Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Vytvoření obchodu

Po zaregistrování STORMWARE eForm již můžete vytvořit webovou objednávku s nabídkou vašeho zboží stiskem tlačítka Vytvořit eForm. (Ujistěte se, že bylo před stiskem Vytvořit eForm vyplněno registrační číslo STORMWARE eForm, které se tímto stane součástí objednávkového formuláře.) Objednávka se otevře v prohlížeči a stačí ji umístit na internet.
Objednávka bude obsahovat údaje zadané v nastavení:

Zásoby

Na objednávce máte možnost nabízet zásoby ze všech skladů, nebo pouze z jednoho vybraného skladu. Vámi definované členění skladů bude na objednávce dodrženo, popis členění zadejte v poli Název členění, případně zadejte i poznámku. Uvedeny budou pouze zásoby se zatrhnutým polem Internet, zobrazuje se název a text zásoby. V objednávkovém formuláři můžete ovlivnit i řazení zásob. Seřaďte zásoby v agendě Zásoby, uložte třídění (toto třídění se aktivuje po otevření agendy) a poté vytvořte formulář. I v tomto případě samozřejmě zůstane zachováno řazení podle Členění, ale v rámci každého bloku jsou zásoby seřazeny dle vámi vytvořeného třídění.

Obrázky

Pokud chcete objednávku vytvořit včetně odkazů na obrázky, případně odkazy na podrobný popis zboží, zadávejte na záložce Internet v agendě Zásoby cestu k těmto souborům v relativní podobě. Pokud zadáte pouze název souboru, musíte obrázky na internet umístit do stejného adresáře, kde se nachází objednávka. Např.: objednávku umístíte na http://www.firma.cz/objednavka.htm, cestu k souboru uvedete images/zidle.jpg, obrázek tedy musíte umístit na http://www.firma.cz/images/zidle.jpg. Nebo v případě popisu uvedete drevena_zidle.htm a soubor umístíte na http://www.firma.cz/drevena_zidle.htm.

Ceny

Cenu, za kterou chcete na internetu prodávat, uveďte do pole Internetová cena. Můžete vybrat prodejní cenu, nebo některou z nadefinovaných slev. Objednávka respektuje, zda máte ceny vytvořeny s DPH nebo bez DPH, nedojde tedy k zaokrouhlovacím rozdílům mezi cenami na internetu a přijatými objednávkami, které budete importovat do programu POHODA. V internetovém obchodě můžete uvádět dvě ceny - internetovou a prodejní. Procento slevy je odvozeno od ceny uvedené poli Prodejní cena. Pokud chcete zobrazit pouze druhý sloupec s internetovou cenou a nechcete první sloupec uvádět, pole Prodejní cena nevyplňujte. Zatržením volby Zobrazit sloupec s procentem slevy určíte, že se procento slevy bude v internetovém obchodě zobrazovat. Procento je odvozeno z internetové ceny oproti prodejní ceně. Aby mělo zobrazené procento slevy smysl, je základní prodejní cena s DPH/bez DPH přepočítána podle DPH slevy.
Příklad 1: Vedete prodejní ceny bez DPH a slevu pro prodej na internetu vytvoříte již včetně DPH, objednávkový formulář přepočítá ceny prvního sloupce také včetně DPH.
Příklad 2: Základní prodejní cena 900 Kč, odvozená cena pro prodejnu 1000 Kč, odvozená cena pro internet 700 Kč. Pro objednávkový formulář zvolíte ceny pro prodejnu a pro internet, znázorní se tedy: 1000 Kč, sleva 30 % je 700 Kč a prodej se uskuteční za 700 Kč.

Způsoby platby

V samostatném dialogu po stisku tlačítka Nastavit povolte požadované způsoby úhrady objednávky. Pro platbu příkazem nebo zálohou můžete volitelně vybrat váš účet, kam chcete platby za objednávky přijímat. Po odeslání objednávky se zákazníkovi v nové stránce zobrazí příkaz k úhradě včetně variabilního symbolu totožného s číslem STORMWARE eForm objednávky. Pokud používáte tento typ platby, bude vhodné v nastavení vyplnit také konstantní symbol.
Pozn.: Pokud nevyplníte pole Účet, zákazníkovi se stránka s příkazem k úhradě nezobrazí, musíte mu zálohovou fakturu zaslat obvyklým způsobem.
V dialogu plateb se také nastavují online platby eKonto. Pokud tyto online platby používáte, nezapomeňte na internet zkopírovat také obrázky ebanka.gif a monetka.gif.

Vzhled objednávky

V nastavení internetového obchodu můžete přednastavit nadpis, hlavičku a patičku objednávky. Grafický design objednávky a doprovodné texty lze případně upravit libovolným HTML editorem, ovšem je potřeba dávat velký pozor, aby editor nezasáhl do samotného formuláře objednávky, nebo do doprovodných skriptů. V případě, že pouze potřebujete upravit barvy objednávkového formuláře, přečtěte si podrobnější pokyny. Náročnější design doporučujeme připravit odděleně a poté výsledný HTML kód nakopírovat do vygenerované objednávky.
Pozn.: Některý vzhled používá jako pozadí tabulky obrázek (Gray.jpg), nezapomeňte tento soubor také zkopírovat na internet.

Potvrzení

Text uvedený v poli Potvrzení si zákazník přečte až po odeslání objednávky na stránce s potvrzením. Vhodné je uvést dobu expedice, případně poděkování... Na stránce potvrzení je také uveden odkaz zpět na vaše stránky, který jste zadali v poli Internet. Uveďte zde odkaz na vaši domovskou (hlavní) stránku a viditelný popis (text) odkazu.

Soubor objednávky před umístěním na internet dle potřeby přejmenujte (např. na objednavka.htm).
Soubor objednávky je po stisku tlačítka Vytvořit eForm vygenerován do adresáře Export, kromě samotné HTML stránky (temp.htm) jsou do tohoto adresáře zkopírovány také obrázky, které jsou na stránce použity (tlačítka online plateb, pozadí). Tyto soubory musíte také umístit na internet.
Objednávkový formulář můžete samozřejmě kdykoliv vytvořit znovu (úprava textů, změna cen, nové položky zboží) a na internet umístit aktualizovanou verzi.
Vzor pro generování objednávky naleznete v souboru Tisk/WWWobj.htm (resp. WWWobj2.htm, WWWobj3.htm...), nejedná se však o HTML stránku, ale o šablonu pro generování HTML stránky. Proto není možné upravovat přímo tento vzor v HTML editoru, pro úpravy použijte například Poznámkový blok. (Vzor obsahuje speciální značky, které by mohl některý HTML editor bez upozornění vypustit.)