Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Říjen 2020

Update POHODA, rel. 12602

K dispozici od: 5. 11. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12601

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12600, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12602 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

V agendě Personalistika jsme povolili zadání nepřítomnosti Ošetřovné – uzavření škol. zařízení pro období říjen 2020 – červen 2021. Ošetřovné zadáte svým zaměstnancům, kteří žádají o ošetřování dětí z důvodu uzavření školských zařízení dle nařízení vlády České republiky nebo v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Zadání tohoto druhu ošetřovného má vliv na správné vykazování vyloučených dob na ELDP. V případě, že již máte vystavené mzdy za měsíc říjen, je nutné je zrušit, zadat tuto nepřítomnost a mzdy vystavit a zaúčtovat znovu.

Na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení mají nárok i zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Pro tyto zaměstnance s druhem nepřítomnosti Ošetřovné – uzavření škol. zařízení je v programu POHODA nově možné vygenerovat podání Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI). Podmínkou pro nárok na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění v měsíci vzniku potřeby ošetřování, nebo v předchozích třech kalendářních měsících před jejím vznikem.

Při náhledu tiskové sestavy Soupis sociálního pojištění se již respektuje setřídění zaměstnanců v agendě Mzdy.

Ostatní

V řadách POHODA SQL a E1 se při zálohování dat z prostředí programu nově zobrazí upozornění v případě, že je k databázi účetní jednotky připojen další uživatel, a tak právě vzniklá záloha nemusí být zcela konzistentní. Podrobnější informace se dozvíte v FAQ.

Při exportu uživatelské sestavy do PDF se již vytvoří ISDOC dokument, pokud je v agendě Uživatelské nastavení v sekci ISDOC zatržena volba Vytvářet ISDOC při exportu sestavy do PDF.

Při exportu dat pro dopravce se již přenáší pole Země z dodací adresy.

Update POHODA, rel. 12601

K dispozici od: 20. 10. 2020
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12600

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12600, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12601 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Homebanking

Zaktualizovali jsme XSD schéma pro načítání avíza GoPay.

Upravili jsme generování textu do pole Příjemce a Zpráva pro příjemce v příkazu k úhradě.

Ostatní

Jsou-li u prodejky částky zapsané pouze ve formuláři agendy v různých sazbách DPH, zobrazí se již v dialogovém okně Zaúčtování prodejek správná celková částka.

Při exportu dokumentu do formátu ISDOC již dojde ke správnému podepsání elektronickým certifikátem i v případě, že v agendě Uživatelské nastavení není v sekci ISDOC přednastaven podpisový certifikát.

U příspěvkových organizací v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF se již ve výkazu PAP po zvolení povelu Načíst data načte Část I (Rozvaha).