímka pro doklad typu Přijatá faktura, kde je nutné zadat číslo nebo doklad, aby se dokladu vytvořil.
POHODA (release 12 100, prosinec 2018)
POHODA (release 12 000, říjen 2018)
POHODA (release 11 900, květen 2018)
POHODA (release 11 800, prosinec 2017)
POHODA (release 11 700, říjen 2017)
POHODA (release 11 600, květen 2017)
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)