Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 11600

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 11600

Popisovaná verze: POHODA Květen 2017, release 11600 - betaverze

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat ke konci května.

Obsah:  
Elektronická evidence tržebAdresářOstatní
Účetnictví a fakturacePersonalistika a mzdyXML
DPHSklady a KasamServer

Elektronická evidence tržeb

NovinkaDíky nově přidaným tiskovým sestavám můžete nyní jednodušeji zkontrolovat částky odeslané na server elektronické evidence tržeb.

Tisková sestava Přehled evidovaných tržeb zobrazuje doklady odeslané na server elektronické evidence tržeb za zvolené období. Sestava zahrnuje pouze záznamy s vyplněným fiskálním identifikačním kódem (FIK), který potvrzuje přijetí tržby do systému správce daně. Sestavu tak můžete využít ke kontrole s výpisem tržeb od Finanční správy.

Díky nové tiskové sestavě jednodušeji zkontrolujete částky odeslané na server EET.

Tisková sestava Součty tržeb za období informuje o počtu a celkové výši evidovaných tržeb za zvolený časový úsek. Sestavu lze vytisknout v členění tržeb za denní, měsíční, kvartální nebo roční období.

Sestava Součty tržeb za období vás informuje o počtu a celkové výši evidovaných tržeb.

Nové praktické sestavy naleznete v agendě Elektronická evidence tržeb.

NovinkaChcete mít jistotu, že na server Finanční správy byly odeslány všechny doklady, které podléhají elektronické evidenci tržeb? To vám nyní umožní kontrolní sestava Přehled neodeslaných dokladů v agendě Elektronická evidence tržeb.

Jedná se o soupisku dokladů se stavem EET: K odeslání, EET: Chybná data, EET: Chyba kom. a EET: Zjednodušeně. Sestava zahrnuje doklady z agend Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Prodejky a Pokladna za zvolené období.

Díky kontrolní sestavě Přehled neodeslaných dokladů budete mít vždy jistotu, že na server Finanční správy odešly všechny doklady, které podléhají EET.

NovinkaVyužíváte v rámci EET režim k pověření evidence tržeb? Nově si můžete přímo u zásob nastavit pověřujícího, za kterého zásobu prodáváte, a to pomocí DIČ pověřujícího poplatníka.

Tato hodnota se bude při odeslání dat do EET plnit do pole DIČ pověřujícího poplatníka. Stejně tak program bude při práci s dokladem kontrolovat, že nedojde ke kombinaci více DIČ v rámci jednoho prodeje.

Jak?Pro zavedení této novinky je nejprve nutné v agendě Globální nastavení aktivovat volbu DIČ pověřujícího poplatníka v zásobách. Následně POHODA u záznamů agendy Zásoby na záložce Doplňkové údaje zpřístupní pole DIČ pověř. popl. Údaje můžete do tohoto pole přímo zapisovat, nebo se pomocí trojtečky přepnout do nové agendy DIČ pověřujících poplatníků, odkud lze údaj přenést. Tato agenda je také dostupná z menu Nastavení/Seznamy/DIČ pověřujících poplatníků a slouží k jejich jednoduché evidenci. Záznamy do agendy jde samozřejmě přenášet z agendy Adresář.

Nově si můžete v programu POHODA přímo u zásob nastavit pověřujícího poplatníka, za kterého zásoby prodáváte.

NovinkaPro profily EET přibylo v programu POHODA nové nastavení, které pro agendu Prodejky zajistí automatický tisk dokladu. Není tak nutné hlídat vytištění každé nové prodejky.

Jak?V agendě Profily EET aktivujte volbu Vynutit automatický tisk v agendě Prodejky. V praxi to pak bude znamenat, že uživateli s přiřazeným profilem se bude po uložení prodejky vždy automaticky tisknout výchozí tisková sestava.

NovinkaZáznamy z agendy Elektronická evidence tržeb je nyní možné odesílat automatizovaně. Můžete si tak naplánovat spuštění programu POHODA s parametrem nebo si z prostředí programu vytvořit automatickou úlohu (platí pouze pro řady E1 a SQL), díky čemuž například každou noc odešlete doklady, které se nepodařilo odeslat v době tisku.

Jak?Nejprve si popíšeme automatické odesílání dat agendy Elektronická evidence tržeb při spuštění programu POHODA s parametrem. V tomto případě použijte parametr /EET a zadejte i další potřebné údaje, tj. datový soubor, uživatele a heslo. Výsledek pak bude vypadat například takto: Pohoda.exe 123456789_2017.mdb /EET "admin" "12345". Tímto způsobem si lze například zpracovat naplánovanou úlohu Windows.

