Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Betaverze systému POHODA, rel. 11400

Přehled novinek v betaverzi systému POHODA, rel. 11400

Popisovaná verze: POHODA Říjen 2016, release 11400 - betaverze

Vážení uživatelé systému POHODA,
přečtěte si s předstihem už nyní, jaké změny a novinky pro vás připravujeme do nové verze programu POHODA, kterou můžete očekávat na začátku října.

Obsah:    
Elektronická evidence tržeb Sklady Homebanking
DPH Kasa Příspěvkové organizace
Adresář Elektronická podání Ostatní
Fakturace XML Aplikace mPOHODA
Personalistika a mzdy

Elektronická evidence tržeb

Jako uživatelé programu POHODA nemusíte kvůli EET investovat do jiného řešení, potřebné funkce získáte v rámci aktualizace zdarma. Evidenci tržeb tak budete mít v programu POHODA spolu s účetnictvím. Nové funkce si můžete otestovat v této betaverzi prostřednictvím testovacího prostředí pro vývojáře. V ostré verzi programu POHODA si však EET půjde vyzkoušet až později, v závislosti na Finanční správě a jejím zpřístupnění serveru, který je určen pro veřejnost přímo pro účely testování. Finanční správa uvádí termín 1. listopad 2016. Jakmile se tak stane, stačí si stáhnout aktualizaci programu POHODA, kterou po tomto datu zveřejníme – nemusíte si tak nic dokupovat, stačí mít aktuální předplatné služeb SERVIS.

EET v programu POHODA

Potřebné kroky ještě před nastavením programu POHODA

Abyste si mohli vyzkoušet elektronickou evidenci tržeb, stáhněte si nejprve autorizační certifikáty, které byly vydány za účelem testování ve vývojářském prostředí, tzv. playground.

Stažení autorizačních certifikátů

Sadu certifikátů pro účel testování ve vývojářském prostředí najdete ke stažení zde. Tento soubor je dostupný na oficiálních stránkách pro EET, tedy www.etrzby.cz, v menu pod kartou IT/Vývojář a následně volbou Technická specifikace. Nyní se nacházíte na webových stránkách www.etrzby.cz/cs/technicka-specifikace, kde klikněte na odkaz s názvem Sada certifikátů certifikační autority Playground v1.0.

V ZIP souboru se nachází tři autorizační certifikáty, které mají přidělená testovací DIČ poplatníka. Následující tabulka zobrazuje číslo certifikátu a přidělené DIČ poplatníka.

Číslo certifikátu DIČ poplatníka
certitikat  01000004 CZ00000019
certitikat  01000003 CZ1212121218
certitikat  01000005 CZ683555118

Pokud si chcete elektronickou evidenci tržeb v programu POHODA vyzkoušet, doporučujeme vám si zavést testovací jednotku Novák v agendě Účetní jednotky a přepsat zde DIČ CZ12345678 na DIČ, jež přísluší certifikátu, který do počítače instalujete. Můžete samozřejmě použít i vlastní DIČ, avšak po odeslání dokladu na server EET budete na tuto skutečnost upozorněni.

Instalace certifikátu

Vyberte si jeden z certifikátu a dvojklikem myši spusťte Průvodce importem certifikátu. Jako umístění úložiště zvolte Aktuální uživatel a tlačítkem Další přejděte na druhou stranu průvodce, kde si pro jistotu zkontrolujte, že název souboru je správný.

    

Tlačítkem Další v průvodci zatrhněte volbu Označit tento klíč jako exportovatelný (později bude možné klíč zálohovat či přenést) a ponechte zatrženou volbu Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti. Heslo pro import certifikátu je: eet. Následně zvolte tlačítko Další, vyberte volbu Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu a ukončete průvodce tlačítkem Další a Dokončit. Nyní byste měli mít správně nainstalovaný autorizační certifikát pro účely testování ve vývojářském prostředí.

    

Jak na EET v programu POHODA

Aby bylo veškeré nastavení a agendy týkající se elektronické evidence tržeb přístupné, je nutné v agendě Globální nastavení v sekci EET zatrhnout volbu Elektronická evidence tržeb. Zatržením této volby zpřístupníte agendu Profily EET v nabídce Nastavení, dále pak agendu Elektronická evidence tržeb, kterou otevřete přes nabídku Soubor/Datová komunikace/Elektronická evidence tržeb, a v neposlední řadě budete moci měnit i jednotlivá nastavení pro konkrétního uživatele v agendě Uživatelské nastavení sekce EET.

Chcete-li otestovat odesílání dokladů vůči vývojovému prostředí a odeslat na server EET v běžném režimu, nechte zatrženou pouze volbu Elektronická evidence tržeb. Pokud chcete vyzkoušet odesílání dokladů ve zjednodušeném režimu, zatrhněte navíc volbu Zjednodušený režim.

Volba Zjednodušený režim
Tuto volbu zatrhněte v případě, že vám správce daně povolil na základě vaší žádosti evidovat tržby v tomto režimu (dle § 11 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb), nebo máte tržby, které jsou stanoveny zákonem a tomuto režimu podléhají (dle § 10 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb).

Zatržením této volby je uživatel povinen zaslat z programu údaje o tržbě nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Na účtence v tomto případě nebude uvedený fiskální identifikační kód (FIK), ale bude na ní vytištěný Podpisový kód poplatníka (PKP). Program POHODA uloží doklady, které jsou vedené ve zjednodušeném režimu, do agendy Elektronická evidence tržeb, ze které je můžete následně odeslat přes průvodce Odeslání záznamů na EET. Vyvoláte ho z nabídky Záznam povelem Odeslat na EET…

Volba Elektronická evidence tržeb (evidence tržeb v běžném režimu)
Pokud zatrhnete volbu Elektronická evidence tržeb a zároveň nezatrhnete volbu Testovací režim, budou vaše tržby automaticky vedené v běžném režimu „online“ (dle § 18 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb). V tomto režimu jste povinni zaslat údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Zákon však neupravuje způsob předání účtenky, proto ji můžete vystavit jak v tištěné podobě, tak elektronicky bez nutnosti tisku. V takovém případě zákazníkovi pošlete účtenku e-mailem či jiným obdobným způsobem – důležité je, aby mohl účtenkou disponovat.

Volba Testovací režim
Zatržením této volby bude vaše tržba odeslaná správci daně s příznakem testovací, který slouží k ověření správného nastavení a funkčnosti spojení vůči ostrému serveru EET. Tuto volbu budete moci použít v budoucnu, kdy budete chctít ověřit správné odesílání dat z programu POHODA do systému EET. Tímto nastavením nedojde k odeslání tržby správci daně dle § 18 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

info  Volbu Testovací režim nevybírejte při testování funkčnosti vůči vývojovému prostředí, tzv. playground.

