Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Pro pokročilé

Následující technické informace použijete jen v případě náročnějších nestandardních požadavků na STORMWARE eForm. K provozu samotného internetového obchodu nejsou tyto znalosti nutné.

Přijetí objednávky v jiném XML formátu

Přijímáte jiné XML dokumenty s objednávkou a chcete využít komfortního průvodce importem XML objednávky?

Doručená objednávka XPH je vlastně XML dokument s kořenovým elementem order. Při otevření tohoto dokumentu je před samotným importem využit soubor Pohoda\Info\order.xsl s definicí transformace z dokumentu order na dokument eform. Ten je již importován do ekonomického systému POHODA.
Pozn.: Pohoda je adresář instalace.

Chcete-li pro import transformovat jiný XML dokument na dokument eform, vytvořte XSLT soubor Pohoda\Info\root.xsl, kde root je název kořenového elementu importovaného XML souboru.

Samotný import lze aktivovat otevřením souboru XPH (tato přípona je zaregistrována pro otevření v ekonomickém systému POHODA), nebo protokolem eform.

Přidání doplňkové informace

Můžete zpracovat doručenou poštu pomocí vlastního skriptu nebo vlastního programu?

V tomto případě je možné upravit skript objednávkového formuláře a např. ke každé XML položce přidat vlastní doplňkovou informaci (element nebo atribut). Doručený soubor pak necháte zpracovat vaším vlastním programem. Poté jej již standardně otevřete v ekonomickém systému POHODA, tím vytvoříte objednávku. Samozřejmě je nutné upravit transformační soubor Pohoda\Info\order.xsl, který musí při převodu vypustit doplňkové informace, aby docílil správného eform formátu.

Pozn.: Tato metoda je použita např. při objednání ŠKOLENÍ POHODA.