Jak?V řadách E1 a SQL můžete využít agendu Automatické úlohy, která nově obsahuje možnost naplánovat si automatické odesílání záznamů agendy Elektronická evidence tržeb. Program se poté pokusí odeslat všechny záznamy evidované v agendě Elektronická evidence tržeb, které nemají stav Odesláno. Výsledek odeslání si můžete prohlédnout ve složce Log programu POHODA.

Program POHODA nyní umožňuje automatické odesílání dat na server EET, které se nepodařilo odeslat v době tisku dokladů.

Účetnictví a fakturace

NovinkaNevýdělečným organizacím POHODA nově pomůže s uzávěrkou kurzových rozdílů.

Nevýdělečné organizace jistě ocení, že jim POHODA pomůže s uzávěrkou kurzových rozdílů.

Funkce Uzávěrka kurzových rozdílů vypočte k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně kurzové rozdíly, vytvoří pro ně interní doklady a zaktualizuje na dokladech částku ve sloupci K likvidaci. Při následné likvidaci pohledávek a závazků v novém účetním období se kurzový rozdíl spočítá s ohledem na kurz z posledního dne předchozího účetního období.

Zobrazí se vám seznam dokladů s vyčíslením a zaúčtováním kurzových rozdílů.

Výpočet kurzových rozdílů proběhne k poslednímu dni účetního období, pokud je vyplněný denní kurz cizích měn. Po dokončení uzávěrky program POHODA zobrazí seznam interních dokladů s vyčíslením a zaúčtováním kurzových rozdílů a upozorní na doklady, u kterých nebyla uzávěrka kurzových rozdílů provedena.

Nová funkce je velice šikovná, plno věcí udělá za vás.

NovinkaPotřebujete k několika dokladům najednou vyměřit DPH? POHODA vám to nyní umožní.

POHODA nyní umožňuje hromadně vyměřit DPH k více dokladům.

V agendě Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky a Pokladna (typ výdej) přibyla možnost hromadného vyměření DPH. K současnému povelu Záznam/Vyměření DPH… byla na první stranu průvodce doplněna volba Hromadně vyměřit DPH. Ta umožní provést vyměření a odpočet DPH najednou ke všem vybraným záznamům v tabulce agendy.

Při hromadném vyměření DPH je možné nastavit jen jednu sazbu DPH, ta se vyplní na vytvořených dokladech.

Princip vytváření dokladů je shodný s funkcí Vyměření DPH pro aktuální doklad, ale má i svá specifika. U hromadného vyměření je umožněno nastavení pouze jedné sazby DPH, která se vyplní na vytvořených dokladech. Interní doklady se vždy vystaví k datu zadanému v průvodci, protože datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu nemusí být u všech zdrojových dokladů shodné. Případnou ruční úpravu data je třeba provést přímo na vytvořených interních dokladech.

U dokladů vytvořených hromadným vyměřením DPH můžete upravit datum ručně přímo v agendě Interní doklady.

Průvodce Vyměření a odpočet DPH jsme dále rozšířili o další stranu, která zobrazí výsledek vyměření DPH. Poskytne informace o počtu vytvořených dokladů a příp. důvodech, proč u některých dokladů nebylo vyměření DPH provedeno.

V průvodci Vyměření a odpočet DPH najdete nyní další stranu, kde se zobrazí výsledek vyměření DPH.

NovinkaVyužíváte často funkci Stálé platby... v agendě Ostatní pohledávky a Ostatní závazky? V programu POHODA jsme tuto funkci nově přidali také do agendy Přijaté zálohové faktury a Vydané zálohové faktury.

Povel Stálé platby… najdete v menu Záznam.Funkci Stálé platby… najdete nově také v agendě Přijaté zálohové faktury a Vydané zálohové faktury.

Povel Stálé platby... naleznete v menu Záznam, ve výše uvedených agendách. Funkce umožňuje hromadně vystavit pravidelně se opakující platby dle zadaných kritérií.

Díky této funkci můžete hromadně vystavovat pravidelně se opakující platby.

DPH

NovinkaDo kontrolních tiskových sestav agendy Kontrolní hlášení jsme přidali jednu novinku – Doklady dle členění DPH.