Při přechodu z testovacího režimu do produkčního je třeba volbu Testovací režim deaktivovat. V takovém případě vás program POHODA vyzve, zda chcete odstranit záznamy, které byly odeslané v testovacím režimu z agendy Elektronická evidence tržeb. Pokud zvolíte, že ano, dojde k odemčení zdrojových dokladů, ze kterých bylo provedeno odeslání do systému EET. Jestliže se rozhodnete doklady v agendě Elektronická evidence tržeb nechat, zdrojové doklady zůstanou zamčené a budou evidované jako odeslané doklady do systému EET v testovacím režimu.

Doklady bude možné smazat také jednotlivě. Nejprve vymažte vazbu na doklad v agendě Elektronická evidence tržeb a následně odstraňte zkušební doklad z příslušné agendy. Hromadné mazání dokladů, jež byly odeslané v testovacím režimu, není umožněno, proto je nutné smazat každý doklad zvlášť.

Detailní popis nastavení a agend pro EET

Profily EET

Tuto novou agendu otevřete volbou Profily EET z nabídky Nastavení. Jak už ze samotného názvu vyplývá, slouží k nastavení tzv. profilů, ve kterých je nutné vyplnit povinné údaje tak, aby mohlo dojít k odeslání dokladů správci daně na server EET. Doklady tedy musí naplňovat formální znaky elektronické evidence tržeb.

Název a popis
Vyplněním polí Zkratka a Popis identifikujete jednotlivé profily EET. Zkratka je unikátní a je tedy pouze na vás, jaký název a popis zvolíte.

Označení provozovny
Vyplňte číselnou identifikaci provozovny, která vám byla přidělená správcem daně na portálu EET a ve které budete uskutečňovat tržby dle § 19 odst. 1 písm. b zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Maximální délka je 6 číselných znaků.

Označení zařízení
Vyplňte označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidovaná dle § 19 odst. 1 písm. c zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Maximální délka je 20 alfanumerických znaků nebo vybraných speciálních znaků.

Autorizační certifikát
Do tohoto pole vyberte jeden z certifikátů, který slouží pro účely testování ve vývojářském prostředí a jehož instalaci jsme vám popsali výše. Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele.

Mezní doba odezvy serveru Ministerstva financí (s)
Mezní doba odezvy (dle § 21 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb) je přednastavená na nejkratší možnou dobu, a to 2 sekundy. Pokud chcete mít dobu odezvy delší než 2 sekundy, zadejte hodnotu 3–60 s.

Počet pokusů o odeslání datové věty
Tento údaj určuje, kolikrát se má opakovat odeslání na server správce daně v případě, že se z jakéhokoliv důvodu nepodařilo evidovanou tržbu odeslat. Do pole lze zadat hodnotu od 1 do 10.

Máte-li vyplněné veškeré nastavení v agendě Profily EET, změny uložte.

upozorneni  Profil EET je povinné nastavit v Uživatelském nastavení.

Pokud se rozhodnete, že budete používat více certifikátů pro jednu provozovnu, tedy pro každého uživatele zvlášť, tuto skutečnost můžete ovlivnit v agendě Uživatelské nastavení programu POHODA.

1. Zvolte Nastavení/Uživatelské nastavení/EET a vyberte uživatele, jemuž chcete přiřadit certifikát.

2. Z výklopného seznamu Profil EET vyberte požadovaný záznam, který jste zadali v agendě Profily EET.

3. Následně uživateli pomocí tlačítka se třemi tečkami přiřaďte certifikát, pod kterým mají být evidované tržby správci daně na server EET.

info  Primárně stačí přiřadit konkrétnímu uživateli pouze vybraný Profil EET (viz 2. krok), v tu chvíli se tržby budou evidovat pod certifikátem tohoto profilu, resp. provozovny. Uživateli ale můžete přiřadit jeho vlastní certifikát, který bude patřit pouze jemu (viz 3. krok). Obecně platí, že hodnoty, které nastavíte v agendě Uživatelské nastavení/EET, mají přednost před údaji, které jste uložili v agendě Profily EET.

Zatržením volby Zobrazit dialog odeslání bude uživateli před tiskem dokladu, jež naplňuje formální znaky elektronické evidence tržeb, vždy zobrazen dialog, zda chce takový doklad odeslat správci daně na server EET, či nikoli. Tento dialog není ve výchozím stavu aktivní. Pokud dialog necháte uživateli zobrazovat, může si jej kdykoli skrýt volbou Tento dotaz příště nezobrazovat.

Abyste měli větší přehled o jednotlivých uživatelích, které jste přiřadili ke konkrétní provozovně, do agendy Profily EET jsme speciálně pro tento účel přidali záložku Přiřazeno. U daného profilu si tak můžete zobrazit seznam uživatelů, kteří evidují tržby pod certifikátem příslušné provozovny.

Formy úhrad

V agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad přibyla nová volba Vstupuje do EET. Tou jsme označili výchozí formy úhrad v programu POHODA, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Volbou Vstupuje do EET můžete označit také vlastní formy úhrady. Při tisku dokladu s takovou formou úhrady dojde nejprve k odeslání požadavku na server EET a následně k vytištění dokladu. Pomocí povelu Odeslat na EET bez tisku z nabídky Záznam se doklad automaticky odešle správci daně na server EET bez nutnosti tisku dokladu.

Elektronická evidence tržeb

Agendu Elektronická evidence tržeb otevřete z nabídky Soubor/Datová komunikace/Elektronická evidence tržeb.

Tato agenda má hlavně informační charakter a slouží k evidenci elektronických podání tržeb správci daně. Jejím prostřednictvím můžete sledovat stav jednotlivých tržeb, zda byly odeslány a přijaty do systému elektronické evidence tržeb, z jaké agendy byly odeslány, kdy a v jaké výši byly tržby uskutečněny apod. Agenda dále obsahuje povinné údaje, které je nutné uvádět na účtence (dle § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb), jako je fiskální identifikační kód (FIK), podpisový kód poplatníka (PKP), označení provozovny, ve které byla tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, režim, ve kterém je tržba evidovaná, a bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

Agenda slouží také k odeslání dokladů, u nichž neproběhla správná komunikace se serverem Ministerstva financí, případně dokladů, které byly vystavené ve zjednodušeném režimu. Stavy odeslání dokladů na server EET můžete sledovat v agendě Elektronická evidence tržeb, na informační ploše, ale také u dokladů v dokladových agendách programu POHODA ve sloupci Stav EET, který je nutné přidat přes místní nabídku volbou Sloupce. Jednotlivé stavy, kterými POHODA označuje doklady na základě úspěšnosti komunikace se serverem Finanční správy, si popíšeme v sekci Odeslání dokladů splňujících formální znaky EET.

info  V případě chybné komunikace program uživateli nabídne vystavení účtenky obsahující BKP a PKP, kterou lze následně odeslat dodatečně. V případě chyby dat je nutné opravit příčinu. Například změnit číslo dokladu.

Přístupová práva

Pro agendy Elektronická evidence tržeb a Profily EET jsme zavedli také nastavení v přístupových právech, na které jste již zvyklí. Aby uživatel mohl pracovat s agendou Profily EET, v agendě Nastavení/Přístupová práva ve stromu Nastavení zvolte Profily EET a nastavte příslušné oprávnění.

Nastavení práv agendy Elektronická evidence tržeb provedete ve stromě Nastavení/Elektronická evidence tržeb. Zde je větev pro samotnou agendu Elektronická evidence tržeb, kde nastavíte příslušná oprávnění, jak jste zvyklí. Ve větvi Doklady pak můžete ovlivnit to, zda uživatel bude mít oprávnění měnit jednotlivé stavy na dokladech, jestli budou, nebo nebudou vstupovat na server EET, zda evidují externě v jiném systému, a to zatržením volby Změnit stav EET. Můžete také určit, zda bude mít uživatel právo odesílat doklady z vybraných agend na server EET bez tisku. V takovém případě zatrhněte volbu Odeslat na EET bez tisku.

Tiskové sestavy

Do vybraných tiskových sestav jsme přidali sekci Elektronická evidence tržeb. Příslušné sestavy obsahují veškeré potřebné údaje, které stanovuje § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

info  Tiskové sestavy, které si můžete s těmito údaji v betaverzi programu POHODA zobrazit, jsou v agendě Pokladna. Konkrétně se jedná o sestavy Daňový dokladDaňový doklad – paragon. Údaje o evidenci tržeb pak najdete také na sestavě Faktura HTML v agendě Vydané Faktury.

  

Odeslání dokladů splňujících formální znaky EET

Pojďme si ukázat, jak na server EET odešleme doklad, jež splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu, z agendy Prodejky.

Do agendy Prodejky přejděte z hlavní nabídky Sklady nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+J. Vytvořte doklad s formou úhrady Hotově či jinou formou úhrady, která spadá do evidence tržeb, a následně takový doklad uložte. Při uložení prodejky dojde pouze k označení dokladu ve formuláři oranžovým příznakem EET: K odeslání. Tento stav určuje, že by měl být doklad odeslán na server správce daně. Takový doklad ještě není sám o sobě zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb, protože čeká, zda jej prodejce nakonec skutečně odešle, nebo ho ještě před odesláním změní či vymaže.

Pokud doklad vytisknete nebo zvolíte z nabídky Záznam volbu Odeslat na EET bez tisku, dojde k okamžitému odeslání dokladu správci daně na server EET. Takový doklad je ve formuláři označený příznakem EET: Odesláno v modré barvě a je automaticky zapsaný do agendy Elektronická evidence tržeb. Doklad s tímto stavem již není možné smazat. V současné době při smazání dokladu dojte k jeho zamknutí, avšak pracujeme na tom, aby bylo možné u odeslaného dokladu na EET provádět změny, které jsou potřebné pro správné vedení účetnictví v programu POHODA.

V případě, že z nějakého důvodu nedojde k odeslání dokladu z programu POHODA správci daně na server EET, a to zejména při nedodržení mezní doby odezvy, program POHODA vás nejprve na tuto skutečnost upozorní pomocí dialogového okna.

Následně se záznam na formuláři označí příznakem EET: Chyba kom. v červené barvě.

Takový záznam je automaticky zařazený do agendy Elektronická evidence tržeb a je označený červenou barvou. Přímo z agendy Elektronická evidence tržeb jej můžete kdykoli odeslat přes hlavní nabídku Záznam volbou Odeslat na EET. Nezapomeňte však dodržet příslušnou dobu odeslání dokladu správci daně, což je do 48 hodin od jeho vystavení v případě, že používáte evidenci tržeb v běžném režimu. V případě evidovaní tržeb ve zjednodušeném režimu je nutné doklady odeslat do 5 dnů od jejich vystavení.

Doklad, který má špatně nastavené DIČ u účetní jednotky, špatně nastavený profil v uživatelském nastavení, chybně vyplněné číslo dokladu aj., POHODA označí ve formuláři červeným příznakem EET: Chybná data. Takový záznam je automaticky zařazený do agendy Elektronická evidence tržeb a je označený červenou barvou. Na záložce Komunikace následně můžete zjistit, z jakého důvodu není možné doklad odeslat na server EET. Jakmile opravíte chybná data, doklad půjde odeslat.

Může nastat situace, že doklad už bude na serveru EET evidovaný v jiném ekonomickém systému či pokladním zařízením. V programu POHODA pak u takového dokladu zvolte volbu Změnit stav z nabídky Záznam a v dialogovém okně Změna stavu EET na dokladu vyberte volbu Evidováno externě – záznam o tržbě evidovalo jiné zařízení.

V takovém případě se doklad označí modrým příznakem EET: Externě a neproběhne u něj při tisku či po zvolení povelu Záznam/Odeslat na EET bez tisku komunikace se serverem Finanční správy.

V jednotlivých agendách programu POHODA, ze kterých umožňujeme odesílat záznamy na server Finanční správy, si můžete volbou Sloupce z místní nabídky zobrazit sloupec s názvem Stav EET. Díky němu budete mít zase o něco větší přehled o stavu zasílaných dokladů na server EET.

info  Ve sloupci Stav EET jednoduše zjistíte také stav dokladů, které nevstupují na server Finanční správy a jež nejsou označené žádným příznakem.

Odeslání dokladů – chybná komunikace se serverem EET

Záznamy, které se nepodařilo odeslat správci daně na server EET, jsou uloženy v agendě Elektronická evidence tržeb a jsou označeny červeně se stavem „Chyba komunikace“. Takové doklady je možné odeslat přes povel z hlavní nabídky Záznam/Odeslat na EET. POHODA nejprve zobrazí průvodce pro odeslání, který vás na první straně informuje o tom, že vybrané záznamy budou odeslány správci daně na server pro evidenci tržeb.

Odešlou se pouze záznamy, které neobsahují fiskální identifikační kód (FIK). Pokud zde bude vícero dokladů k odeslání, je nutné počítat s časovou náročností při odesílání. Proto doporučujeme tuto funkci používat v síťové verzi programu POHODA pouze v případě, že v programu nepracuje jiný uživatel.

Odesílání dokladů na server EET můžete kdykoli přerušit tlačítkem Zastavit. Tlačítkem Storno ukončíte odesílání záznamů a průvodce pro odesílání záznamů na EET ukončíte.

Pokud odesílání tržeb přerušíte tlačítkem Zastavit, je možné jej znovu v průvodci pro odesílání spustit tlačítkem Pokračovat. V tomto případě budou odeslány pouze tržby, které v době přerušení ještě nebyly odeslány.

V případě, že v průvodci pro odeslání tržeb nejprve zvolíte Zastavit, po stisku tlačítka Další se zobrazí další stránka průvodce, kde je zobrazen výsledek odeslaných tržeb správci daně na server elektronické evidence tržeb.

Obdobně jako v ostatních agendách, i v agendě Elektronická evidence tržeb vzniká návaznost na dokladové agendy, ze kterých je tržba odesílaná. Na záložce Doklady naleznete odkaz na doklad, který se odeslal správci daně a jehož tržba byla evidovaná. Přes pravé tlačítko myši, povelem Otevřít, můžete tento zdrojový doklad otevřít a zkontrolovat.

Na záložce Historie komunikace jsou zobrazovány informace o stavu odesílání dat na server elektronické evidence tržeb. Jsou zde zaznamenané jednotlivé pokusy o odeslání datové věty.

Na záložce Poznámky můžete zapsat jakoukoli poznámku k aktuálnímu záznamu.

info  Na informační ploše vám POHODA ukáže aktuální stav neodeslaných dokladů na server EET.

DPH

NovinkaNabídku tiskových sestav rozšířila praktická sestava, která vám pomůže vypočítat přibližnou výši obratu pro účely daně z přidané hodnoty. S touto novinkou také úzce souvisí nově přidaná funkce do programu POHODA, a to Import obratových podkladů.

  

Program POHODA zjišťuje výši obratu shodně pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty. Upozorňujeme, že výpočet slouží pro informativní účely.

Veškeré doklady, resp. položky, které ovlivnily výši obratu, naleznete na tiskové sestavě Obrat pro DPH. Sestava je umístěna v agendě Účetní, resp. Peněžní deník (DE) a také na informační ploše programu POHODA v části Kontrolní sestavy. Období obratu se odvíjí dle datumového pole Počátek, resp. Konec období, který vyplníte před náhledem této sestavy.

Na kontrolní sestavu se načtou záznamy, které mají v agendě Účtová osnova, resp. Předkontace (DE) zatrženou volbu Obrat pro DPH. V účetnictví je volba přístupná pouze pro výsledkové účty daňového typu. V daňové evidenci je volba povolena pro daňově účinné předkontace typu P (příjem) a nepeněžní operace ovlivňující základ daně se zkratkou Z.

Napoprvé je nutné volbu Obrat pro DPH u vybraných účtů (předkontací) ručně nastavit. Po provedení datové uzávěrky si už nastavení bude POHODA pamatovat. Zároveň se údaje z minulého účetního období automaticky převedou do databáze nově vzniklé účetní jednotky.

Do obratu se načítají doklady, resp. položky z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Interní doklady, Pokladna příjem, Banka příjem, v účetnictví navíc z agend Výchozí stavy účtů, Časové rozlišení a v daňové evidenci Nepeněžní deník (pouze záznamy bez vazby na zdrojový doklad). Volitelně lze tisknout měsíční obraty bez pohybů nebo v podrobnějším členění dle jednotlivých dokladů.

Do obratu vstupuje cena bez DPH. V účetnictví se sleduje zaúčtování dokladů a pohyby se načítají přímo z účetního deníku. V daňové evidenci se nesleduje zaúčtování dokladů, pohyby se načítají z dokladů, resp. jejich položek.

Datem, podle kterého se bude rozhodovat, zda doklad spadá do obratu, je datum zdanitelného plnění, u agendy Banka se jedná o údaj z pole Datum platby.

Pracujete-li v účetní jednotce, která je po datové uzávěrce, a ze staršího období vám v aktuální jednotce chybí podklady pro obrat, z nabídky Soubor/Datová komunikace využijte funkci Import obratových podkladů...

Jak?Prostřednictvím nového povelu otevřete dialogové okno Import obratových podkladů, ve kterém vyberte požadované účetní jednotky k převodu podkladů pro obrat. POHODA vám však umožní označit pouze jednotky, které mají shodné IČ s tou aktuálně otevřenou, zároveň mají starší účetní období a jsou převedené do aktuální verze programu.

Po zvolení tlačítka OK program přenese podklady pro obrat. Pokud se podklady nenačetly, POHODA vás bude o tomto stavu informovat prostřednictvím upozornění. Připomínáme, že pro získání podkladů je nutné mít i v účetní jednotce s předcházejícím účetním obdobím nastavenou volbu Obrat pro DPH.

Podrobnější informace k této novince naleznete v interaktivní nápovědě programu POHODA.

NovinkaDíky nově přidané tiskové sestavě můžete nyní jednodušeji zkontrolovat součtové řádky kontrolního hlášení s přiznáním k DPH.

Novou praktickou sestavu naleznete v agendě Kontrolní hlášení pod názvem Kontrolní řádky na Přiznání k DPH.

Tisková sestava je určena ke kontrole části C kontrolního hlášení s řádky souvisejícího přiznání k dani z přidané hodnoty. Za vybrané období zobrazuje součet základů daně vložených do příslušných řádků kontrolního hlášení. Hodnoty na sestavě jsou nezaokrouhleny.

Kvartální plátce DPH, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc. V tomto případě před náhledem, popř. tiskem sestavy v poli Období vyberte požadovaný kvartál. Sestava zobrazí součet měsíců za daný kvartál včetně rozpisu dle jednotlivých měsíců.

NovinkaDo agendy Položky kontrolního hlášení sekce A.2. jsme přidali sloupec Sloučit.

Program POHODA do výkazu kontrolního hlášení kumuluje doklady dle sloupců DIČ, Ev. číslo a DPPD. Nový sloupec Sloučit například využijete, když obchodujete s podnikateli neplátci DPH z EU a shodou okolností jste obdrželi několik dokladů se shodným evidenčním číslem a datem povinnosti přiznat daň. Jestliže v kontrolním hlášení potřebujete tyto doklady uvést samostatně, pak využijte právě tento sloupec.

Jak?U vybraných dokladů postačí nový sloupec odznačit a v kontrolním hlášení se tak doklady vykáží samostatně. Implicitně je sloupec zakřížkovaný.

Adresář

NovinkaMožnost zadat k jedné firmě libovolné množství dodacích adres patří mezi standardní funkčnosti programu POHODA. Doposud jste však museli některou z nich vybrat jako výchozí, tu pak POHODA automaticky nabízela jako první při vkládání adresy do dokladu. Od nové verze už nemusíte žádnou z nich označovat jako výchozí. To využijete zejména u obchodních partnerů, pro které nejčastěji vystavujete doklady bez uvedení dodací adresy.

Jak?Při vkládání adresy do dokladu se zobrazí dialogové okno Dostupné dodací adresy, ve kterém pouze potvrdíte, že se dodací adresa shoduje s hlavní, anebo vyberete některou z nabízených dodacích adres.

Fakturace

NovinkaAby pro vás byla evidence majetku zase o něco snazší, program POHODA nově umožňuje automaticky vytvořit kartu dlouhodobého majetku přímo z přijaté faktury.

Jak?Při uložení přijaté faktury program POHODA zkontroluje typ dokladu, předkontaci a částku. Pokud bude doklad obsahovat typ Faktura, předkontaci pro pořízení dlouhodobého majetku a nenulovou částku, zobrazí dialogové okno s možností přepnutí do agendy Dlouhodobý majetek a automatického vytvoření karty majetku.

Pořizovací cenu majetku program POHODA určí odlišně pro plátce DPH a neplátce DPH. Účetní jednotce, která je plátce DPH, se do pořizovací ceny majetku započítá cena bez DPH. Naopak účetní jednotce, která není registrována k DPH, se pořizovací cena vypočte včetně DPH. Na kartu majetku pak POHODA doplní další základní údaje přenesené z faktury a na záložku Poznámky také informace o zdrojovém dokladu.

NovinkaVytváříte často přijatou fakturu přenosem několika příjemek? Nově vám práci usnadní možnost přenést všechny příjemky najednou.

Jak?V přenosové agendě Příjemky ->, do které se snadno dostanete z agendy Přijaté faktury, vyberte požadované příjemky. Následně je pomocí povelu Přenést vše přeneste do přijaté faktury. Na její položky se pro každou příjemku vloží řádek s jejím číslem spolu s jednotlivými položkami. Podmínkou pro hromadný přenos je, aby všechny vybrané příjemky měly vyplněného stejného dodavatele.

NovinkaPotřebujete, aby při přenosu přijaté objednávky do převodky došlo k vyřízení objednávky? Nově to program POHODA umožňuje.

Jak?Do agendy Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami jsme přidali novou volbu Přijatou objednávku přenosem do převodky vyřídit. Pokud tuto volbu zatrhnete, tak se při přenosu přijaté objednávky do převodky bude evidovat přenesené množství zásob. Po přenosu všech položek v celkovém množství dojde k označení přijaté objednávky jako vyřízené a přenesené. Přijatá objednávka se pak už nebude nabízet pro přenos do dalších dokladů.

Z přijaté objednávky se do převodky přenáší pouze skladové položky. Když bude objednávka obsahovat zároveň i textovou položku, tak ta se do převodky nepřenese a objednávka bude označena jako vyřízená.

Změna volby Přijatou objednávku přenosem do převodky vyřídit se týká nově přenášených dokladů. Již dříve přenesené objednávky do převodky se změní až po správě databáze. Ve verzi 11400 je tato možnost implicitně odtržena – funkčnost je tedy stejná, jako byla v předchozích verzích.

Personalistika a mzdy

NovinkaTiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

Jak?Do dialogového okna Tisk jsme u této sestavy doplnili pole Pojišťovna, pomocí kterého provedete výběr pouze konkrétní zdravotní pojišťovny. Následně máte možnost sestavu pro danou pojišťovnu vytisknout do PDF a odeslat přímo z programu přes datovou schránku, pomocí povelu Odeslat PDF přes datovou schránku v nabídce u tlačítka PDF. ID datové schránky se přednastaví podle vybrané zdravotní pojišťovny.

NovinkaPOHODA nově umožňuje odevzdávat formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky.

Jak?Datové soubory pro elektronické podání formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele ve formátu, v jakém je požadují jednotlivé zdravotní pojišťovny, vytvoříte pomocí Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny. Průvodce otevřete tlačítkem Export v dialogovém okně Tisk u uvedené tiskové sestavy.

Na první straně průvodce zvolte pomocí tlačítka Procházet složku, do které mají být soubory uloženy. Automaticky je přednastavená cesta ke složce Export\Txt v datovém adresáři programu POHODA. Po stisku tlačítka Další POHODA vyexportuje do uvedené složky patřičné soubory.

Na druhé straně průvodce se zobrazí informace o dokončení exportu dat pro zdravotní pojišťovny a cesta, kde jsou data uložena. Vyexportované soubory poté stačí už jen podat prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven. Název souboru doporučujeme neměnit, protože je vytvořen podle požadavků zdravotních pojišťoven.

NovinkaJestliže pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami využíváte odesílání PDF souborů e-mailem, resp. pomocí datové schránky, jistě oceníte nové pojmenování těchto souborů pro formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Název vytvořeného souboru je nyní pojmenovaný také podle vybrané zdravotní pojišťovny.

Jak?V dialogovém okně Tisk vyberte v poli Pojišťovna konkrétní zdravotní pojišťovnu a následně zvolte povel Tisk do PDF nebo Odeslat PDF e-mailem, resp. přes datovou schránku. PDF soubory pro Hromadné oznámení zaměstnavatele se nově pojmenují ve formátu HOZ_pojistovna_IC_rok_mesic.pdf. Stejně tak se nově pojmenují i soubory pro Přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele v agendě Mzdy/měsíc zpracování mezd, a to ve formátu PPPZ_pojistovna_IC_rok_mesic.pdf.

NovinkaDo výklopného seznamu Zaměstnanec v agendě Mzdy jsme nově přidali informaci o druhu pracovního poměru. Snadněji tak vyberete zaměstnance s pracovním poměrem, pro který jste ještě mzdu nevystavili.

Vystavujete-li mzdy postupně jednotlivým zaměstnancům a některý z nich má více pracovních poměrů, už se vám nestane, že mzdu začnete vystavovat pro tentýž pracovní poměr. Pro snadnější orientaci jsme totiž do výklopného seznamu Zaměstnanec přidali za jméno také informaci o druhu pracovního poměru. Budete tak mít nově kontrolu, pro který pracovní poměr jste již mzdu vystavili.

NovinkaAktualizovali jsme elektronické podání tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. V datové větě pro podání NEMPRI 2016 se nově zavádí informace o zahraniční dočasné pracovní neschopnosti. Zároveň jsme doplnili možnost odeslat v rámci služby 0 až 9 e-příloh.

Jak?V agendě Podání NEMPRI jsme doplnili záložku Přílohy, kde nyní můžete zaměstnanci zadat 0 až 9 elektronických příloh, maximální velikost jedné přílohy je 2 MB a maximální velikost datové zprávy až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu POHODA během vkládání, resp. odesílání podání NEMPRI.

Sklady

NovinkaPotřebujete vědět, ze kterých dokladů byla převodka vystavena, resp. které doklady byly vystavené z převodky? Díky nově přidané záložce Doklady do agendy Převod o nich budete mít přehled.

POHODA nově eviduje doklady, ze kterých byla převodka vystavena. Například při vystavení převodky z příjemky najdete na záložce Doklady odkaz na konkrétní příjemku, kterou si můžete dvojklikem myši rovnou otevřít. Stejným způsobem program eviduje doklady, které byly vystavené z převodky, například vydaná faktura.

NovinkaVyužíváte tiskovou sestavu Ležáky za období a chyběla vám možnost zohledňování data příjmu? Program POHODA vám nyní umožní nastavit toto datum před náhledem na tiskovou sestavu.

Do tiskové sestavy Ležáky za období vstupují pouze ty zásoby, které v zadaném období měly kladný stav a u kterých jste zároveň v příslušném období neevidovali výdej. Na tuto podmínku jste však zvyklí už z předešlé verze programu.

Jak?Nově můžete v dialogovém okně tisk zatrhnout u tiskové sestavy Ležáky za období také volbu Zohledňovat datum příjmu. Následně se zpřístupní datumové pole Příjmy do. Do tiskové sestavy pak budou vstupovat jen ty zásoby, u kterých jste v období Počátek období – Příjmy do evidovali příjem, resp. kladný stav a zároveň jste u nich v období Počátek období – Konec období nezaznamenali výdej.

Pokud bude zatržená volba Zohledňovat datum příjmu, tak do tiskové sestavy do sloupce Stav zásoby bude vstupovat množství k datu Konec období.

NovinkaZpřehlednili jsme řazení evidenčních čísel v agendě Zásoby.

Evidujete-li u zásob větší množství evidenčních čísel, z nichž mnohá již nemáte na skladě, jistě přivítáte nový způsob řazení záznamů na záložce Evidenční čísla v agendě Zásoby. Ty jsou prvotně řazeny sestupně dle stavu zásoby a následně podle evidenčního čísla. Rychle tak získáte přehled, která evidenční čísla máte právě skladem.

NovinkaEvidujete u zásob evidenční čísla? Pak jistě znáte možnost hromadného naskladňování zásob s evidenčním číslem přes agendu Příjem pomocí povelu Přenést vše. Tato funkčnost výrazně zrychluje proces naskladnění a nyní můžete stejnou pomůcku využít také při vyskladnění.

Jak?Při vkládání zásoby s evidenčním číslem do výdejového dokladu vyberte v seznamu evidenčních čísel všechna, která chcete vyskladnit. Následně zvolte jejich přenos pomocí povelu Přenést vše. Poté se zobrazí dialogové okno Vložení zásoby se seznamem přenášených evidenčních čísel. Zde můžete pro každé evidenční číslo typu Šarže upravit přenášené množství, přičemž zároveň vidíte jeho aktuální stav na skladě.

Kasa

NovinkaAgendu Kasa jsme rozšířili o další variantu, a to Kasa mini. Využijete ji především k rychlému prodeji bez návaznosti na skladové hospodářství. Prodejky z této Kasy tedy vznikají pouze s textovými položkami.

Jak?Agendu Kasa mini do programu POHODA nastavíte stejným způsobem jako ostatní varianty v agendě Nastavení/Kasy/Kasy. Zde po vyplnění základních údajů v sekci Kasa vyberete v poli Typ kasy možnost Kasa mini. Následně už stačí pouze určit, zda jsou zadávané ceny s daní, nebo bez daně (v sekci Nastavení) a na jakém počítači se bude Kasa mini používat (v sekci Kasa Online).

V samotné agendě Sklady/Kasa je pak k zadávání připravena dotyková klávesnice, na které stačí zadat pouze cenu položky, případně množství, a potvrdit stiskem tlačítka OK. Tím je položka přidaná do vznikající prodejky. Pomocí tlačítek na dotykové klávesnici můžete měnit sazbu DPH či přidávat slevy, jak jste zvyklí. Všechny náležitosti položky jsou editovatelné a funkce vztahující se k práci s prodejkou jsou přístupné funkčními klávesami. Dokončení prodeje probíhá standardně pomocí okna Vyúčtování prodeje tak, jak jste zvyklí z předchozích variant agendy Kasa.

NovinkaProgram POHODA nově plně podporuje nový formát kódu QR faktura, díky kterému rychleji načtete určité údaje do dokladu.

Dosud POHODA podporovala formát kódu QR platba, který umožňoval na dokladech tisk QR kódu sloužícího pro bankovní aplikace k tvorbě příkazu k úhradě. Nyní jsme tento QR kód rozšířili o formát QR Faktura.

Nově tedy QR kód obsahuje i některé informace o účetních datech obsažených na dokladu, například číslo faktury, adresu, data. Tyto údaje lze jednoduše pomocí QR čtečky načíst do jakéhokoliv ekonomického systému, který toto načítání podporuje. Program POHODA sám takové načítání také podporuje. Pokud vám tedy přijde doklad s kódem ve formátu QR Faktura, je možné jej načíst do příslušné agendy.

Jak?Čtečka QR kódu se zavádí v agendě Hardware jako klasická Čtečka čárového kódu. V jedné z podporovaných agend pak stačí čtečkou načíst daný kód a dojde tak k založení nového dokladu s načtenými daty. Do takto vytvořeného dokladu můžete doplnit zbývající vámi požadované údaje a záznam uložit.

Načtením QR kódu se vytváří pouze bezpoložkové doklady. Podporovanými agendami jsou Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.

Elektronická podání

NovinkaV nové verzi programu POHODA jsme upravili průvodce elektronickým podáním výkazu na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

Jedná se o podání Evidenčních listů důchodového pojištění, Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI), Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a Přehledu o výši pojistného (PVPOJ).

Jak?Na první straně průvodce vyplníte vstupní údaje výkazu. Na druhé straně jsou zobrazeny informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Pokud odesílaný výkaz neobsahuje nepropustné chyby, bude možné na třetí stráně průvodce zvolit jednu z nabízených možností, a to uložit XML do souboru pro ruční podání pomocí ePortálu ČSSZ, odeslat do datové schránky ČSSZ nebo odeslat výkaz přes Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) online. Toto nastavení si bude program POHODA pamatovat i v budoucnu.

      

NovinkaAgendu Elektronická podání v programu POHODA jsme upravili a rozšířili tak, aby vám umožnila přehlednější práci s odeslanými elektronickými podáními.

Formulář této agendy je rozdělen na dvě části:

První část obsahuje tyto informace o výkazu: druh podání, typ podání, rok podání výkazu, období podání výkazu, ePortál a způsob podání.
Druhá část obsahuje informace o stavu odeslání výkazu. Jedná se o následující údaje: datum odeslání výkazu, datum potvrzení výkazu, identifikátor podání výkazu, stav podání výkazu, stav podání výkazu k datu a elektronický podpis na výkazu.

NovinkaV agendě Elektronická podání přibyly parametry ePortál a Způsob podání.

Parametr ePortál obsahuje informaci, na jaký ePortál byl výkaz odeslán (EPO, VREP), zatímco parametr Způsob podání informuje o tom, zda byl výkaz odeslán online z programu POHODA, nebo byl podán ručně na portál EPO/VREP a do programu POHODA byla následně přenesena pouze informace (doručenka) o jeho podání.

NovinkaParametr Stav podání jsme rozšířili o nový stav Zpracovává se rozsáhlé podání, který vás upozorní na to, že podání bylo takto označeno.

NovinkaV agendě Elektronická podání jsme upravili nabídku přístupných sloupců tabulky.

