Odemkněte potenciál systému POHODA

Mininávody – GDPR v programu POHODA

Jestli se potřebujete rychle zorientovat ve funkcích pro správu osobních údajů, které vám ekonomický systém POHODA nabízí, koukněte na naše mininávody. Podrobnější a ucelenější popis vám pak nabízí PDF návod.

PODROBNÝ NÁVOD
Nabídne mi POHODA soupis toho, co zpracovávám o konkrétním subjektu?
Podle článku 15 nařízení GDPR máte povinnost subjektu údajů poskytnout přehled toho, co o něm víte. S tím vám pomůže tisková sestava agendy Adresář, kterou POHODA obsahuje od verze 11900. Sestava vám totiž umožní vytisknout pro aktuální záznam v agendě Adresář evidované údaje, a to jak hlavní údaje z formuláře agendy, tak další údaje ze záložek Bankovní účty a GDPR.

Opis osobních údajů
Jde v programu POHODA nastavit doba, po kterou je pro mě vystavení dokladu důvodem ke zpracování údajů?
O tom, že POHODA eviduje datum použití adresy na předprodejních, prodejních a poprodejních dokladech, jste se dozvěděli v jednom z předchozích návodů. A právě u těchto typů dokladů si můžete nastavit i dobu, po kterou je jeho vystavení právním důvodem ke zpracování osobních údajů. V Nastavení/Globální nastavení/GDPR vyplňte libovolnou dobu v řádech dnů, týdnů, měsíců či let, lze zvolit i možnost neomezeně.

Doba zpracování údajů při vystavení dokladů
Záložka GDPR v agendě Adresář skrývá jednu užitečnou funkci z pohledu správy osobních údajů. Řekne vám totiž, kdy naposled jste adresu, na které máte právě umístěný kurzor, použili na předprodejních, prodejních a poprodejních dokladech:
  • Datum u předprodejních dokladů načítá POHODA z agend Přijaté nabídky, Vydané nabídky, Přijaté poptávky a Vydané poptávky.
  • Datum u prodejních dokladů načítá POHODA z agend Banka, Pokladna, Interní doklady, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky a Prodejky.
  • Datum u poprodejních dokladů načítá POHODA z agend Reklamace a Servis.
Aby POHODA datum správně načetla, stačí při vystavovaní daného dokladu přenést adresu přímo z agendy Adresář. Datum se na záložce GDPR aktualizuje hned po zvolení povelu Záznam/GDPR/Aktualizovat data použití adresy…

Aktualizovat data použití adresy

Z pohledu nařízení GDPR se tak vyplatí vše (počínaje vydanou nabídkou a reklamačním protokolem konče) evidovat přímo v ekonomickém systému POHODA, jedině tak budete mít dokonalý přehled o zpracování osobních údajů.