Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Import objednávky

Objednávky vám přicházejí na e-mail zadaný při registraci. Součástí emailu je také příloha s koncovkou XPH (STORMWARE eForm), kterou lze importovat do Pohody. (Příloha XPH využívá formát XML.)

Spusťte program POHODA a otevřete příslušnou účetní jednotku. V poštovním klientovi vyberte zprávu s doručenou objednávkou od zákazníka. Klikněte na přílohu (s koncovkou XPH) a zvolte povel Otevřít přílohu. POHODA vás informuje, že objednávka byla importována. Objednávku z internetu máte k dispozici v agendě Přijaté objednávky.

Pozn.: Případně lze přílohu nejprve uložit na disk, zobrazit tento soubor v Průzkumníkovi a import provést poklepáním na tento soubor. I v tomto případě je potřeba nejprve spustit program POHODA a před importem otevřít příslušnou účetní jednotku.

Pozn.: Pro vybírání emailů s objednávkami doporučujeme používat poštovního klienta, který umí zobrazit přílohy. Systémy umožňující číst poštu přes webové rozhraní vám většinou neumožní zobrazit přílohy ve správné podobě a jsou tedy pro toto použití nevhodné. (Před importem by bylo nutné soubor XPH nejdříve uložit na disk, viz předchozí poznámka.)

V případě nestandardních požadavků na STORMWARE eForm vám pomohou pokyny pro pokročilé.