Jak?Nová sestava nabízí soupis všech dokladů zahrnutých v kontrolním hlášení. Doklady jsou řazené dle jednotlivých členění DPH a následně dle jednotlivých typů členění DPH, přičemž nejdříve jsou přijatá a potom uskutečněná plnění. Sestavu si můžete volitelně zobrazit kumulovaně a je na šířku.

Pro srovnání hodnot kontrolního hlášení a daně z přidané hodnoty jistě oceníte novou sestavu – Doklady dle členění DPH.

NovinkaV Daňové evidenci se u daňového dokladu vystaveného k uhrazené zálohové faktuře nově posuzuje částka do, resp. nad 10 000 Kč dle částky likvidace.

Jak?Máte zálohové faktury nad 10 000 Kč? Doposud bylo nutné u daňových dokladů správně zadat členění DPH. Nyní program kontroluje částku, pokud je likvidace vyšší jak 10 000 Kč, tak automaticky zařadí daňový doklad do sekcí A.4 a B.2 kontrolního hlášení. Na záložce Poznámky je informace o zařazení dokladu do příslušné sekce.

Při likvidaci vyšší jak 10 000 Kč POHODA automaticky zařadí daňový doklad do sekcí A.4. a B.2. kontrolního hlášení.

Adresář

NovinkaUž od rel. 11300 vám POHODA umožňuje nastavit výchozí sazbu DPH pro textové položky v agendě Adresář. Nově nastavíte výchozí sazbu 0 % také pro skladové položky. Tuto novinku jistě uvítáte, pokud obchodujete se zahraničními partnery.

Jak?Původní pole Výchozí sazba DPH jsme přejmenovali na DPH text/sklad, to nyní obsahuje rovnou dvě pole. Do prvního můžete z výklopného seznamu vložit výchozí sazbu DPH pro textové položky, tj. pro ty, které do dokladů zapisujete ručně. Pokud u adres ve starší verzi máte vyplněné sazby, tak se automaticky přenesou převodem do pole DPH text.

Výchozí sazbu DPH 0 % nastavíte nově i pro skladové položky.

Jak?V druhém poli DPH text/sklad můžete z výklopného seznamu vybrat například sazbu DPH 0%. Pokud je tato sazba u adresy vyplněná, budou mít všechny zásoby vložené do dokladu spolu s touto adresou DPH 0 %, cenu zásoby POHODA převezme z pole Nákupní, resp. Prodejní, případně z nastavení slev v agendě Zásoby. Vždy tedy platí, že sazba 0 % v adresáři má přednost před nastavením sazby přímo na zásobě v poli DPH nákup a DPH prodej. To se týká všech zásob, tedy i s typem Textová.

U dokladů, které vstupují do režimu MOSS a Registrace DPH v EU, se pro skladové položky doplňují sazby dle nastavení pro tyto režimy. Sazba 0 % v poli DPH text/sklad v adresáři na tyto doklady nemá vliv.

Personalistika a mzdy

NovinkaDo programu POHODA jsme přidali novou agendu Podání ONZ, která slouží ke zpracování oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Díky této agendě získáte přehled o vytvořených podáních i o způsobu a výsledku jejich odeslání. Jednotlivá podání se archivují a můžete je odeslat do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, případně na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení.

Jak?Nejdříve proveďte výběr zaměstnanců, za které chcete oznámení zpracovat (v opačném případě by se podání vytvořilo za všechny zaměstnance uvedené v agendě Personalistika). Označte je stiskem kláves ALT+X nebo dvojklikem myši. Následně klikněte myší na záhlaví prvního sloupce v tabulce s označením X a zvolte záložku Moje označené. Tím dojde k výběru požadovaných záznamů.

Povelem Podání ONZ… vyvoláte Průvodce pro vytvoření oznámení.

Jak? Následně zvolte povel Záznam/Podání ONZ... a v Průvodci pro vytvoření oznámení vyberte, zda se jedná o nástup, skončení, případně změnu údajů, převod či opravu chybně zadaných údajů, nebo vznik, resp. skončení příslušnosti k českým předpisům. Číslo okresu sídla zaměstnavatele se automaticky převezme z Globálního nastavení ze sekce Instituce, případně jej můžete vybrat z číselníků okresů.

V Průvodci pro vytvoření oznámení zadáte všechny potřebné údaje.

V případě, že si přejete vkládat nová oznámení k již vytvořenému a prozatím neodeslanému podání, zvolte si v průvodci volbu Přidat nová podání k neodeslanému podání.

Nová agenda se vám bude hodit, pokud potřebujete zpracovat oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).

