Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mohu podat Kontrolní hlášení?

odpověď

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně a to:
-  automaticky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy (aplikace EPO). Je nutné, aby datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem
-  ručně prostřednictvím aplikace Daňového portálu Finanční správy (aplikace EPO). V tomto případě není datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem a plátce má tedy povinnost zároveň doručit e-tiskopis v písemné podobě
s vlastnoručním podpisem osoby, která podání činí na místně příslušný Finanční úřad, a to ve lhůtě pro podání Kontrolního hlášení jako takového, tj. maximálně 25. den daného měsíce, resp. čtvrtletí
-  prostřednictvím Datové schránky. V tomto případě není nutné opatřovat podání uznávaným elektronickým podpisem

Datová zpráva musí být ve struktuře a tvaru XML.
Export do formátu XML z programu POHODA provedete na vytvořeném hlášení prostřednictvím povelu Záznam/Odeslání kontrolního hlášení…

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím