Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Seznam dokladů pro import

Poslední aktualizace 24. 4. 2017

Upozornění: XML komunikace verze 1.x není od verze programu POHODA Květen 2013, release 10400 podporována. Doporučujeme všem uživatelům zvážit přechod na novější verzi 2.x.

Faktury

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/invoice.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Faktura bez adresy; Faktura s adresou bez vazby na Adresář; Faktura s adresou s vazbou na Adresář.
Faktura s textovou a skladovou položkou.
Faktura s položkou "Ruční odpočet zálohy".
Faktura s položkou "Odpočet zálohy"(vazba na vydanou zálohovou fakturu).
Faktura v cizí měně bez položek; Faktura v cizí měně s položkami.
Faktura s adresou - vazba přes externí ID na Adresář.
Faktura s vazbou na doklad (vazba na celý doklad).
Faktura s vazbou na doklad (vazba přes položky dokladu)

Objednávky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/order.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Přijatá objednávka s textovou a skladovou položkou(Adresa na dokladu bez vazby).
Vydaná objednávka s text. položkou(vazba na adresu); Vydaná objednávka v cizí měně bez položek.
Smazání objednávky, použití bloku actiontype element delete.

Nabídky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/offer.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Nabídka se skladovou a textovou položkou(vazba na adresu z programu POHODA).

Poptávky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/enquiry.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Poptávka se skladovou a textovou položkou(vazba na adresu z programu POHODA).

Interní doklady

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/intDoc.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Interní doklad bez položek(adresa bez vazby na program POHODA).
Interní doklad s textovými položkami(adresa bez vazby na program POHODA).
Interní doklad bez položek v cizí měně(adresa bez vazby na program POHODA).

Pokladní doklady

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/voucher.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Pokladní doklad bez položek(adresa bez vazby na program POHODA).
Pokladní doklad s textovými položkami(adresa bez vazby); Pokladní doklad se skladovými položkami(adresa bez vazby).
Pokladní doklad v cizí měně bez položek(adresa bez vazby); Pokladní doklad v cizí měně s položkami(adresa bez vazby).

Příjemky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/prijemka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příjemka se skladovými položkami (adresa bez vazby na program POHODA).
Příjemka s položkou typu "Vedlejší náklady".

Výdejky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/vydejka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Výdejka se skladovou a textovou položkou(adresa bez vazby na program POHODA).

Převodky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/prevodka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Převodka na sklad(přenesení dvou skladových položek z různých skladů).
Převodka na sklad(rozdělení výdeje a příjmu).
Převodka na sklad(odložený příjem).

Výroba

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/vyroba.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Výroba - import jednoho výrobku.

Prodejky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/prodejka.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Prodejka se skladovou a textovou položkou(adresa bez vazby na program POHODA).
Prodejka bez položek (adresa bez vazby na program POHODA).

Adresy

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/addressbook.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Vytvoření hlavní a kontaktní adresy.
Vytvoření adresy s vazbou na externí systém(extID).
Vytvoření adresy obsahující v názvu specílní znak, např. "&" .
Aktualizační import adresy, použití bloku actiontype element update.
Import adresy kontrola duplicity existujícího záznamu, použití bloku actiontype element add.
Smazání Adresy, použití bloku actiontype element delete.

Zásoby

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/stock.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Vytvoření skladové zásoby typu "Karta".
Vytvoření skladové zásoby: použití bloku actiontype element add , import nového záznamu.
Aktualizační import: použití bloku actiontype element update, filtrování dle kódu zásoby.
Aktualizační import: použití bloku actiontype element update, filtrování dle kódu,názvu zásoby a skladu.
Smazání zásoby: použití bloku actiontype element delete, filtrování dle kódu zásoby.

Dodavatelé zásoby (pouze Pohoda E1)

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/supplier.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import dodavatele zásoby na skladovou zásobu.

Zakázky

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/contract.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import zakázky.

Členění skladů

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/offer.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import členění.

Sklady

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/store.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Import skladů.

Volitelné parametry

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/parameter.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu parametrů nabídek:

Předkontace (pouze podvojné účetnictví)

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vytvoření předkontace.

Uživatelské seznamy

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vytvoření uživatelských seznamů.

Parametry internetového obchodu

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/intParam.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu parametrů internetového obchodu.

Kategorie internetového obchodu

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/category.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu kategorii internetového obchodu.

Skupiny zásob

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/groupStocks.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu skupiny zásob.
Příklad aktualizačního importu skupiny zásob.

Inventurní seznamy

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/inventoryLists.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu inventurního seznamu.

Číselné řady

Popis zpracování: Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x: ../schema/version_2/numericalSeries.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad importu Číselné řady pro agendu "Vydané faktury".