Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Historie změn

Poslední aktualizace 01. 10. 2019
POHODA (release 12300, Říjen 2019)
Release
Změna
Byla zrušena podpora XML komunikace verze 1.0 . Podrobnější informace naleznete na https://www.stormware.cz/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/
Novinka
XML komunikace - export Zásob byl rozšířen o přenos nového parametru "Servis", který zobrazuje počet ks zásoby vložených do servisu.
Novinka
XML komunikace - rozšířena o export dat z agendy "Členění DPH". Do agendy Členění DPH přidán uživatelský export dat do XML.
Oprava
XML komunikace - Oprava importu dokladu ze skladovou položkou a vazbou adresy na Adresář. Pokud byla na adrese v programu POHODA nastavena neexistující hodnota v poli "Cena", nedošlo k dohledání skladové položky na skladu a na dokladu byla vytvořena textová položka.
Změna
XML komunikace - import dokladu. Od nově verze je možné definovat na poznámce skladové položky dokladu prázdnou hodnotu. Nově se nepřenese do poznámky hodnota z pole Zásoby/Text, ale zůstane prázdná.
Oprava
XML komunikace - import faktury s vazbou na celou objednávku. Objednávka je částečně přenesena do Výdejky. Opraven přenos již přenesených (částečně přenesených) položek do faktury.
Změna
XML komunikace - - import faktury s vazbou na objednávku/výdejku. Pokud dojde ke změně částky DPH na konečném dokladu proti původně zadané částce, bude do XML response vygenerován warning, který na to upozorní.
Oprava
XML komunikace - import dokladu/faktury. Pokud není ve vstupním XML dokumentu uveden element regVATinEU pak se na vytvořený doklad správně nastaví hodnota "NULL" do pole "Registrace DIČ".
Změna
XML komunikace - Nově bude zakázán import každého XML dokladu, který obsahuje skladovou položku, která v programu POHODA eviduje výrobní čísla a zároveň uvede jiné množství než jsou povolené hodnoty: -1,0 ,1.
Oprava
XML komunikace - import prodejky. Opraveno zobrazení formy úhrady ve sloupci v hlavním gridu.
Oprava
XML komunikace - byla opravena chyba při logování XML importu. Pokud vstupní XML dokument obsahoval v obálce XML dokumentu v elementu dataPack větší hodnotu v atributu "ID" než je povolená hodnota v databázi v tabulce XMLlog, došlo k pádu programu POHODA.
Změna
XML komunikace - import Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatního závazku, nastavení Vyriabilního symbolu na dokladu. Pokud vstupní XML doklad neobsahuje Variabilní symbol, pak se na vytvořeném dokladu nastavení Variabilní symbol dle pole "Doklad". Pokud není ve vstupním XML uvedeno ani pole "Doklad", pak se nastaví dle pole "Číslo dokladu".
Oprava
XML komunnikace - Opraveno nastavování jednotkové ceny při importu skladové položky, pokud V XML není uvedena sazba DPH nebo v XML není uveden příznak „s DPH“ nebo se importuje se doklad s historickými sazbami DPH (tedy například doklad se sazbami DPH pro jiný stát, nebo v Registraci DPH v EU). Nově se v těchto případech do dokladu vloží skladová zásoba se zaokrouhlenou jednotkovou cenou. Toto zaokrouhlení se řídí nastavením zaokrouhlení cenové skupiny, do které zásoba spadá.
Změna
XML komunnikace - export seznamu předkontací do XML. Od verze 12300 se při exportu předkontací z účetní jednotky typu DE(daňová evidence> a JÚ(jednoduché účetnictví) nevytváří do XML response atribut "agenda". Je to proto, že tento typ účetních jednotek neobsahuje v agendě Předkontací parametr "agenda". Pokud potřebujete získat seznam předkontací v účetní jednotce typu DE nebo JÚ, pak je nutné v XML requestu(požadavku) zadat parametr "agenda", kde definujete pro jakou agendu chcete předkontace exportovat do XML.
POHODA (release 12 200, květen 2019)
Release
Novinka
XML komunikace - import dokladu Vydaná faktura rozšířen o možnost vytvoření vazby na doklad Výdejka.
Novinka
XML komunikace - import dokladu Výdejka rozšířen o možnost vytvoření vazby na doklad Přijatá objednávka.
Novinka
XML komunikace - import/export dokladu byl rozšířen o nový příznak pro nastavení type výpočtu DPH shora na dokladu. Do XML byl přidán nový element typeCalculateVATInclusivePrice. Pokud element typeCalculateVATInclusivePrice nebude uveden ve vstupním XML dokladu, bude automaticky brána hodnota dle datum zdanitelného plnění/datum vytvoření dokladu a to: do 30.9. 2019 - "VATOriginalMethod", 01.04.2019 – 30.09. 20019 – "VATOriginalMethod" a od 1.10. 2019 - "VATNewMethod".
Novinka
XML komunikace - import/export dat "Zásoby" byl rozšířen o přenos údajů ze záložka "Doplkové údaje", konkrétně se jedná o parametry: (M.j. a koef.) v části "Jednotka měrné ceny".
Změna
XML komunikace - změna importu dokladu se skladovou položkou, která eviduje v programu POHODA výrobní čísla. Od verze 12200 je při importu dokladu ze skladovou položkou, která eviduje výrobní čísla, kontrolováno nastavené množství na položce. Pokud bude ve vstupním XML uvedeno jiné množství než povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvořen do XML response Warninng s upozorněním. OD verze programu POHODA release 12300, která bude vycházet na podzim 2019, bude import takového dokladu zakázan. Do XML response bude vytvořen Error s popisem chyby.
Změna
XML komunikace - import/export dat, pole "Jméno" v adrese dokladu nebo Adresáři bylo rozšířeno z 32 na 64 znaků.
Změna
XML komunikace - import/export dat, pole "Evidenční číslo" na zásobě/na položce dokladu bylo rozšířeno z 32 na 64 znaků.
Změna
XML komunikace - import dokladu typu přijatá faktura, přijatá zálohová faktura, ostatní závazek. Pokud vstupní XML doklad nemá definován variabilní symbol, pak se nově na vytvořeném dokladu v programu POHODA nastaví variabilní symbol dle pole "Doklad".
Změna
XML komunikace - import dokladu v cízí měně. Nově je zakázán XML import dokladu v cizí měně, pokud nejsou v Globáním nastavení programu POHODA povoleny cizí měny. Zakázán XML import dokladu v cizí měně do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikace - opraven XML import dokladu typu Výroba a jeho následný XML tisk sestavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikace - aktualizační import do Adresáře, odstranění generování warningu do XML response "Při aktualizaci adresy není možné použít prefix číselné řady" v případě, že neprobíhá aktualizace čísla na adrese, element adb:number
Změna
XML komunnikace - aktualizační import zásoby. Nově lze provést smazání EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikace - opravena kontrola nastavení zámku I. a II. úrovně pro uzamčené období (funkce Zámek k datu) pro řady MDB a SQL, Zámek k datu II.stupně pro variantu POHODA E1 při XML importu dokladů.
Změna
XML komunnikace - import faktury s vazbou na objednávku/výdejku. Pokud dojde ke změně částek na cílovém dokladu proti původnímu dokladu, bude do XML response vytvořen Warning o změně částky DPH na dokladu.
Změna
XML komunnikace - import dokladu typu Převodka. Nově se vytvořeném dokladu nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikace - import vydané faktury s vazbou na přijatou objednávku. Nově se při importu kontroluje, zda má přijatá objednávka nastaven příznak "Rezervováno". Pokud ano, pak se při vytvoření vazby Faktura -> Přijatá objednávka překontroluje nastavení příznaku "Vyřízeno" a "Přeneseno" na přijaté objednávce. Pokud bude alespoň jeden z příznaků nastaven na "true", pak se na přijaté objednávce zruší nastavení příznaku "Rezervováno".
Změna
XML komunnikace - export dat z agendy SALDO rozšířen o nově přidané pole definující částky v cizí měně.
Oprava
XML komunikace, POHODA SQL/E1 - opraven import prodejky s odesláním dokladu na EET, pokud prodejka používá číslo dokladu z číselné řady určenou pro Kasu online.
Změna
XML komunikace - import dokladu v registraci DPH v EU. Při XML importu faktury v registraci DPH v EU bude o nastavení příznaku "registrace DPH v EU" na dokladu rozhodovat to, zda je ve vstupním XML dokumentu nastaven příznak/element pro "registraci DPH v EU". Pokud nebude ve vstupním XML uveden nebo nebude nalezen definovaný příznak "registrace DPH v EU" v programu POHODA, pak na vytvořené/importované faktuře nebude nastaven příznak „registrace DPH v EU“ . V případě importu faktury s vazbou na objednávku/výdejku nebude XML komunikace brát ohled na to, že původní doklad objednávka/výdejka má tento příznak nastaven.
Změna
XML komunikace - import dokladu v režimu MOSS. Při XML importu faktury v režimu MOSS bude o nastavení příznaku "režim MOSS" rozhodovat to, zda je ve vstupním XML dokumentu nastaven příznak/element pro "režim MOSS". Pokud nebude ve vstupním XML uveden definovaný příznak "režim MOSS", pak na vytvořené/importované faktuře nebude nastaven příznak „režim MOSS“ . V případě importu faktury s vazbou na objednávku/výdejku nebude XML komunikace brát ohled na to, že původní doklad objednávka/výdejka má tento příznak nastaven.
Změna
XML komunikace - aktualizační import adresy do Adresáře nově umožňuje nastavení prázdné hodnoty pro pole "Středisko,Činnost,Zakázka".
Update verze 12202
Oprava
XML komunikace - import faktury s vazbou na zálohovou fakturu. Pokud není ve vstupním XML na vydané faktuře nastavená adresa, převezme se adresa ze zálohové faktury.
Oprava
XML komunikace - opraven import faktury/výdejky s vazbou na přijatou objednávku s příznakem "Rezervováno". Opraveno vyskladnění skladové položky, která má na zásobě v programu POHODA stav zásoby menší než stav rezervováno.
Změna
XML komunikace - Pokud vstupní XML doklad neobsahuje variabilní symbol, vyplní se po importu přijaté faktury, ostatního závazku a přijaté zálohové faktury podle pole Doklad. Pokud vstupní XML soubor neobsahuje ani pole Doklad, nastaví se variabilní symbol podle pole Číslo. Výjímka pro doklad typu Přijatá faktura, kde je nutné zadat číslo nebo doklad, aby se dokladu vytvořil.
POHODA (release 12 100, prosinec 2018)
POHODA (release 12 000, říjen 2018)
POHODA (release 11 900, květen 2018)
POHODA (release 11 800, prosinec 2017)
POHODA (release 11 700, říjen 2017)
POHODA (release 11 600, květen 2017)
POHODA (release 11 500, leden 2016)
POHODA (release 11 400, říjen 2016)
POHODA (release 11 300, květen 2016)
POHODA (release 11 200, prosinec 2015)
POHODA (release 11 100, říjen 2015)
POHODA (release 11 000, květen 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, říjen 2014)
POHODA (release 10 700, květen 2014)
POHODA (release 10 600, leden 2014)
POHODA (release 10 500, říjen 2013)
POHODA (release 10 400, květen 2013)
POHODA (release 10 300, leden 2013)
POHODA (release 10 200, říjen 2012)
POHODA (release 10 100, květen 2012)
POHODA (release 10 000, leden 2012)
POHODA (release 9 900, říjen 2011)
POHODA (release 9 800, květen 2011)
POHODA (release 9 700, leden 2011)
POHODA (release 9 600, říjen 2010)