Po dokončení průvodce se otevře agenda Podání ONZ s vygenerovaným oznámením pro vybrané zaměstnance. Vytvořená oznámení o nástupu se zobrazí na záložce Položky. Každý záznam má 4 řádky, názvy jednotlivých sloupců odpovídají polím na tiskopisu. Vyplněné údaje si tak můžete zkontrolovat a podle potřeby upravit. Po zkontrolování můžete oznámení o nástupu podat buď elektronicky, nebo písemně.

Povel Odeslání ONZ… zvolte, pokud chcete oznámení podat elektronicky na VREP, resp. do datové schránky.

Pro elektronické podání na VREP, resp. do datové schránky zvolte povel Odeslání ONZ... z nabídky Záznam, kterým vyvoláte Průvodce pro elektronické podání oznámení. Další postup je totožný s podáním Přehledu o výši pojistného (PVPOJ), resp. Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP). Odesláním oznámení se záznam označí příznakem El. odesláno. V případě, že ho budete potřebovat zrušit, použijte povel Záznam/Elektronicky odesláno. Po zrušení příznaku bude možné oznámení smazat a vytvořit jej znovu v agendě Personalistika povelem Podání ONZ.

V případě, že odevzdáváte oznámení písemně, můžete jej vytisknout do originálního tiskopisu z nové agendy Podání ONZ. Prostřednictvím povelu Odevzdání ONZ písemně z nabídky Záznam toto podání označíte jako odevzdané písemně.

Tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) najdete i nadále v nabídce tiskových sestav v agendě Personalistika. Aby se vám tento tiskopis zobrazil, je ale nutné vygenerovat oznámení, a to pomocí povelu Podání ONZ … z nabídky Záznam v agendě Personalistika.

NovinkaV agendě Personalistika na záložce Evidence podání jsou nově zaznamenány jednotlivá podání za zaměstnance, a to Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI) a Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ). Na příslušné podání se můžete přepnout dvojklikem myši. I nadále tato tabulka slouží k evidenci hlášení změn pro zdravotní pojišťovny.

NovinkaV agendě Personalistika můžete nově u zaměstnanců s trvalým pobytem mimo ČR zadat vícemístné poštovní směrovací číslo k adrese trvalého pobytu, resp. kontaktní adrese.

Jak?U těchto zaměstnanců zvolte na záložce Doplňkové údaje v poli Stát, resp. Stát-kontaktní adresa příslušný kód státu trvalého pobytu, resp. kód státu, ve kterém má zaměstnanec kontaktní adresu. Teprve poté je možné zadat vícemístné PSČ v adrese trvalého pobytu, resp. kontaktní adrese.

Sklady a Kasa

NovinkaProvádíte storno příjemky, která obsahuje položku vedlejších nákladů? Pak vás jistě potěší, že POHODA nově automaticky provádí rozpočítání vedlejších nákladů na jednotlivé položky také na stornovacím dokladu.

POHODA při stornování příjemky automaticky rozpočítává vedlejší náklady na jednotlivé položky.

Hodnoty jednotlivých položek po započítání vedlejších nákladů si můžete ověřit v agendě Pohyby.

V agendě Pohyby si můžete ověřit, zda jsou hodnoty jednotlivých položek správně.

NovinkaMožnost aktualizace cen na vydané nabídce nebo přijaté objednávce patří již delší dobu mezi standardní funkce programu POHODA. Pro uživatele nejvyšší řady POHODA E1 jsme připravili další rozšíření této funkčnosti, ceny jdou nově aktualizovat i v případě použití měrné jednotky ze záložky Dodavatelé v agendě Zásoby.

NovinkaV řadě POHODA E1 jsme rozšířili možnosti vyhledávání pomocí složeného dotazu v agendě Zásoby, a to o pole Objednací kód a Čárový kód ze záložky Dodavatelé.

Jak?Povelem Záznam/Výběr/Složený dotaz zobrazíte stejnojmenné dialogové okno. V něm můžete nové možnosti vybrat ve sloupci Pole agendy.

Vyhledávání pomocí složeného dotazu v agendě Zásoby je nyní rozšířené o pole Objednací kód a Čárový kód ze záložky Dodavatelé.

NovinkaV agendách Výroba a Převod POHODA nyní umožňuje kopírování záznamů a tvorbu šablon.

Jak?Pokud v agendách Výroba a Převod vystavujete stejné doklady, tak jistě oceníte možnost kopírování záznamů a vytváření šablon. Používání je stejné, jako v ostatních agendách. Ke kopírování např. použijete klávesovou zkratku CTRL+K a pro šablony F8.