Sloupec Adresa podání obsahuje URL adresu, na kterou bylo podání elektronicky odesláno z programu POHODA. Sloupec Elektronický podpis informuje o tom, zda byl výkaz elektronicky podepsán. Pokud ano, bude obsahovat název použitého elektronického podpisu. Sloupce Datum vytvořeníDatum uložení vám zobrazí informace o tom, kdy byl záznam podání vytvořen a kdy naposledy editován.

NovinkaAgendu Elektronická podání jsme rozšířili o povely Smazat záznam a Zjistit stav podání.

Povel Smazat záznam umožňuje odstranit záznam, který byl vytvořen importem doručenky. To znamená, že bude možné smazat podání, která mají nastavený typ podání Ručně. Povel Zjistit stav podání vás informuje o fázi, v jaké se podání nachází. Najdete ho v místní nabídce po kliknutí pravého tlačítka myši na vybraný záznam.

NovinkaV programu POHODA jsme upravili název generovaných souborů jednotlivých elektronických výkazů pro podání na portál EPO a VREP. Nově mají všechny soubory stejnou strukturu názvu (např. DPH-12345678-2016-Listopad-20.11.2016.xml).

XML

NovinkaPři importu a exportu faktur ve formátu XML se nyní přenáší také údaje pro výkaz Intrastat.

NovinkaV agendě Skupiny zásob jsme rozšířili XML komunikaci o aktualizační import.

NovinkaNa další novinku narazíte u XML importu v agendě Převod, při kterém máte nově možnost vytvořit doklad typu Převodka v režimu odložený datum příjmu.

NovinkaXML import do agendy Převod jsme rozšířili také o přenos a nastavení parametrů Členění a Poznámka na položce převodky.

Jak?Pole Členění na položce nastaví POHODA podle skladové zásoby. Pokud není v XML u položky vyplněná poznámka, program ji doplní podle pole Text ze zásoby.

NovinkaDo XML komunikace programu POHODA jsme přidali možnost kontrolovat stav účetního období vybrané jednotky.

Jak?Element v XML obálce jsme rozšířili o nepovinný atribut period, pomocí kterého si můžete kontrolovat stav přepnutí účetního období vybrané účetní jednotky.

NovinkaVyužíváte XML komunikaci pro export dokladů? Nyní budete mít větší přehled o dokladech s příznakem Storno.

Jak?Nově při exportu dokladů ve vybraných agendách bude ve výstupním XML dokumentu obsažená informace o tom, zda byl daný doklad stornovaný nebo jestli tento doklad provedl storno jiného dokladu.

Jedná se například o agendy Vydané faktury, Přijaté faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté zálohové faktury, Prodejky, Pokladní doklad.

NovinkaPro potřeby XML komunikace programu POHODA jsme vytvořili nový XML validátor verze 2.4, který vám usnadní práci při kontrolách vámi vytvořených XML souborů.

NovinkaV programu POHODA jsme upravili generování předdefinovaných názvů souborů jednotlivých elektronických výkazů pro podání na portál EPO a VREP. Nově mají všechny výkazy stejnou strukturu pro generování názvu souboru výkazu.

Homebanking

NovinkaV programu POHODA jsme rozšířili službu Zástava pohledávek pro ČSOB a MONETA Money Bank.

Prostřednictvím služby Zástava pohledávek máte nově možnost předat bance ČSOB a MONETA Money Bank seznam pohledávek navržených k zastavení.

Jak?Základní nastavení provedete v agendě Nastavení/Homebanking, kde v poli Služba vyberete typ ČSOB Zástava pohledávek nebo MONETA Money Zástava pohledávek.

V agendě Vydané faktury nebo Ostatní pohledávky pak stačí vybrat ty pohledávky, které chcete prostřednictvím dané služby zastavit, a zvolit povel Záznam/Export pohledávek pro ČSOB nebo MONETA Money Bank. Pomocí Průvodce exportem pohledávek vytvoří program POHODA příslušný soubor, který následně odešlete prostřednictvím internetového bankovnictví do ČSOB nebo MONETA Money Bank.

NovinkaPotřebujete odeslat výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro potřeby banky do České spořitelny? Díky nové službě vám to nyní program POHODA umožní.

Jak?Prostřednictvím menu Soubor/Datová komunikace/Export Výkazu… spustíte Průvodce pro elektronické podání, pomocí kterého vygenerujete výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty pro potřeby banky. Na poslední straně průvodce je možné vybrat automatické odeslání výkazu do České spořitelny. Program POHODA pak odešle vygenerovaný soubor přímo do České spořitelny.

Příspěvkové organizace

NovinkaPOHODA vám přináší novou tiskovou sestavu Informace o schválení/neschválení účetní závěrky, kterou najdete v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve výkazu Schválení účetní závěrky.

  

NovinkaVýkazy pro příspěvkové organizace jsme rozšířili o možnost generovat nový typ výkazu Předání stavu účtů a obratů pro IS Controlling, který vyžaduje především Ústecký kraj.

Ostatní

NovinkaDo nové verze programu jsme pro vás přidali funkčnost, která vám umožní online komunikaci se systémem POHODA. Tuto novinku jsme nazvali POHODA mServer.

POHODA mServer je v podstatě HTTP server, který využívá HTTP protokol pro přenos XML dat pomocí páru požadavek – odpověď. Celá komunikace funguje tak, že klient pošle požadavek na POHODA mServer, ten ho zpracuje a odpoví na něj. Výměna dat mezi klientem a POHODA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založená na stejném principu jako obecná XML komunikace v programu POHODA. Tudíž je možné ji použít jak pro import dat z programu POHODA, tak pro jejich export.

Seznámení s POHODA mServerem

POHODA mServer je integrovanou součástí programu POHODA. Proto budete-li chtít mServer využít, je zapotřebí systém POHODA spustit. Každé spuštění POHODA mServeru si vyhradí jednu instanci programu POHODA pouze pro svoji komunikaci – tuto instalaci nebude možné použít pro běžnou práci v programu. Pokud budete chtít používat POHODA mServer a současně zpracovávat data v programu POHODA ručně, je nutné pro každé takové zpracování spustit samostatnou instanci programu POHODA. Ve výsledku pak budete mít program POHODA spuštěný dvakrát, jednou v režimu POHODA mServer a podruhé pro zpracování účetních dat.

info  POHODA mServer si můžete prostřednictvím betaverze programu POHODA vyzkoušet zdarma. Abyste mohli využívat online komunikaci s ostrou verzí programu prostřednictvím POHODA mServeru, je zapotřebí si zakoupit jeho licenci.

POHODA mServer v budoucnu využijete pro online komunikaci:

 • s privátní mobilní aplikací STORMWARE, kterou pro vás v tuto chvíli připravujeme pro evidenci tržeb – více se o ní dozvíte z říjnového čísla časopisu Moje POHODA,
 • aplikacemi třetích stran
 • a internetovými obchody.

