Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 11700

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 11700

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2017, release 11700 - betaverze

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat na začátku října.

Obsah:  
Účetnictví a fakturaceOstatní
SkladyAplikace mPOHODA
Personalistika a mzdy

Účetnictví a fakturace

NovinkaPřevádíte peníze z pokladny do banky a byli byste rádi, aby vám program POHODA automaticky nabídl vytvoření párového dokladu v agendě Banka, resp. Pokladna? Pak vás jistě potěší nová funkčnost v programu POHODA, která vám tento doklad vytvoří.

Při uložení výdajového pokladního, resp. bankovního dokladu s předkontací obsahující účet peníze na cestě vám POHODA automaticky nabídne vytvoření párového dokladu typu převod z účtu na pokladnu, resp. banku.

Při převodu peněz z pokladny do banky se vám bude hodit, že vám POHODA automaticky nabídne vytvoření párového dokladu v agendě Banka, resp. Pokladna.

NovinkaPotřebujete vytisknout výkazy účetní závěrky bez nulových řádků? POHODA vám to nyní umožní.

Do dialogového okna Tisk jsme pro tiskové sestavy Výkazy přidali volbu Pouze nenulové řádky, která umožňuje zobrazení a tisk vybraných výkazů pouze s položkami, které obsahují jinou než nulovou hodnotu. Tiskové sestavy s touto možností naleznete v agendě Účetní deník a na Informační ploše.

Pokud budete mít zatrženou volbu Pouze nenulové řádky, POHODA zobrazí a vytiskne výkaz bez nulových řádků.

NovinkaVyužíváte školní verzi EDU systému POHODA? Nově jsme u této výukové verze přidali možnost využívat Hospodářský rok.

V agendě Účetní jednotky je nyní v dialogovém okně Účetní období přístupná volba Hospodářský rok. Pro hospodářský rok tak můžete zadat účetní období až přes tři roky. Například od roku 2016 do roku 2017, resp. od roku 2017 do roku 2018.

U školní verze POHODA EDU můžete nově využívat Hospodářský rok.

NovinkaVyřazujete majetek z evidence a nechcete zaúčtování provádět ručně? Program POHODA má pro vás nyní řešení. Do dialogového okna Vyřazení majetku jsme nově přidali volbu Zaúčtovat vyřazení majetku.

Dle typu a způsobu odpisu se vám po zvolení menu Záznam/Vyřazení… zobrazí dialogové okno Vyřazení majetku, kde si můžete nastavit příslušné předkontace pro vyřazení majetku z evidence a zároveň doúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů.Pokud vyřazujete majetek zcela odepsaný, stačí vyplnit pouze předkontaci pro zaúčtování pořizovací ceny majetku na příslušný účet oprávek.

Pro potřeby doúčtování zůstatkové ceny majetku do nákladů jsme přidali předkontace, pomocí nichž lze rozlišit daňový, resp. nedaňový náklad. Pokud jste odepisovali majetek pouze účetně, POHODA automaticky vypočítá účetní zůstatkovou cenu majetku a pomocí vyplněné předkontace zaúčtuje do účetního deníku.

Díky volbě Zaúčtovat vyřazení majetku už nebudete muset zaúčtování provádět ručně.

NovinkaDo agendy Adresář i do dokladových agend jsme vedle pole DIČ přidali nové pole, ve kterém si můžete zvolit, zda jde o plátce, či neplátce DPH. Využít ho můžete například v situaci, kdy si i u neplátce DPH chcete vyplnit jeho DIČ. Při kontrole v IS ARES následně u takovéhoto subjektu nedojde v programu POHODA k odmazání DIČ.

V agendě Adresář i v dokladových agendách je nyní nové pole, kde si zvolíte, jestli jde o plátce, či neplátce DPH.

NovinkaUpravili jsme vzhled formuláře dokladových agend, kdy jsme pole IČ a DIČ přemístili na začátek adresy.

NovinkaPoužíváte funkci hromadného vyměření DPH? Pak jistě uvítáte možnost vytvoření daňových dokladů na přiznání a odpočet DPH k datu odp./doruč. uvedeného na zdrojovém dokladu.

Jak?V průvodci Vyměření a odpočet DPH se u funkce hromadného vyměření DPH nabízí možnost Datum zd. plnění vyplnit dle zdrojových dokladů. Zatržením této volby se interní doklady na vyměření a odpočet DPH vytvoří k datu odp./doruč., které je uvedeno na jednotlivých zdrojových dokladech. Hromadné vyměření DPH můžete provést v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky a Pokladna (výdej).