V agendách Výroba a Převod můžete kopírovat záznamy a tvořit šablony, což oceníte hlavně při vystavování stejných dokladů.

NovinkaDo části s dodací adresou ve formuláři agendy Reklamace a Servis jsme přidali pole Země.

Jak?Při přenosu dokladů z agendy Reklamace a Servis se u dodací adresy přenese i země. Toto pole je možné taktéž přidat do poštovních sestav agendy Reklamace pomocí programu Report designer.

V agendách Reklamace a Servis najdete nově u dodací adresy i pole Země.

NovinkaV agendě Prodejky najdete nový sloupec Zdroj dokladu, který obsahuje informace o typu vytvoření dokladu. Nový sloupec může obsahovat tyto hodnoty: XML import, mPohoda, Kasa offline, Kasa On-line.

NovinkaPráva programu POHODA pro agendu Kasa jsme rozšířili o novou možnost nastavení zvláštního práva – Dokončit prodej bez tisku. Pokud uživatel nemá toto právo aktivní, není možné dokončit vyúčtování prodeje bez vytištění účtenky.

NovinkaV agendě Kasa a programu Kasa Offline si nově můžete nastavit sdružování položek, tak jako jste zvyklí v ostatních agendách programu POHODA.

Jak?Aktivovat či deaktivovat sdružování položek na dokladu lze pomocí nabídky Záznam/Sdružování položek, klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+A nebo prostřednictvím kontextového menu vyvolaného pravým tlačítkem myši nad položkami dokladu.

Ostatní

NovinkaPotřebujete jednoduše a rychle poznat, z jakých dokladů se skládají hodnoty na informační ploše? Díky přidaným odkazům to snadno zjistíte.

Jak?Podrobná plocha se záložkami nově obsahuje odkazy u jednotlivých částek na záložkách Ekonomické údaje a Ostatní. Po kliknutí na částku, která na informační ploše obsahuje údaj z jedné agendy, program otevře příslušnou agendu, např. Banka. Pokud kliknete na částku, která vstupuje na informační plochu z více agend, zobrazí se místní nabídka s názvy agend a částkou, např. Závazky. Po kliknutí na částku se otevře agenda s vybranými doklady.

Díky přidaným odkazům snadno zjistíte, z jakých dokladů se skládají hodnoty na informační ploše programu POHODA.

NovinkaZvolili jste si pro zapisování adresy z dokladu do agendy Adresář funkci Inteligentní zápis adres dokladů? Při využití číslování zákazníků se nově přiřadí k vytvořenému kontaktu také číslo dle platné číselné řady.

Pokud využíváte číslování zákazníků, přiřadí se k vytvořenému kontaktu číslo podle platné číselné řady.

NovinkaVyužíváte často tiskovou sestavu Soupiska jízd? Pro větší přehlednost jsme na ni nově přidali údaj – osobní číslo řidiče.

Rozšířenou tiskovou sestavu využijete zejména v případě, že máte více pracovníků se stejným jménem a příjmením. Každý řidič má u svého jména uvedené osobní číslo, jednoduše tak jednotlivé řidiče od sebe odlišíte. Tiskovou sestavu Soupiska jízd naleznete v agendě Kniha jízd.

Abyste se v sestavě Soupiska jízd lépe orientovali, přidali jsme na ni nový údaj, a to osobní číslo řidiče.

NovinkaDokumenty můžete nově v programu POHODA přímo exportovat do PDF. Tento způsob nahradil původní tisk pomocí STORMWARE PDF printer.

Vytváření PDF souborů se nyní provádí přímo z programu POHODA bez použití tiskárny STORMWARE PDF printer. Nastavení exportu se převezme z původního STORMWARE PDF printeru.

Jak?Volbu pro nastavení PDF exportu naleznete v dialogovém okně Tisk ve výklopném seznamu u tlačítka PDF.

Soubory budete moci nově přímo z programu POHODA exportovat do PDF, bez použití STORMWARE PDF printeru.

NovinkaPři podepisování PDF dokumentů elektronickým podpisem si nově můžete vybrat typ podpisu. Sekce PDF klient v agendě Uživatelské nastavení se nyní jmenuje PDF elektronický podpis. Nově zde můžete zvolit typ podpisu, kterým má být dokument elektronicky podepsaný.