Především kvůli bezpečnosti přenášených dat dodržujte při užívání POHODA mServeru těchto doporučení:

upozorneni  Používejte POHODA mServer výhradně na serverovém operačním systému a zároveň ve vnitřní síti.

upozorneni  Nespouštějte POHODA mServer na počítačích, kde je veřejná IP adresa.

Nastavení POHODA mServeru

Potřebná nastavení POHODA mServeru proveďte v programu POHODA v agendě Účetní jednotky. V hlavním menu Databáze vyberte volbu POHODA mServer, čímž se otevře okno pro správu a spuštění konfigurací POHODA mServerů. V hlavním okně pak přehledně vidíte vytvořené konfigurace POHODA mServeru. Zároveň zde můžete vytvářet, editovat nebo mazat konfigurace POHODA mServeru. Také spouštět vybrané instance (konfigurace) POHODA mServeru. Všechny tyto možnosti si detailněji popíšeme.

Vytvoření a editace nastavení POHODA mServeru

Pro vytvoření nové konfigurace POHODA mServer je nutné zadat tyto údaje:

 • Název a popis dané konfigurace.
 • Vybrat účetní jednotku, se kterou bude daná konfigrace komunikovat.
 • Nastavit port, prostřednictvím kterého bude daná instance konfigurace POHODA mServeru na lokálním počítači komunikovat.

Dále je možné nastavit monitoring na vybrané konfiguraci POHODA mServeru:

 • log komunikace (HTTP požadavek, HTTP odpověď)
 • log přenesených dat (XML data)

Varianty spuštění POHODA mServeru

1.  Z programu POHODA
Z programu POHODA spustíte vybranou konfiguraci POHODA mServeru přes tlačítko Spustit z agendy Účetní jednotky/Databáze/POHODA mServer.

2.  Přes příkazový řádek
Přes příkazový řádek spustíte konfiguraci zadáním Pohoda.exe/http „název spouštěné instance POHODA mServer“.

Po úspěšném spuštění vybrané konfigurace POHODA mServeru se otevře nové okno, na kterém uvidíte průběh provedených komunikací této konfigurace. V tu chvíli začne POHODA mServer na daném počítači v lokální síti přijímat HTTP požadavky ke zpracování, prostřednictvím nastaveného portu, a následně na ně bude odpovídat.

Monitoring POHODA mServer

Pokud máte zapnutý monitoring, můžete si pro každou provedenou komunikaci, resp. transakci zobrazit přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru, a to přes kontextové menu. Průběh provedené komunikace na POHODA mServeru je také zaznamenaný do log souboru, který je uložený dle nastavení konfigurace daného POHODA mServeru.

Ukončení spuštěné instance POHODA mServer

Ukončení spuštěné instance POHODA mServeru provedete přes tlačítko Ukončit nebo pouhým zavřením okna. Nejprve však dojde k dokončení všech aktuálně zpracovávaných HTTP požadavků, teprve pak se instalace ukončí.

Komunikace mKASA – POHODA mServer

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (web server)

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (VPN)

NovinkaVyužíváte evidenci historie provedených změn u záznamů v jednotlivých agendách? Rozšířili jsme pro vás nabídku polí, u kterých je možné změny sledovat.

Nově budete mít díky záložce Historie záznamu přehled také o změně údajů u obchodního partnera v polích Ulice a DIČ. Rozšíření historie se týká agend Banka, Pokladna, Interní doklady, Zakázky, Přijaté nabídky, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Vydané poptávky, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Příjemky, Výdejky a Prodejky.

NovinkaPoužíváte v programu POHODA často volitelné parametry? Jistě vás potěší nově přidaný datový typ Počítaný sloupec, který využívá funkci Computed Columns přímo z SQL Serveru. Jedná se o tzv. vypočítaný sloupec, který je virtuální a jeho hodnota je automaticky dopočítána z jiných sloupců téže tabulky.

Jak?Přidání nového datového typu Počítaný sloupec jednoduše provedete přímo v agendě Volitelné parametry. Zde si vyberete z výklopného seznamu tu agendu, ve které chcete Počítaný sloupec využít. Na záložce Parametry agendy pak stačí vyplnit jeho název, databázové pole a následně pomocí výklopného seznamu v poli Typ vybrat možnost Počítaný sloupec. Na závěr je nutné vyplnit už jen výraz do pole Definice, pomocí kterého se bude hodnota tohoto sloupce dopočítávat. Pole Definice proto bude obsahovat název jiného sloupce ze stejné tabulky (nesmí být použit přímo Počítaný sloupec), který bude propojen pomocí operátoru. Například pro agendu Zásoby může pole Definice vypadat následovně: StavZ*VNakup, kde StavZ je Stav zásob a VNakup je Vážená nákupní cena. Pokud dojde k vynásobení těchto sloupců, dojde k výpočtu hodnoty, která v tomto případě znázorňuje ocenění skladů. Pokud bude v definici chybně zapsaný výraz, program POHODA vám nedovolí takový záznam uložit a na chybnou syntaxi či chybný název sloupce vás upozorní.

Nově nadefinovaný sloupec si můžete přidat ve zvolené agendě prostřednictvím místní nabídky, kterou vyvoláte pomocí pravého tlačítka myši. Následně zvolíte možnost Sloupce a v dialogovém okně Nastavení přístupných sloupců tabulky vyberete vámi přidaný sloupec.

NovinkaPři tisku dokladu do formátu PDF máte nově možnost definovat vlastní název a cestu souboru.

NovinkaPoužíváte hodně uživatelských sestav a chtěli byste si je pro lepší přehlednost seřadit dle vlastního uvážení? Pak vás jistě potěší další novinka programu.

Podle svého si nově můžete v programu POHODA seřadit uživatelské, oblíbené a svázané tiskové sestavy.

Jak?Na dialogové okno Tisk, který vyvoláte ve vybrané agendě přes nabídku Soubor/Tiskové sestavy, nově najdete tlačítka pro změnu pořadí uživatelských, oblíbených a svázaných tiskových sestav. Díky této nové funkčnosti si může každý uživatel nadefinovat vlastní pořadí tiskových sestav. Změna pořadí však není podporovaná u originálních tiskových sestav.

NovinkaProgram POHODA nově podporuje podepisování PDF dokumentu prostřednictvím Elektronického podpisu uloženého na občanském průkaze.

Aplikace mPOHODA

NovinkaČíselné řady používané v aplikaci mPOHODA se nově stahují do programu POHODA.

Jak?Spuštěním synchronizace dat se do agendy Číselné řady programu POHODA stáhnou číselné řady vytvořené v aplikaci mPOHODA, které svou platností spadají do právě otevřeného účetního období.

Stažené číselné řady jsou určené pouze ke čtení a nelze je přiřadit dokladům vytvářeným v programu POHODA.

nahoru

 

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 486788 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout