Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Seznam dokladů pro export

Poslední aktualizace 22. 12. 2020

Faktury

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export vydaných faktur dle datumu vystavení.
Export vydaných faktur dle názvu firmy nebo ICO firmy.
Export všech vydaných faktur.
Export vydaných faktur dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export vydaných faktur.Export nových nebo změněných záznamů.

Objednávky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export vydaných objednávek dle datumu vystavení.
Export vydaných objednávek dle ICO firmy.
Export všech vydaných objednávek.
Export všech přijatých objednávek.
Export vydaných objednávek dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export přijatých objednávek.Export nových nebo změněných záznamů.

Nabídky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export nabídek dle datumu vystavení.
Export nabídek dle názvu firmy.
Export všech nabídek.
Export nabídek dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export nabídek.Export nových nebo změněných záznamů.

Poptávky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export poptávek dle datumu vystavení.
Export poptávek dle ICO firmy.
Export všech poptávek.
Export poptávek dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export poptávek.Export nových nebo změněných záznamů.

Příjemky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export příjemek dle datumu vystavení.
Export příjemek dle názvu firmy.
Export všech příjemek.
Export příjemek dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export příjemek.Export nových nebo změněných záznamů.

Výdejky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export výdejek dle datumu vystavení.
Export výdejek dle názvu firmy.
Export všech výdejek.
Export výdejek dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export výdejek.Export nových nebo změněných záznamů.

Výroba

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export výroby dle datumu vystavení.
Export výroby dle názvu firmy.
Export všech záznamů výroby.
Export výroby dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export výroby.Export nových nebo změněných záznamů.

Převod

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export převodek dle datumu vystavení.
Export všech záznamů převodek.

Prodejky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export prodejek dle datumu vystavení.
Export prodejek dle názvu firmy.
Export všech prodejek.
Export prodejek dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export prodejek.Export nových nebo změněných záznamů.

Pokladní doklady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export pokladních dokladů dle datumu vystavení.
Export pokladních dokladů dle názvu firmy.
Export všech pokladních dokladů.
Export pokladních dokladů dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export pokladních dokladů.Export nových nebo změněných záznamů.

Interní doklady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export interních dokladů dle datumu vystavení.
Export interních dokladů dle názvu firmy.
Export všech interních dokladů.
Export interních dokladů dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export interních dokladů.Export nových nebo změněných záznamů.

Banka

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export bankovních dokladů dle datumu vystavení.
Export bankovních dokladů dle názvu firmy.
Export všech bankovních dokladů.
Export bankovních dokladů dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export bankovních dokladů.Export nových nebo změněných záznamů.

Účetní deník (PÚ)

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export účetních dokladů dle datumu vystavení.
Export účetních dokladů dle názvu firmy.
Export všech záznamů účetního deníku.
Export účetních dokladů dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export účetních dokladů.Export nových nebo změněných záznamů.

Pohyby

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export všech záznamů z agendy Pohyby.
Export pohybů dle typu dokladu(agendy).
Export pohybů dle kódu zásoby.

Adresy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export všech adres.
Export adres dle filtru "Obec".
Export adres dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export adres. Export nových nebo změněných záznamů.

Zásoby

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list_stock.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Export zásob dle kódu zásoby.
Export zásob dle skladu.
Export zásob dle členění skladu.
Export zásob dle parametru "Internet".
Export zásob dle uživatelského filtru programu POHODA.
Export všech zásob.
Export zásob. Export nových nebo změněných záznamů.

Střediska

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu středisek verze 1.1
Příklad požadavku o vyexportování seznamu středisek verze 2.0

Činnosti

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu činností 1.1
Příklad požadavku o vyexportování seznamu činností 2.0

Zakázky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu zakázek.

Provozovny

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu provozoven

Sklady

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu skladů.

Členění skladů

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu členění skladů .

Saldo

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/balance.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování salda.

Seznam účetních jednotek

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu účetních jednotek.

Bankovní účty

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování Bankovních účtů.

Hotovostní pokladny

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování Hotovostních pokladen.

Recyklační poplatky

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování Recyklačních poplatků.

Seznam předkontací(DE)

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu předkontací jednoduchého účetnictví .

Seznam předkontací(PÚ)

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu předkontací podvojného účetnictví.

Seznam účtů účtové osnovy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu účtů účtové osnovy.

Seznam prefixů číselných řad

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu prefixů číselných řad.

Seznam prodejních cen

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování seznamu prodejních cen.

Volitelné parametry

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku exportu parametrů nabídek .

Uživatelské seznamy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku o vyexportování uživatelských seznamů.

Kategorie Internetových obchodů

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku exportu Internetových kategorií.

Parametry internetových obchodů

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku exportu Internetových parametrů.

Hromadný export seznamů

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Hromadný export seznamů(Střediska,Činnosti,Zakázky,...)

Individuální slevy zásoby

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku na export individuálncí slev zásoby dle Adresáře.

Dodavatelé zásoby (pouze Pohoda E1)

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku na export dodavatelů zásoby.

Skupiny zásob

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/groupStocks.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku na export skupiny zásob.

Akční ceny

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku na export akčních cen.

Inventurní seznamy

Popis zpracování:Podrobnosti zpracování
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/list.xsd
Příklady ke stažení
popis
verze 2.x
Příklad požadavku na export inventurních seznamů.