Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Přenos obchodních dokladů (XML)

Používá Vaše firma k výměně obchodních dokumentů (faktury, objednávky) pouze klasickou "papírovou" cestu? Nebo Vaši obchodní partneři mohou tyto dokumenty zaslat také elektronicky, například jako přílohu emailu? Pak jednoznačně používejte XML a neopisujte doklady ručně! Váš ekonomický systém vyhledá v adresáři adresu dodavatele/odběratele, naváže položky dokladu na Vaši skladovou evidenci, zkontroluje ceny na dokladu dle nastavené cenové politiky a o průběhu celého importu Vás bude přehledně informovat v průvodci importem.

STORMWARE eForm zavádí obecně použitelné definice usnadňující elektronický přenos obchodních dokladů mezi firmami:

Formát eform (XML dokument) využívá pro elektronickou výměnu dokladů např. ekonomický systém POHODA. Výhodou formátu XML je snadná čitelnost takovýchto dat pro libovolnou aplikaci na libovolné platformě. Strukturu (obsah) konkrétního typu XML dokumentu lze navíc jednoznačně popsat, což maximálně urychlí propojení dvou libovolných systémů.

Použití protokolu eform přináší uživatelům ekonomického systému komfort a vysokou úsporu času. Doklad doručený emailem (jako příloha HTML) stačí otevřít a kliknutím na tlačítko "Import" doklad naimportovat do libovolného ekonomického systému.

V jakém formátu musí být data, která chci importovat?
Můžete využít např. XML formát eform. Stejně tak ale můžete použít libovolný jiný formát XML obsahující všechny potřebné údaje o dokladu. Ekonomický systém před samotným importem údajů zkontroluje o jaký formát se jedná a případně provede převod do čitelné podoby. K tomuto účelu lze jednoduše využít technologii XSLT (XSL Transformations).

Jak mám odeslat XML data z ekonomického systému POHODA?
Vyberte příslušný doklad (fakturu, objednávku), vyvolejte dialog Tiskové sestavy, zvolte některou HTML sestavu a stiskněte tlačítko Odeslat. Pro zvoleného dodavatele/odběratele se otevře emailová zpráva s předvyplněným předmětem a textem, bude již obsahovat vloženou přílohou HTML. Nyní stačí zprávu fyzicky odeslat.

Další informace