Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Říjen 2018

Update POHODA, rel. 12003

K dispozici od: 12. 11. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 12002

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12003 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Personalistika a mzdy

Pro efektivnější využití záložky Životní pojištění v agendě Personalistika jsme provedli úpravy a doplnili novou funkci. Tou je možnost kopírování záznamů pomocí menu vyvolaného přes pravé tlačítko myši, kde najdete povel Kopírovat položku. Po jeho zvolení se zkopíruje celý řádek, ve kterém stačí jen změnit období Od/Do.

Další novinkou je možnost zadat více příspěvků na stejnou životní pojišťovnu se shodným variabilním symbolem.

Pro správné zahrnutí příspěvku do mzdy je nutné na záložce Životní pojištění vyplnit období Od. V případě, že u některého záznamu chybí, budete při uložení změn v agendě Personalistika vyzváni k jeho vyplnění.

Již se správně vypočítá osvobozená část penzijního a životního pojištění v měsíci, kdy je více příspěvků na životní pojištění a dojde k překročení roční osvobozené částky 50 tisíc Kč.

V případě, že svým zaměstnancům přispíváte na penzijní připojištění, je nyní opět možné upravit částku příspěvku přímo ve mzdě.

Sklady

Při otevření agendy Sklady se již nezavírají ostatní aktuálně otevřené agendy.

Byl opraven přenos přijaté objednávky do výroby, pokud některá z položek nemůže být vyrobena z důvodu nedostatečného množství komponent na skladě.

XML

Pokud není ve vstupním XML dokumentu uveden způsob zaokrouhlení, použije se při importu dokladu do programu POHODA zaokrouhlení dle globálního nastavení.

Pokud při XML importu dokladu v cizí měně nebude vstupní doklad obsahovat blok <foreignCurrency> na položce dokladu, nebude již docházet k zamítnutí importu. Nově se zobrazí pouze upozornění.

Ostatní

Byl opraven FTP přenos souboru přes obecný internetový obchod při nastaveném kódování UTF-8, pokud název souboru obsahoval diakritiku.

Bylo upraveno generování XML požadavku pro import dat z internetového obchodu do programu POHODA.

Při použití anglického jazykového rozhraní v řadě POHODA E1 již dojde ke správnému uložení dokladu i v případě, že spadá do období, pro které již bylo vystaveno kontrolní hlášení.

Update POHODA, rel. 12002

K dispozici od: 18. 10. 2018
Vztaženo k verzi: Update POHODA, rel. 12001

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12002 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Celkovou synchronizací dat se již z aplikace mPOHODA do programu POHODA nestahují doklady z uzavřeného účetního období.

Byl ošetřen export pro aplikaci mKasa v případě, že uživatel nemá právo zápisu do aplikační složky.

Update POHODA, rel. 12001

K dispozici od: 17. 10. 2018
Vztaženo k verzi: POHODA, rel. 12000

Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 12000, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 12001 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Při XML importu dokladu se skladovou položkou již dochází k aktualizaci stavu zásoby v poli Objednávky a Rezervace na skladové kartě v agendě Zásoby.

Bylo opraveno odeslání již vytvořeného dokladu v programu POHODA na EET přes obecnou XML komunikaci.

Při XML importu dokladu v cizí měně již dochází ke správnému načtení částek v cizí měně.

V účetních jednotkách vytvořených před rokem 2015 je již možné otevřít agendu Personalistika.

Import balíčku z programu POHODA Kasa Offline již proběhne korektně i v případě, že je v agendě Kasy aktivní volba Při importu převést pohyby na výdejku.