Interní doklady na vyměření a odpočet DPH se díky nové možnosti budou vytvářet k datu odpočtu, resp. doručení, které je uvedeno na zdrojových dokladech.

Sklady

NovinkaNa tiskovou sestavu Stav hotovosti a cenin jsme přidali sloupec Hodnota stravenky.

Jak?Na tiskové sestavě Stav hotovosti a cenin se u formy úhrady Stravenkou ve sloupci Hodnota stravenky zobrazuje nově její nominální hodnota. U ostatních forem úhrad je sloupec prázdný.

Ve sloupci Hodnota stravenky uvidíte nominální hodnotu stravenky.

NovinkaDo jedné z předchozích verzí programu POHODA jsme pro řadu E1 přidali novou možnost, díky které se při tvoření skladové karty pomocí převodky vyplní také data na záložce Dodavatelé.

Do agendy Globální nastavení sekce Sklady části Převod mezi sklady jsme přidali volbu Včetně záložky Dodavatelé. Pokud je tato volba aktivní, u skladové karty vytvářené z převodky se podle převáděné zásoby vyplní také údaje na záložce Dodavatelé.

Při tvorbě skladové karty pomocí převodky se nově vyplní data na záložce Dodavatelé.

NovinkaVyužíváte v dialogovém okně Vložení zásoby při naskladňování skladových zásob některou z voleb pro aktualizaci nákupní nebo prodejní ceny u zásoby? Pak vás jistě potěší, že program POHODA si nyní pamatuje naposledy vybranou možnost a vždy vám ji nabídne. Pamatuje si volbu nejen zvlášť pro každého uživatele, ale také pro jednotlivé účetní jednotky.

POHODA si pamatuje naposledy vybranou možnost pro aktualizaci nákupní nebo prodejní ceny u zásoby.

NovinkaUpravili jsme pro vás mechanismus vyskladnění svázané zásoby. Vyskladní-li se například z důvodu nízkého stavu pouze částečné množství hlavní zásoby, vyskladní se nově v příslušném poměru i svázaná zásoba.

NovinkaPři hromadném mazání záznamů v agendě Zásoby se už nezobrazuje zvláštní dialogové okno pro každou zásobu, kterou nelze smazat, ale pouze jedno informativní dialogové okno pro všechny takové zásoby.

Nově se zobrazuje pouze jedno informativní okno pro všechny zásoby, které nejdou smazat.

NovinkaDo programu POHODA jsme doplnili nový výpočet cen zásob typu Sleva.

Nový výpočet využijete k přesnějšímu určení cen zejména v situacích, kdy se liší měna nebo nastavení DPH u základní prodejní ceny a z ní odvozené slevy. V průběžných výpočtech se pak hodnoty nebudou zaokrouhlovat dle nastavení základní prodejní ceny, ale vždy na 4 desetinná místa. Výsledná cena je pak samozřejmě zaokrouhlena dle svého nastavení u cenové skupiny. Typickou situací, kdy toto nastavení využijete, je, když máte základní prodejní cenu zaokrouhlenou na celé koruny a z ní odvozenou slevu v eurech zaokrouhlenou na centy.

Jak?Pro aktivaci nového způsobu výpočtu je třeba v agendě Globální nastavení sekce Sklady/Ceny a slevy odtrhnout volbu Slevy počítat ze zaokrouhlené ceny. Následně je třeba ručně spustit přepočet příslušných slev.

Abyste mohli využít nový výpočet cen zásob typu Sleva, nesmíte mít zatrženou volbu Slevy počítat ze zaokrouhlené ceny.

NovinkaPoužíváte pro příjemky a výdejky vzniklé zaúčtováním inventury jiné číselné řady než výchozí? Nově si můžete požadované číselné řady vybrat již při přípravě zaúčtování.

Jak?V průvodci Zaúčtování inventury, který vyvoláte z agendy Inventura povelem Záznam/Zaúčtování inventury, můžete vybrat číselnou řadu pro vytvářené příjemky i výdejky.

Už při přípravě zaúčtování inventury si můžete vybrat číselnou řadu pro vytvářené příjemky i výdejky.

Personalistika a mzdy

NovinkaPOHODA nově umožňuje kopírování srážek v agendě Personalistika na záložce Srážky.

Jak?V agendě Personalistika na záložce Srážky můžete nyní kopírovat jednotlivé srážky pomocí povelu Kopírovat srážku, který je přístupný po stisku pravého tlačítka myši v místní nabídce. Kopií vznikne nová položka se stejným obsahem, kde je možné změnit např. období a částku. Kopírování srážek využijete pro opakující se srážky, kdy je pouze rozdílná výše srážky.

Pokud máte opakující se srážky, využijete nový povel Kopírovat srážku.

NovinkaPro úrazové pojištění jsme doplnili povinné minimum, které je pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání stanoveno za čtvrtletí ve výši 100 Kč.

Jak?Do dialogového okna Úrazové pojištění zaměstnanců přibylo pole Povinné minimum, které zajistí odvod úrazového pojištění v minimální výši.

Nové pole Povinné minimum zajistí odvod úrazového pojištění v minimální výši.

NovinkaDo agendy Globální nastavení sekce Mzdy/Instituce jsme přidali variabilní symbol pro platby úrazového pojištění zaměstnanců.

Nově můžete v Globálním nastavení zadat i variabilní symbol pro platbu úrazového pojištění zaměstnanců.

NovinkaZadáváte-li prémie zaměstnancům ručně ve vystavené mzdě, tak při editaci příplatků již nedochází k nulování těchto prémií.

Ostatní

NovinkaV agendě Formy úhrad jsme provedli několik změn.

Jak?V agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad jsme přejmenovali pole Forma úhrady na Typ. Podle toho, jaký typ úhrady vyberete, se následně nabídnou jednotlivé možnosti. Nově také přibyl typ Dobírkou. U formy úhrady Dobírkou, která je předdefinovaná, se tak nově změní typ z Ostatní na Dobírkou. Důvodem je, aby se při použití tohoto typu i u nově založené formy úhrady na tiskových sestavách zobrazovalo: „Neplaťte, uhrazeno dobírkou!“

Jak?Pro každou formu úhrady jsme přidali pole EN / DE / FR, které se týká cizojazyčného označení formy úhrady. Toto pole se automaticky vyplní pro ty formy úhrad, které je mají nyní pevně definované v programu Report Designer. Pro ostatní formy úhrad si názvy můžete zapsat ručně. Tyto texty se budou zobrazovat na cizojazyčných tiskových sestavách, např. v agendě Vydané faktury na tiskové sestavě: Vydaná faktura v domácí měně (anglicky). Pokud pole pro cizojazyčné pojmenování formy úhrady zůstane prázdné, na tiskové sestavě se zobrazí text z pole Název.

V agendě Formy úhrad najdete hned několik novinek.

NovinkaNově si můžete zvolit, zda se na dokladových tiskových sestavách bude v záhlaví zobrazovat název vaší firmy.

Jak?Do agendy Nastavení/Globální nastavení sekce Doklady jsme přidali možnost Tisknout název firmy v záhlaví. Volba je automaticky zatržena a název firmy se zobrazuje jako doposud. Po odtržení možnosti se na dokladových sestavách (pro odběratele, dodavatele) název vaší firmy nebude zobrazovat. I nadále bude ale název v hlavičce dokladu. Volba se týká i HTML sestav, na paragonové sestavy však vliv nemá.

Díky povelu Tisknout název firmy v záhlaví se na dokladových tiskových sestav zobrazí v záhlaví název vaší firmy.

NovinkaBudete rozšiřovat svou firmu o provozovny? V tom případě jistě využijete možnost nastavení více provozoven.

Jak?V programu POHODA byla dosud možnost nastavit pouze jednu provozovnu, a to v agendě Účetnictví/Účetní jednotky na záložce Provozovna. V této agendě můžete i nadále zadat hlavní provozovnu. Funkčnost zůstává stejná i pro firmy, které provozovnu v Účetních jednotkách mají již zadanou.

Nově je možné provozovny nadefinovat v agendě Nastavení/Seznamy/Provozovny. Jednotlivé provozovny si pak přiřadíte k příslušnému středisku v agendě Nastavení/Seznamy/Střediska. Nastavení provozoven se týká zejména tiskových sestav. Pokud při vystavování dokladu vyberete ve formuláři středisko, na které je provozovna navázaná, bude na dokladových sestavách příslušná provozovna uvedena. Zadání střediska na položkách dokladu nemá na tiskové sestavy vliv. Pokud ve formuláři není vybrané žádné středisko, na sestavě se zobrazí provozovna z agendy Účetnictví/Účetní jednotky, pokud je tam zadaná.

Nastavenou provozovnu si přiřadíte ke středisku.

Jak?Máte nastavené Kasy v agendě Nastavení/Kasy a u nich máte zadanou provozovnu? V takovém případě se provozovna automaticky vloží do agendy Nastavení/Seznamy/Provozovny a u Kasy zůstane příslušná provozovna v poli s výklopným seznamem. V nastavení kas tedy není nutné nic měnit. Pokud ale budete nastavovat novou kasu a u ní budete požadovat nastavení provozovny, tak je nutné ji nejprve nadefinovat v agendě Nastavení/Seznamy/Provozovny.

Při nastavování kasy si k ní nově můžete přiřadit také konkrétní provozovnu.

NovinkaRádi byste na sestavách tiskli logo a kontaktní údaje na provozovnu? Nebo logo, sídlo firmy a provozovnu? Program POHODA vám to nyní umožní.

Na sestavách můžete mít nově nejen logo a adresu firmy, ale také údaje o provozovně.

Jak?V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Doklady je nové pole s výklopným seznamem Rozvržení adresy a loga. Je zde uvedena možnost Výchozí. Pokud ji zvolíte, adresa firmy a logo se zobrazí stejně jako doposud a navíc přibydou i údaje o provozovně (samozřejmě v případě, že ji máte nastavenou v agendě Nastavení/Seznamy/Provozovny a máte u ní zadané kontaktní údaje). Když v poli Rozvržení adresy a loga vyberete možnost Logo a provozovna, tak se na tiskových sestavách bude zobrazovat logo, název firmy, IČ, DIČ a údaje o provozovně.

Pokud vyberete Logo na šířku, na sestavách bude logo, sídlo firmy a údaje o provozovně. Při tomto nastavení doporučujeme upravit logo pro správné zobrazení.

Logo si můžete zobrazit také na šířku.

NovinkaPři připojování PDF souboru můžete nově definovat řazení vytvářeného souboru, a to Nahoru, nebo Dolů.

Jak?V dialogovém okně Tisk u možnosti PDF/Nastavení PDF… je u volby Připojit k existujícímu souboru ve výklopném seznamu možné vybrat, zda chcete soubor zařadit Nahoru, nebo Dolů.

Nově se teď můžete rozhodnout, jestli si PDF soubor připojíte nahoru nebo dolů k již existujícímu souboru.

NovinkaNově lze svázat tiskové sestavy v kategorii Soupisky, Tiskopisy, Přehledy, Grafy, Štítky, Dopisní obálky a Poštovní poukázky.

Jak?V dialogovém okně Tisk použijete u hlavní sestavy povel Vytvořit svázanou sestavu, který naleznete v místní nabídce zobrazené přes pravé tlačítko myši. Zobrazí se dialogové okno Svázané sestavy se seznamem sestav konkrétní agendy. Po výběru těch, které chcete svázat s hlavní sestavou, se všechny zatržené sestavy přesunou do sekce Oblíbené a svázané sestavy. Název svázaných sestav, který se předvyplní z hlavní sestavy, si nově můžete následně upravit dle potřeby.

Jak?Dialogové okno Svázané sestavy slouží i pro pozdější úpravy vazeb mezi sestavami. Vyvoláte jej povelem Upravit svázání sestav z místní nabídky nebo ikonou .

V dialogovém okně Svázané sestavy si můžete upravovat vazby mezi sestavami nebo můžete změnit jejich název.

NovinkaDíky nové agendě Přehled práv si zobrazíte souhrn přístupových práv dle vybraných účetních jednotek a uživatelů.

Jak?Seznam práv vytvoříte v agendě Přehled práv pomocí průvodce, kterého vyvoláte z nabídky Záznam/Vytvořit. Novou agendu naleznete v nabídce Nastavení/Přístupová práva.

Díky nové agendě budete mít přehled o přístupových právech účetních jednotek i uživatelů.

NovinkaFunkci Hromadná likvidace bez vazby můžete nově vyvolat prostřednictvím postupného stisknutí kláves Alt, Z, Á. Funkce se nabízí v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Aplikace mPOHODA

NovinkaDo aplikace mPOHODA můžete nově přenášet celý adresář bez nutnosti označovat jednotlivé záznamy.

Jak?Zapomínáte nově vytvořenou adresu označit příznakem Synchronizováno s mPOHODA? Nově můžete s aplikací mPOHODA synchronizovat celý adresář, aniž byste museli přidávat příznak jednotlivým adresním záznamům. Stačí, když v agendě Globální nastavení v sekci mPOHODA zatrhnete volbu Synchronizovat celý adresář. Spuštěním synchronizace se všechny hlavní adresy označí příznakem Synchronizováno s mPOHODA a přenesou se do mobilní aplikace. Nesynchronizují se kontaktní osoby.

Při přenosu adresáře do aplikace mPOHODA už nebudete muset označovat každý záznam zvlášť, a to díky volbě Synchronizovat celý adresář.

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 495358 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout