Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Vzhled formuláře

Barva pozadí objednávkového formuláře je definována podle normy CSS v hlavičce stránky v sekci STYLE. Pokud se rozhodnete změnit barvu pozadí, upravte hodnotu položky background-color na požadovanou barvu. Následující tabulka vám usnadní práci:

STYLEbackground - color
.cenN1tabulka - řádek s nadpisem členění skladů (zatřídění)
.cen1tabulka - řádek s objednanou zásobou
.cen2spodní řádek se součtem CELKEM
.cenINtabulka - množství 0 u nevybrané zásoby
.cenIN2
.cenIN2NN
tabulka - editovatelné množství u objednané zásoby
.inpFúdaje ve spodní části formuláře - textová pole INPUT
.selFúdaje ve spodní části formuláře - výběrová pole SELECT
.yelT
.yelM
.yelB
mezery mezi texty ve spodní části formuláře

Barvu textu a pozadí celé stránky nastavíte obvyklým způsobem, tzn. úpravou příslušných attributů tagu BODY.

BODYbarva
BGCOLORpozadí stránky
TEXTbarva textu na stránce
Vzor pro generování objednávky naleznete v souboru Tisk/wwwobj.htm, nejedná se však o HTML stránku, ale o šablonu pro generování HTML stránky. Proto není možné upravovat přímo tento vzor v HTML editoru, pro úpravy použijte například Poznámkový blok. (Vzor obsahuje speciální značky, které by mohl některý HTML editor bez upozornění vypustit.) Nastavením barev v tomto vzoru docílíte toho, že po stisku tlačítka Vytvořit eForm již nebude potřeba výslednou stránku barevně upravovat, přímo ji umístíte na internet.