Jak?Při výběru volby Certifikovat se dokument certifikuje, elektronicky podepíše a uzamkne se pro další změny. Díky volbě Podepsat můžete do dokumentu přidávat elektronické podpisy dalších uživatelů. Pokud zvolíte možnost Podepsat a uzamknout, dokument se elektronicky podepíše a uzamkne se pro další změny.

Pokud využíváte elektronický podpis, v programu POHODA si nově můžete zvolit jeho typ.

NovinkaMenší vylepšení najdete i v agendě Formy úhrad.

První z vylepšení využijete ve chvíli, kdy některé formy úhrad vůbec nepoužíváte. Pokud u nich odtrhnete volby Použít v agendě prodejekPoužít v ostatních agendách, nebudou se nabízet k výběru v příslušných agendách a seznam tak bude přehlednější.

Druhá úprava se týká nové volby Nabízet do příkazu k úhradě, která je automaticky přednastavená pouze u formy úhrady Příkazem. Pro nově zakládané formy s typem Převodem je případně nutné si tuto volbu zatrhnout. Závazky s touto formou úhrady se tedy následně budou automaticky nabízet do příkazu k úhradě, což využijete například při vstupu opravného daňového dokladu do EET.

Závazky s formou úhrady Převodem se budou nově nabízet do příkazu k úhradě.

NovinkaSekci Vybrané firmy v agendě Přístupová práva můžete nyní setřídit dle abecedy. V agendě Přístupová práva jsme k vybraným firmám přidali volbu Načítat setříděné. Pokud máte volbu zatrženou, po opětovném otevření agendy se načte seznam účetních jednotek abecedně. Sekci Vybrané firmy můžete nově navíc rozšířit tak, aby byly viditelné i dlouhé názvy účetních jednotek.

Nová volba Načítat setříděné vám umožní seřadit účetní jednotky podle abecedy.

NovinkaV agendě Elektronická podání máte k dispozici novou tiskovou sestavu Seznam elektronických podání (rozšířené).

XML

NovinkaXML import/export jsme rozšířili o přenos parametru DIČ pověřujícího. Tato novinka se týká pouze agend podporujících Elektronickou evidenci tržeb.

NovinkaPokud využíváte XML import dokladu, máte nově možnost nastavit profil EET na dokladu, a to u vydaných faktur, vydaných zálohových faktur, ostatních pohledávek, pokladních dokladů a prodejek.

NovinkaXML import a export jsme rozšířili o přenos parametrů EET, a to poukazy a zvláštní režim.

NovinkaVyužíváte XML komunikaci pro import dokladu, jeho následný tisk a odeslání na EET? Nově můžete použít XML tisk dokladu i při stavu Chyba komunikace (doklad obsahuje všechny náležitosti).

NovinkaPro XML import si nově vytvoříte XML požadavek na odeslání vytvořeného dokladu na EET z programu POHODA.

Pro odeslání dokladu na EET si nově vytvoříte XML požadavek.

NovinkaV XML komunikaci import a export můžete využít nový parametr Označení záznamů. Při XML importu si také můžete nastavit, zda bude nově vytvořený záznam v programu POHODA označen X.

Při XML komunikaci můžete využít nový parametr Označení záznamů.

NovinkaZ programu POHODA jsme odstranili validaci výstupního XML.

NovinkaDalší novinka se týká agend v nabídce Fakturace – nově můžete vytvořit přes XML komunikaci vazbu původního dokladu na stornující. Tato funkčnost je dostupná pouze pro XML import.

Přes XML komunikaci lze nyní vytvořit vazbu původního dokladu na stornující.

mServer

NovinkaHTTP hlavička má dva nové nepovinné parametry pro identifikaci aplikace a instance HTTP klienta, která komunikaci provedla (STW-Application a STW-Instance).

V HTTP hlavičce najdete dva nové parametry pro identifikaci aplikace a instance HTTP klienta.

NovinkaV dialogovém okně pro monitoring komunikace mServeru najdete nové sloupce Application a Instance.

NovinkaDialogové okno pro monitoring mServeru jsme rozšířili o možnost filtrovat záznamy v logu.

NovinkaDialogové okno pro monitoring mServeru si nově pamatuje poslední použité nastavení pořadí sloupců.

NovinkaV dialogovém okně pro monitoring mServeru můžete změnit nastavení sloupců (skrýt a zobrazit sloupce).

Nastavení sloupců v dialogovém okně pro monitoring mServeru můžete nyní změnit.

NovinkaPo datové uzávěrce POHODA upraví nastavení konfigirace mServeru na nově vytvořenou účetní jednotku.

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503317 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout