Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Seznam dokladů pro import

Poslední aktualizace 16. 10. 2023

Faktury

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/invoice.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Faktura bez adresy; Faktura s adresou bez vazby na Adresář; Faktura s adresou s vazbou na Adresář.
Faktura s textovou a skladovou položkou.
Faktura s položkou "Ruční odpočet zálohy".
Faktura s položkou "Odpočet zálohy"(vazba na vydanou zálohovou fakturu).
Faktura v cizí měně bez položek; Faktura v cizí měně s položkami.
Faktura s adresou - vazba přes externí ID na Adresář.
Faktura s vazbou na doklad (vazba na celý doklad).
Faktura s vazbou na doklad (vazba přes položky dokladu)

Objednávky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/order.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Přijatá objednávka s textovou a skladovou položkou(Adresa na dokladu bez vazby).
Vydaná objednávka s text. položkou(vazba na adresu); Vydaná objednávka v cizí měně bez položek.
Smazání objednávky, použití bloku actiontype element delete.

Nabídky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/offer.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Nabídka se skladovou a textovou položkou(vazba na adresu z programu POHODA).

Poptávky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/enquiry.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Poptávka se skladovou a textovou položkou(vazba na adresu z programu POHODA).

Interní doklady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/intDoc.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Interní doklad bez položek(adresa bez vazby na program POHODA).
Interní doklad s textovými položkami(adresa bez vazby na program POHODA).
Interní doklad bez položek v cizí měně(adresa bez vazby na program POHODA).

Pokladní doklady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/voucher.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Pokladní doklad bez položek(adresa bez vazby na program POHODA).
Pokladní doklad s textovými položkami(adresa bez vazby); Pokladní doklad se skladovými položkami(adresa bez vazby).
Pokladní doklad v cizí měně bez položek(adresa bez vazby); Pokladní doklad v cizí měně s položkami(adresa bez vazby).

Příjemky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/prijemka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příjemka se skladovými položkami (adresa bez vazby na program POHODA).
Příjemka s položkou typu "Vedlejší náklady".

Výdejky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/vydejka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Výdejka se skladovou a textovou položkou(adresa bez vazby na program POHODA).

Převodky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/prevodka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Převodka na sklad(přenesení dvou skladových položek z různých skladů).
Převodka na sklad(rozdělení výdeje a příjmu).
Převodka na sklad(odložený příjem).

Výroba

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/vyroba.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Výroba - import jednoho výrobku.
Výroba - změna složení položek výrobku(Pohoda E1).

Servis

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/service.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Servis - import/založení servisního záznamu.

Prodejky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/prodejka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Prodejka se skladovou a textovou položkou(adresa bez vazby na program POHODA).
Prodejka bez položek (adresa bez vazby na program POHODA).

Banka

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/bank.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Bankovní pohyb typu "Příjem" v CZK (bez automatické likvidace dokladů).
Bankovní pohyb typu "Výdej" v CZK (bez automatické likvidace dokladů).
Automatická likvidace v agendě Banka.

Adresy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/addressbook.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Vytvoření hlavní a kontaktní adresy.
Vytvoření adresy s vazbou na externí systém(extID).
Vytvoření adresy obsahující v názvu specílní znak, např. "&" .
Aktualizační import adresy, použití bloku actiontype element update.
Import adresy kontrola duplicity existujícího záznamu, použití bloku actiontype element add.
Smazání Adresy, použití bloku actiontype element delete.
Import Adresy, nastavení důvodu zpracování dat GDPR.
Aktualizační import Adresy, nastavení důvodu zpracovádní dat GDPR.

Zásoby

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/stock.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Vytvoření skladové zásoby typu "Karta".
Vytvoření složené skladové zásoby typu "Komplet/Souprava/Výrobek".
Vytvoření skladové zásoby: použití bloku actiontype element add, import nového záznamu.
Aktualizační import: použití bloku actiontype element update, filtrování dle kódu zásoby.
Aktualizační import: použití bloku actiontype element update, filtrování dle kódu,názvu zásoby a skladu.
Smazání zásoby: použití bloku actiontype element delete, filtrování dle kódu zásoby.

Dodavatelé zásoby (pouze Pohoda E1)

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/supplier.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import dodavatele zásoby na skladovou zásobu.

Zakázky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/contract.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import zakázky.

Členění skladů

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/storage.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import členění.

Sklady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/store.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import skladů.

Bankovní účty

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/bankAccount.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import bankovního účtu.

Volitelné parametry

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/parameter.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu parametrů nabídek:

Předkontace (pouze podvojné účetnictví)

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vytvoření předkontace.

Uživatelské seznamy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vytvoření uživatelských seznamů.

Parametry internetového obchodu

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/intParam.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu parametrů internetového obchodu.

Kategorie internetového obchodu

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/category.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu kategorii internetového obchodu.

Skupiny zásob

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/groupStocks.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu skupiny zásob.
Příklad aktualizačního importu skupiny zásob.

Inventurní seznamy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/inventoryLists.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu inventurního seznamu.

Číselné řady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/numericalSeries.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu Číselné řady pro agendu "Vydané faktury".